Телекомуникации и медиуми

Telecom and Media2020-12-31T09:33:37+01:00

Дигитална трансформација и паметно оперативно делување

Успехот во телекомуникацискиот сектор не е само прашање на обезбедување подобри и поефикасни услуги за крајните корисници, туку исто така бара ослободување на капитал, време и ресурси со цел да се придвижат внатрешни промени и трансформација.

Нашите решенија ги оспособуваат членовите на одборот, менаџерите, инженерите, теренските работници, продавачите, продавачите и претставниците на клиентите со вистински информации за да им помогнат да ги идентификуваат областите на нов потенцијал за приходи, да го подобрат искуството на клиентите и да ја зголемат профитабилноста.

Клучни деловни области

Фокус на

Ensemble for Network Inventory

Управувајте со било кој тип физички, логички и услужни мрежни ресурси. Засилете ја вашата организација со познавање на вашата мрежа до најситниот детаљ.

Повеќе информации >

Ensemble for Telecom Networks

Поврзани продукти

Погледнете дополнително

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе за нашите решенија за телекомуникации и медиуми

|Insights

Kuwait University City

Kuwait University City Operating and maintaining information & communication technology (ITC) infrastructure at Kuwait University. GDi Ensemble for Network Inventory - purpose and

Споделете со други

Споделете информации за нашите решенија за телекомуникации и медиуми
Go to Top