Комплетно решение за сложено рутирање и планирање на распоред

Ensemble for Logistics е комплетно решение за сложено планирање на патување и планирање на распоред. Помага во намалувањето на оперативните трошоци, зголемување на продуктивноста и подобрување на искуството на вашите корисници. Со оглед дека нуди брз и значаен поврат на инвестирањето за сите големини на флоти, ова решение е идеално за логистички операции во сите типови организации, вклучувајќи ги и оние кои делуваат во следниве области:

 • храна и пијалаци
 • производство и испорака на стоки
 • медицински услуги и лекови
 • инспекција на локална самоуправа
 • поштенски и курирски услуги
 • инфраструктура и телекомуникации

Ensemble for Logistics on desktop

Како додаток на оптимизацијата на помината километража, времето на возење и патни трошоци, решението нуди и паметно рутирање, земајќи предвид моментни и историски податоци за времиња на возење, километража, ограничувања на брзина, карактеристики на возило, карактеристики на корисник и друго. По решавањето на проблемот со рутирање, правци на возење, рути и распореди може да се изведат како текстуална датотека или база на податоци и да се пратат на мобилни уреди.

Ensemble for Logistics

 • Намалете ги трошоците за работа и возила.
 • Зголемете ја ефикасноста на вашето работење.
 • Проширете го работењето користејќи постојни ресурси.
 • Подобрете ги услугите и искуството на корисниците.
 • Зголемете ја одговорноста на возачите.
Клучни користи:
 • Унапредите ги работните текови преку ефикасно и економично планирање на распореди на екипите

 • Едноставно изменето го планот на распоред или реагирајте на итни повици

 • Ефикасно и точно планирање

 • Унапредување на услуги преку прецизно планирање на распоред

 • Зголемете број на завршени запирања

 • Реорганизирајте го возниот парк според вистинските потреби, наместо според моментниот капацитет

 • Контролирајте ја километражата и активностите во работата

 • Намалете го бројот на работни часови и зголемете ја одговорноста на возачите

Моќно решение за логистика

Можностите вклучуваат:

 • Едноставен кориснички интерфејс, кој го следи работниот процес

 • Податоци за улици, пребарувач на адреси и картографски сервиси за цела Европа

 • Лиценцирање на основа на големината на вашиот возен парк – број на возила

 • Рутирање базирано на времето на возење, километража и разни ограничувања
 • Планирање на повторување на рутата по денови во неделата

 • Можност за креирање на стандардни рути со различни комбинации на возила и возачи

 • Запис за детали на возила, возачи и налози

 • Геокодирање на адреси на ваши клиенти и можност за рачно вцртување на локации на мапа

 • Означување на привремено затворени рути според датуми
 • Креирање на повеќе верзии на дневни планови на рутирање
 • Можност за креирање на различни сумарни извештаи, детални и прегледни мапи, упатства за рутирање, извештаи за возач, извештаи за CO2 емисии и др.

 • Експорт на рути и планови на рутирање на мобилни уреди

Дознајте повеќе

Ви треба подобро решение за управување со логистички операции?

Споделете со други

Споделете информации за GDi Ensemble for Logistics