GDi Ensemble

Целосно развиени, прилагодени на исклучително големи претпријатија, според последните технолошки стандарди конфигурирани комерцијални готови производи за специфични деловни области и потреби на организациите. Постигнете значително подобрување или трансформирате го управувањето со ресурси, имот/средства, процеси и секојдневни операции.

Портфолио на производи

Ensemble for Asset Management
Ensemble for Asset Management
Добијте најдобар можен поврат на инвестицијата, дозволувајќи постојано и прецизно следење и одржување на значајните ставки. Целосна контрола на ефикасноста на средствата резултира со намалување на трошоците и го подобрува капацитетот за раст на бизнисот.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Business Process Management
Ensemble for Business Process Management
Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Data Analytics
Ensemble for Data Analytics
Добијте навремени информации за вашето работење. Имајте моќен увид во управувањето со секојдневни задачи и помогнете си во донесување на стратешки одлуки.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Fisheries Management
Ensemble for Fisheries Management
За одржливо управување со морските ресурси. Стратешки планирајте, следите и управувајте со ресурсите и политиките за риболов. Изработен за да ги задоволи најновите барања за риболов во Европската унија.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Fleet Management
Ensemble for Fleet Management
Следете и управувајте со возниот парк. Моќна функционалност во реално време во комбинација со едноставен и лесен за користење интерфејс. Ги добивате потребните информации за да заштедите пари и време.

Погледнете повеќе >
Ensemble for IoT/M2M and Sensors
Ensemble for IoT/M2M and Sensors
Интелигентно поврзете и управувајте со широк спектар на уреди и сензори, вклучувајќи го и "Интернет на нештата" (IoT). Собирајте и анализирајте податоци од различни уреди.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Logistics
Ensemble for Logistics
За логистички операции на возила во сите видови организации. Управувајте со сложените задачи за рутирање и планирање. Минимизирајте ги оперативните трошоци, максимизирајте ја продуктивноста и подобрете го искуството на клиентите.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Network Inventory
Ensemble for Network Inventory
Управувајте со било кој тип физички, логички и услужни мрежни ресурси. Засилете ја вашата организација со познавање на вашата мрежа до најситниот детаљ.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Smart Communities
Ensemble for Smart Communities
Поддржете и трансформирајте ги работните процеси во државната, регионалната и локалната власт. Обезбедете ја моќта на локацијата за да ја подобрите испораката на услуги и секојдневните операции. Достапно како решение базирано на cloud, кое се доставува преку интернет, помага да се изградат попаметни заедници и овозможува поголема ангажираност на граѓаните.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Water Resources
Ensemble for Water Resources
Управувајте и следете ги државните водни ресурси со нашиот сеопфатен пакет на веб апликации.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Workforce Management
Ensemble for Workforce Management
Ефикасно планирајте, предвидувајте и распоредувајте ги вработените за да ги исполнат нивоата на услуги. Управувајте со работата, луѓето и процесите во сите фази на секоја задача, низ сите одделенија, од која било локација.

Погледнете повеќе >
Ensemble Smart Search
Ensemble Smart Search
Моќна алатка за собирање и визуелизација на податоци. Направете ефикасни деловни одлуки со помош на дополнителна просторна димензија при веб-базирани пребарувања. Резултатите се прикажуваат во формат на лесно прегледна мапа, прилагодена за било која понатамошна намена.

Погледнете повеќе >
Добијте најдобар можен поврат на инвестицијата, дозволувајќи постојано и прецизно следење и одржување на значајните ставки. Целосна контрола на ефикасноста на средствата резултира со намалување на трошоците и го подобрува капацитетот за раст на бизнисот.

Погледнете повеќе >
Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Погледнете повеќе >
Добијте навремени информации за вашето работење. Имајте моќен увид во управувањето со секојдневни задачи и помогнете си во донесување на стратешки одлуки.

Погледнете повеќе >
За одржливо управување со морските ресурси. Стратешки планирајте, следите и управувајте со ресурсите и политиките за риболов. Изработен за да ги задоволи најновите барања за риболов во Европската унија.

Погледнете повеќе >
Следете и управувајте со возниот парк. Моќна функционалност во реално време во комбинација со едноставен и лесен за користење интерфејс. Ги добивате потребните информации за да заштедите пари и време.

Погледнете повеќе >
Интелигентно поврзете и управувајте со широк спектар на уреди и сензори, вклучувајќи го и "Интернет на нештата" (IoT). Собирајте и анализирајте податоци од различни уреди.

Погледнете повеќе >
За логистички операции на возила во сите видови организации. Управувајте со сложените задачи за рутирање и планирање. Минимизирајте ги оперативните трошоци, максимизирајте ја продуктивноста и подобрете го искуството на клиентите.

Погледнете повеќе >
Управувајте со било кој тип физички, логички и услужни мрежни ресурси. Засилете ја вашата организација со познавање на вашата мрежа до најситниот детаљ.

Погледнете повеќе >
Поддржете и трансформирајте ги работните процеси во државната, регионалната и локалната власт. Обезбедете ја моќта на локацијата за да ја подобрите испораката на услуги и секојдневните операции. Достапно како решение базирано на cloud, кое се доставува преку интернет, помага да се изградат попаметни заедници и овозможува поголема ангажираност на граѓаните.

Погледнете повеќе >
Управувајте и следете ги државните водни ресурси со нашиот сеопфатен пакет на веб апликации.

Погледнете повеќе >
Ефикасно планирајте, предвидувајте и распоредувајте ги вработените за да ги исполнат нивоата на услуги. Управувајте со работата, луѓето и процесите во сите фази на секоја задача, низ сите одделенија, од која било локација.

Погледнете повеќе >
Моќна алатка за собирање и визуелизација на податоци. Направете ефикасни деловни одлуки со помош на дополнителна просторна димензија при веб-базирани пребарувања. Резултатите се прикажуваат во формат на лесно прегледна мапа, прилагодена за било која понатамошна намена.

Погледнете повеќе >

Споделете со други

Споделете информации за GDi Ensemble портфолио