Управување со операции

Operations Management2020-12-31T09:41:25+01:00

Обезбедување на ефикасно производство на стоки и давање на услуги

Во стратегиското, но и секојдневното производство на стоки и давање на услуги, од суштинско значење е ефикасното деловно работење, со користење на помал број на неопходни ресурси и   ефективно во однос на задоволување на потребите на клиентите.

Нашите решенија помагаат и во дизајнирањето на деловните операции и во контролирањето на процесите на производство на стоки или давање на услуги, така што овозможуваат главната сила на организацијата да може да ги поддржи клучните деловни цели, како што се генерирање поголема добивка или зголемување на уделот на пазарот.

Ефективни операции ќе помогнат за:
  • Намалување на трошоците за стоки или услуги со зголемување на ефикасноста.
  • Зголемување на приходите преку зголемено задоволство на клиентите, во однос на производство на квалитетни стоки и давање на услуги.
  • Намалување на износот на инвестиции (капитал), кој е потребен за производство на стоки и давање на услуги на ефективен и иновативен начин.
  • Обезбедување на база за иновации преку градење на силна основа на операции и знаење.
Зошто да се користат нашите решенија?

Имаме долгогодишно искуство во испорачување на успешни исклучително значајни решенија со географска компонента за различни стопански дејности и јавен сектор. Им овозможуваме на нашите клиенти да го трансформираат своето работење, повеќе од нивните очекувања. Не само што ги поедноставуваме, туку и на клиентите им заштедуваме време во извршувањето на секојдневните задачи и на тој начин ја зголемуваме продуктивноста на вработените во областите како што се синџирот на снабдување (следење и логистика), сервиси за осигурување и одржување и управување со работниот налог / работна сила.

Одлуките за операциите може да вклучуваат многу алтернативни решенија, кои можат да имаат сосема различни влијанија врз трошоците и профитот. Нашите решенија овозможуваат собирање на сите релевантни податоци, претворање на податоците во корисни информации за да му овозможат на менаџерот на операциите да донесат одлуки поткрепени со информации, како што се:

Што: Кои ресурси се потребни, и во кои количини?

Кога: Кога ќе биде потребен секој ресурс? Кога ќе треба да се испланира редоследот на работата? Кога треба да се нарачаат материјалите?

Каде: Каде ќе се работи?

Како: Како ќе се дизајнира производот или услугата? Како ќе се работи? Како ќе бидат распределени ресурсите?

Кој: Кој ќе работи?

Користете ги нашите решенија во сите области на управување со операциите:

Синџир на снабдување
Предвидување
Планирање на капацитети
Управување со објекти
Планирање на распоред
Управување со резерви
Гаранција на квалитет
Дистрибуција
Надзор

operations management flow

Контрола на управувањето со операции – пример на компоненти и проток на информации.

Фокус на

Ensemble for Workforce Management

Ефикасно планирајте, предвидувајте и распоредувајте ги вработените за да ги исполнат нивоата на услуги. Управувајте со работата, луѓето и процесите во сите фази на секоја задача, низ сите одделенија, од која било локација.

Повеќе информации >

Ensemble for Workforce Management

Поврзана продукти

Ensemble for Business Process Management

Ensemble for Business Process Management

Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Повеќе информации >

Ensemble for Fisheries Management

Ensemble for Fisheries Management

За одржливо управување со морските ресурси. Стратешки планирајте, следите и управувајте со ресурсите и политиките за риболов. Изработен за да ги задоволи најновите барања за риболов во Европската унија.

Повеќе информации >

Погледнете исто и

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Можеме да ги оптимизираме вашите деловни процеси

Пишете ни за вашите процеси и прашајте што ве интересира.

|Insights

Fleet management at INA

Enterprise Fleet Management at INA d.d. GDi provided a full cloud-based Software as a Service (SaaS) implementation of the Ensemble for Fleet Management product on telecom provider VIPnet’s infrastructure. It includes full integration of

Keeping Customers Happy at Croatian Post

Keeping Customers Happy at Croatian Post Croatian Post is the national postal operator in Croatia. The organization employs approximately 10,000 workers in more than 1,000 postal offices throughout the country. To make delivery

Kuwait University City

Kuwait University City Operating and maintaining information & communication technology (ITC) infrastructure at Kuwait University. GDi Ensemble for Network Inventory - purpose and role in KUC.

Споделете со други

Споделете на кој начин GDi може да го трансформира и рационализира управувањето со операциите
Go to Top