Паметни алатки за ефикасно производство на храна

Алатките со географска компонента се од суштинско значење за производителите на храна, земјоделците и рибарите при донесување вистински деловни одлуки и одлуки кои се однесуваат на работните процеси. Нашите алатки и апликации користат GPS, сателити и најсовремени дронови за собирање на податоци и паметно користење на локацијата. Таквите ажурни информации овозможуваат на корисниците заштеда на време, пари и обем на работа.

Ensemble for Precision Agriculture

Одбрани користи за прехранбена индустрија и земјоделство
  • Подобро управување со дистрибутивните мрежи на синџирот на снабдување со храна.

  • Зголемување на безбедноста на снабдувањето со храна – трендовите во искористувањето на земјиштето со текот на времето може да ги одредат идните потреби на растечкото население.

  • Зголемување на производството на земјоделски производи, намалување на трошоците и овозможување на замјоделците поефикасно да управуваат со нивното земјиште.

  • Прогноза за успешноста на производството на култури и следење на суши и поплави.

  • Идентификување на области за неопходна интервенција за борба против, на пример, ширење на штетници.

Клучни деловни области

Фокус на

Ensemble for Smart Agriculture

Користете ја нашата алатка за анализирање на разни видови на податоци за фарма, вклучувајќи историски и тековни информации за културите, родот и ѓубрењето. Донесувајте најдобри одлуки за садење, ѓубрење и бербата на култури.

Повеќе информации >

Ensemble for Smart Agriculture

Поврзани продукти

Ensemble for Asset Management

Ensemble for Asset Management

Добијте најдобар можен поврат на инвестицијата, дозволувајќи постојано и прецизно следење и одржување на значајните ставки. Целосна контрола на ефикасноста на средствата резултира со намалување на трошоците и го подобрува капацитетот за раст на бизнисот.

Повеќе информации >

Ensemble for Business Process Management

Ensemble for Business Process Management

Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Повеќе информации >

Ensemble for Data Analytics

Ensemble for Data Analytics

Дознајте ги вистинските информации за вашето работење. Откријте моќни увиди за управување со секојдневните задачи и потпомогнете при донесување исправни стратешки одлуки.

Повеќе информации >

Ensemble for Field Data Management

Ensemble for Field Data Management

Сеопфатно управување со податоци во движење. За инспектори, теренски инженери, супервизори, еколошки истражувачи и други вработени, на кои им требаат нивните организациски податоци на терен да бидат собрани, разгледани и ажурирани.

Повеќе информации >

Погледнете дополнително

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Дознајте повеќе

Пишете ни за вашите деловни потреби

Споделете со други

Споделете информации за нашите решенија за прехранбена индустрија и земјоделство