Зголемете ја продуктивноста, подобрете ги оперативните перформанси и забрзајте го времето до појава на пазарот

Ensemble for Workforce Management е веб-базирано решение кое им овозможува на организациите ефикасно да ги планираат, прогнозираат и распоредуваат вработените за да ги исполнат целите на ниво на услуги. Решението обезбедува управливост на работата, луѓето и процесите во сите фази на секоја задача, низ сите одделенија, на било која локација и под различни работни услови. Нашето решение овозможува комплетен поглед на работата и статусот на сите работни ставки.

Ensemble for Workforce Management е целосно интегриран со Ensemble for Business Process Management. Ова им овозможува на секоја задача делегирана на кој било работник да биде прикажана во списокот задачи на работникот, кој е достапен од кој било уред.

Workforce scheduler

workforce management on any device

Ефикасно управување со работната сила – ускладете го вештините на вработените со задачите, пристигнете на вистинско место и време за правиот клиент, со цел оптимална испорака на услуги

Клучни користи:
 • Усогладете го извршувањето на работните задачи преку внатрешни, надворешни и теренски ресурси

 • Обезбедете прецизно предвидување и финансиски одржливо планирање на распоредот преку сите канали за комуникација

 • Следење во реално време на работниот статус според задачи или ресурси

 • Подобра ефикасност на работната сила и продуктивност на компанијата

 • Зголемете го задоволството на клиентите со постигнување на најдоброто можно ниво на услуги

 • Зголемете го вашиот приход со намалување на времето за достава на продукти и услуги на пазарот

 • Соработувајте ефективно со трети лица подизведувачи

 • Намалете ги трошоците за работа и материјал

 • Лесно интегрирајте со постојните или други системи (како ERP, CRM)

Решение докажано во работењето

Избраните функции вклучуваат:
 • Администрација на ресурси
  Управување со ресурси за работна сила (вработени / подизведувачи) според датум / време, временски период, присуство, вештини, локација.

 • Распоред на задачи во реално време
  Доделете / пренаменете задачи на соодветен ресурс за работна сила со резервирање на временски интервал во зависност од времетраењето на задачата (избегнување на преоптоварување).

 • Следење
  Следете и управувајте со статусот на извршување на работата по задача и по ресурс.

 • Испорака
  Изберете соодветни ресурси совпаѓајќи ги вештините на вработените со типот на работни задачи. Распределете ги точните делови / материјали и осигурајте се дека теренските работници се испраќаат до вистинскиот клиент и локација.

 • Записи за активности и настани
  Бележете ги сите кориснички активности и системски промени.

 • AVS
  Автоматско избирање на ресурси во зависност од опфатената локација, рејтинг на индивидуални ресурси, вештини и / или обем на работа.

 • Пристапете до апликацијата од било кој уред
  Вработените можат да пристапат до работниот модул преку кој било уред, како паметен телефон или таблет.

 • Географско рутирање и испраќање
  Испраќајте преку употреба на географско и улично рутирање, вклучувајќи распоред на возила и ресурси.

 • Интуитивен графички кориснички интерфејс
  Преглед на статусот на сите задачи во реално време.

Дознајте повеќе

Заслужувате подобро решение за управување со работната сила
КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

Споделете со други

Споделете информации за Ensemble for Workforce Management