Транспорт и логистика

Transport and Logistics2020-12-31T09:34:48+01:00

Поедноставување на сложените логистички активности

Во овој сектор, навремената испорака, следењето и транспарентноста, како и ефикасното управување со работната сила и другите деловни процеси се од витално значење, со цел да се обезбеди успешна секојдневна работа.

Нашите решенија управуваат со следење на возила во реално време, решаваат сложено рутирање и распоредување врз основа на најпрецизни бази на податоци за цела Европа. Ефикасно урамнотежете ги комплексните барања за управување со работната сила со целокупната оптимизација на деловните процеси за да ги минимизирате оперативните трошоци, да ја зголемите продуктивноста и да го подобрите задоволството на корисниците.

transport and logistics

Некои користи за транспорт и логистика
  • Насочете ги и поедноставете ги деловните системи и процеси.

  • Полесно разберете ги комплексните податоци преку локација. Добијте најдобро информации за капацитетот и трошоците и видете го потенцијалот за подобрување.

  • Брзо исправете ги проблемите со пристап до релевантни податоци. Јасно и навреме воочете неефикасност и проблеми, пред да го нарушат вашиот бизнис.

  • За курирски и поштенски активности насочете ги пратките, намалете ги трошоците и зголемете  го задоволството на корисниците.

  • Комбинирајте проникливи локациски анализи со традиционалните бизнис оперативни системи за да ги решите сите деловни предизвици.

Клучни деловни области

Напредно управување со секојдневни активности на возниот парк

Бизнисите треба да бидат способни да го следат, анализираат и управуваат со целосниот возен парк со јасна визуелизација на значајните информации за секое возило. Со добивањето на вистинските информации кога ви е потребно, штедите време и пари, и ги намалувате оперативните трошоци. Нашиот Ensemble for Fleet Management е креирано за деловни корисници со напредни потреби за точност на позицијата, кои бараат можност за обемни и детални извештаи. Се одликува со сеопфатен систем за следење на возилото, кој му овозможува на корисникот моќна функционалност во реално време, во комбинација со едноставен и интуитивен интерфејс.

Зголемете ја ефикасноста со следење на сите процеси и допирни точки со клиентите

Компаниите кои се занимаваат со производство и дистрибуција на стоки можат значително да го подобрат својот бизнис користејќи разни алатки со географска компонента.

Подобрувањата во производството и управувањето со ресурсите обезбедени од таквите алатки доведуваат до заштеда на трошоците и зголемување на приходите. Употребата на гео-аналитички решенија, вклучувајќи големи збирки на податоци за да се оптимизира на ланецот на снабдување и мрежата на испорака.

Ensemble for Logistics ви нуди сеопфатно решение за сложени задачи на рутирање и планирање, оптимизирање на патеката од почеток до потрошувач. Тоа помага да се минимизираат оперативните трошоци, да се зголеми продуктивноста и да се подобри искуството на корисниците.

Фокус на

Ensemble for Fleet Management

Следете и управувајте со возниот парк. Моќна функционалност во реално време во комбинација со едноставен и лесен за користење интерфејс. Ги добивате потребните информации за да заштедите пари и време.

Повеќе информации >

Ensemble for Fleet Management

Поврзани продукти

Ensemble for Asset Management

Ensemble for Asset Management

Добијте најдобар можен поврат на инвестицијата, дозволувајќи постојано и прецизно следење и одржување на значајните ставки. Целосна контрола на ефикасноста на средствата резултира со намалување на трошоците и го подобрува капацитетот за раст на бизнисот.

Повеќе информации >

Ensemble for Business Process Management

Ensemble for Business Process Management

Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Повеќе информации >

Ensemble for Data Analytics

Ensemble for Data Analytics

Дознајте ги вистинските информации за вашето работење. Откријте моќни увиди за управување со секојдневните задачи и потпомогнете при донесување исправни стратешки одлуки.

Повеќе информации >

Ensemble for IoT/M2M and Sensors

Ensemble for IoT/M2M and Sensors

Интелигентно поврзете и управувајте со широк спектар на уреди и сензори, вклучувајќи го и "Интернет на нештата" (IoT). Собирајте и анализирајте податоци од различни уреди.

Повеќе информации >

Погледнете дополнително

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе за нашите решенија за транспорт и логистика

|Insights

Fleet management at INA

Enterprise Fleet Management at INA d.d. GDi provided a full cloud-based Software as a Service (SaaS) implementation of the Ensemble for Fleet Management product on telecom provider VIPnet’s infrastructure. It includes full integration of

Keeping Customers Happy at Croatian Post

Keeping Customers Happy at Croatian Post Croatian Post is the national postal operator in Croatia. The organization employs approximately 10,000 workers in more than 1,000 postal offices throughout the country. To make delivery

Споделете со други

Споделете информации за нашите решенија за транспорт и логистика
Go to Top