GDi Ensemble

Целосно развиени, прилагодени на исклучително големи претпријатија, според последните технолошки стандарди конфигурирани комерцијални готови производи за специфични деловни области и потреби на организациите. Постигнете значително подобрување или трансформирате го управувањето со ресурси, имот/средства, процеси и секојдневни операции.

Портфолио на производи

Ensemble A3
Ensemble A3
GDi Ensemble A3 е софтвер за управување со средства за управување со средства (EAM), кој ви овозможува да ги дигитализирате и оптимизирате операциите за одржување на материјалните средства, што резултира со поголема ефикасност и намалување на трошоците.
Погледнете повеќе >
Ensemble W4
Ensemble W4
GDi Ensemble W4 претставува софтвер за управување на работната сила кој се состои од веб и мобилни апликации кои им овозможуваат на организациите од различни индустрии ефикасно да ја планираат, предвидат и распоредат работата и ресурсите со цел да го задржат своето високо ниво на услуга.
Погледнете повеќе >
GDi Ensemble Fleet
Ensemble Fleet
GDi Ensemble Fleet is software that gives users the ability to manage and supervise their fleet of mobile assets, such as cars, trucks, machinery, vessels, people or goods. By collecting data from vehicle telemetry in real time it provides not only information about vehicle position, state and other parameters, but also knowledge of driver actions.
Погледнете повеќе >
Ensemble FloodSmart
Ensemble FloodSmart
GDi Ensemble FloodSmart is a complete real-time Flood Risk Management and real-time Flood Protection System. It enables the integration of flood hazard and flood prevention activities ahead of and after flood events.
Погледнете повеќе >
Ensemble for IoT/M2M and Sensors
Ensemble for IoT/M2M and Sensors
Интелигентно поврзете и управувајте со широк спектар на уреди и сензори, вклучувајќи го и "Интернет на нештата" (IoT). Собирајте и анализирајте податоци од различни уреди.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Data Analytics
Ensemble for Data Analytics
Добијте навремени информации за вашето работење. Имајте моќен увид во управувањето со секојдневни задачи и помогнете си во донесување на стратешки одлуки.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Network Inventory
Ensemble for Network Inventory
Управувајте со било кој тип физички, логички и услужни мрежни ресурси. Засилете ја вашата организација со познавање на вашата мрежа до најситниот детаљ.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Smart Communities
Ensemble for Smart Communities
Поддржете и трансформирајте ги работните процеси во државната, регионалната и локалната власт. Обезбедете ја моќта на локацијата за да ја подобрите испораката на услуги и секојдневните операции. Достапно како решение базирано на cloud, кое се доставува преку интернет, помага да се изградат попаметни заедници и овозможува поголема ангажираност на граѓаните.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Business Process Management
Ensemble for Business Process Management
Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Logistics
Ensemble for Logistics
За логистички операции на возила во сите видови организации. Управувајте со сложените задачи за рутирање и планирање. Минимизирајте ги оперативните трошоци, максимизирајте ја продуктивноста и подобрете го искуството на клиентите.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Water Resources
Ensemble for Water Resources
Управувајте и следете ги државните водни ресурси со нашиот сеопфатен пакет на веб апликации.

Погледнете повеќе >
Ensemble for Fisheries Management
Ensemble for Fisheries Management
За одржливо управување со морските ресурси. Стратешки планирајте, следите и управувајте со ресурсите и политиките за риболов. Изработен за да ги задоволи најновите барања за риболов во Европската унија.

Погледнете повеќе >
GDi Ensemble A3 е софтвер за управување со средства за управување со средства (EAM), кој ви овозможува да ги дигитализирате и оптимизирате операциите за одржување на материјалните средства, што резултира со поголема ефикасност и намалување на трошоците.
Погледнете повеќе >
GDi Ensemble W4 претставува софтвер за управување на работната сила кој се состои од веб и мобилни апликации кои им овозможуваат на организациите од различни индустрии ефикасно да ја планираат, предвидат и распоредат работата и ресурсите со цел да го задржат своето високо ниво на услуга.
Погледнете повеќе >
GDi Ensemble Fleet is software that gives users the ability to manage and supervise their fleet of mobile assets, such as cars, trucks, machinery, vessels, people or goods. By collecting data from vehicle telemetry in real time it provides not only information about vehicle position, state and other parameters, but also knowledge of driver actions.
Погледнете повеќе >
GDi Ensemble FloodSmart is a complete real-time Flood Risk Management and real-time Flood Protection System. It enables the integration of flood hazard and flood prevention activities ahead of and after flood events.
Погледнете повеќе >
Интелигентно поврзете и управувајте со широк спектар на уреди и сензори, вклучувајќи го и "Интернет на нештата" (IoT). Собирајте и анализирајте податоци од различни уреди.

Погледнете повеќе >
Добијте навремени информации за вашето работење. Имајте моќен увид во управувањето со секојдневни задачи и помогнете си во донесување на стратешки одлуки.

Погледнете повеќе >
Управувајте со било кој тип физички, логички и услужни мрежни ресурси. Засилете ја вашата организација со познавање на вашата мрежа до најситниот детаљ.

Погледнете повеќе >
Поддржете и трансформирајте ги работните процеси во државната, регионалната и локалната власт. Обезбедете ја моќта на локацијата за да ја подобрите испораката на услуги и секојдневните операции. Достапно како решение базирано на cloud, кое се доставува преку интернет, помага да се изградат попаметни заедници и овозможува поголема ангажираност на граѓаните.

Погледнете повеќе >
Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Погледнете повеќе >
За логистички операции на возила во сите видови организации. Управувајте со сложените задачи за рутирање и планирање. Минимизирајте ги оперативните трошоци, максимизирајте ја продуктивноста и подобрете го искуството на клиентите.

Погледнете повеќе >
Управувајте и следете ги државните водни ресурси со нашиот сеопфатен пакет на веб апликации.

Погледнете повеќе >
За одржливо управување со морските ресурси. Стратешки планирајте, следите и управувајте со ресурсите и политиките за риболов. Изработен за да ги задоволи најновите барања за риболов во Европската унија.

Погледнете повеќе >

Споделете со други

Споделете информации за GDi Ensemble портфолио