Овозможите нови деловни можности со паметно поврзување на вашите уреди

Ensemble for IoT/M2M and Sensors е платформа за поврзување и управување со разни видови уреди и сензори, вклучувајќи машина-на-машина (M2M) и разни објекти популарно наречени како ‘Internet of Things’ (IoT).

Платформата ги нуди сите функционалности потребни за поставување на апликации за визуелизација, мониторинг, управување, контрола и флексибилно известување за поврзаните уреди и сензори.

По првото пуштање во употреба 2009 година, нашата платформа почнаа да ја користат многу организации од средна и источна Европа, и тоа како лиценциран софтвер инсталиран на мрежна инфраструктура на купувачот или како софтверска cloud услуга т.е. software as a service (SaaS). Нашата платформа поврзува повеќе од 30000 уреди и поврзува и следи илјади мобилни извори преку мобилни и паметни телефони.

Ensemble for IoT/M2M and Sensors нуди можност за подобрување на вашата дејност преку иновации и поголема ефикасност.

Поврзани може да бидат уредите за:

 • Паметно мерење
 • Паметно паркирање
 • Следење на квалитетот на вода и воздух
 • Следење и надзор на проодност и гушење на сообраќајот
 • Паметна енергија, осветлување и сл.

Ensemble for Connected Devices

Клучни користи:
 • Управување и контрола на енергија

 • Попаметна и поефикасна мобилност

 • Следење теренски активности во реално време

 • Подобрена ситуациска свест

 • Анализа на одлуки кои се темелат на податоци од сензори

 • Оптимизација на процеси и на користење ресурси

 • Анализа на ланец на снабдување

 • Зголемување на ефективноста на предиктивно одржување

 • Нуди иновативни начини за следење и анализа на опрема

Trimble drone

connected device

sensor

Паметни одлуки бараат паметни решенија

Можностите вклучуваат:

 • Виртуализација на уреди

 • Визуелизација на далечински операции

 • Меѓу-врска со различни сензори, уреди и придвижувачи

 • Собирање и складирање на податоци

 • Визуелизација и надзор во реално време

 • Визуелизација и анализа на историски податоци

 • Персонализирани контролни табли за податоци

 • Аларми, нотификации и активатори од настани

 • Распоред на настани

 • Анализа и процесирање на просторни податоци

 • Извештаи и анализи

 • Управување со корисници и безбедност

 • Интеграција со останати производи и решенија на GDi или на трета страна

Се користи за:

Контактирајте нè

Почнете со подобри деловни одлуки

Споделете со други

Споделете информации за Ensemble for IoT/M2M and Sensors