Ensemble

W4
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

W4
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

W4
version 2019 | International
Arrow down

Зголемете ја продуктивноста, подобрете ги оперативните перформанси и забрзајте го времето на стигнување до пазарот.

GDi Ensemble Wпретставува софтвер за управување на работната сила кој се состои од веб и мобилни апликации кои им овозможуваат на организациите од различни индустрии ефикасно да ја планираат, предвидат и распоредат работата и ресурсите со цел да го задржат своето високо ниво на услуга.
Овој софтвер обезбедува целосно управување на работните налози, вработените и процесите во сите нивни фази и задачи, на која било локација и под било какви услови за работа.
Нашето решение овозможува комплетна операциона интелигенција во реално време со што обезбедува можност за проценка на тоа како работата е извршена и утврдување на прогресот и напредокот на сите работни сегменти.

Кој? | Што? | Каде? | Кога?

Со Ensemble W4, многу брзо се утврдува т.н. ,,целосна слика”.
Поврзете ги способностите со задачите, пристигнете на вистинското место во вистинското време за клиентот за оптимална достава на услугите.
W4-scheduler-tablet-500

Зголемете ја продуктивноста, подобрете ги оперативните перформанси и забрзајте го времето на стигнување до пазарот.

GDi Ensemble Wпретставува софтвер за управување на работната сила кој се состои од веб и мобилни апликации кои им овозможуваат на организациите од различни индустрии ефикасно да ја планираат, предвидат и распоредат работата и ресурсите со цел да го задржат своето високо ниво на услуга.
Овој софтвер обезбедува целосно управување на работните налози, вработените и процесите во сите нивни фази и задачи, на која било локација и под било какви услови за работа.
Нашето решение овозможува комплетна операциона интелигенција во реално време со што обезбедува можност за проценка на тоа како работата е извршена и утврдување на прогресот и напредокот на сите работни сегменти.

Кој? | Што? |
Каде? | Кога?

Со Ensemble W4, многу брзо се утврдува т.н. ,,целосна слика”.
Поврзете ги способностите со задачите, пристигнете на вистинското место во вистинското време за клиентот за оптимална достава на услугите.
W4 Scheduler tablet

Клучни придобивки од користењето на нашето решение

Усогласување на извршувањето на работните задачи преку внатрешни, надворешни и останати ресурси.
Овозможува точно предвидување и исплатливо распоредување низ сите канали за комуникација. Оптимизацијата на распоредот користи повеќе критериуми како што се локацијата и времето, како и карактеристиките на ресурсите и вештините.
Мониторирање во реално време на работниот статус за задачи или ресурси. Поголема ефикасност на работната сила и продуктивност на компанијата.
Зголемено задоволство на клиентите со обезбедување на највисоко можно ниво на услуга.
Зголемување на приходите со намалување на времето на пробивање на пазарот.
Ефикасна соработка со трети лица. Намалување на операциските трошоци со зголемување на тимската ефикасност.
Лесно се интегрира со постојаните или другите внатрешни системи (на пр. ERP, CMR).
Брзо се имплементира и адаптира.
Лесно за користење и конфугурација.

Ensemble W4 | На прв поглед

worker in boiler house with laptop

Клучни придобивки од користењето на нашето решение

Усогласување на извршувањето на работните задачи преку внатрешни, надворешни и останати ресурси.
Овозможува точно предвидување и исплатливо распоредување низ сите канали за комуникација. Оптимизацијата на распоредот користи повеќе критериуми како што се локацијата и времето, како и карактеристиките на ресурсите и вештините.
Мониторирање во реално време на работниот статус за задачи или ресурси. Поголема ефикасност на работната сила и продуктивност на компанијата.
Зголемено задоволство на клиентите со обезбедување на највисоко можно ниво на услуга.
Зголемување на приходите со намалување на времето на пробивање на пазарот.
Ефикасна соработка со трети лица. Намалување на операциските трошоци со зголемување на тимската ефикасност.
Лесно се интегрира со постојаните или другите внатрешни системи (на пр. ERP, CMR).
Брзо се имплементира и адаптира.
Лесно за користење и конфугурација.

Ensemble W4 | На прв поглед

Индустриски докажано решение

Нашите клиенти имаат значителна корист од одличните одлики на Ensemble W4.
Управување на ресурси

Управување со ресурсите од работната сила (вработени/произведувачи) по датум, време, временска рамка, посетеност, вештини, локација.

Распоредување и локализирање во реално време

Доделување или повторно доделување на задачи на соодветниот ресурс со резервација на достапен временски простор во зависност од траење на работните задачи (избегнување на прекумерен обем на работа).

Мониторинг

Мониторирање и следење на статусот на извршување на работата по вработен или задача.

Испраќање

Изберете соодветни ресурси во зависност од типот на работната задача. Распределете ги точните делови/материјали и осигурајте се дека вработените се испратени кај вистинскиот клиент и на вистинската локација.

Активност и логирање

Следење и пријавување на сите активности на корисниците и промените во системот.

Автоматска оптимизација на распоредот

Автоматски извор на ресурси во зависност од опфатената локација, рејтингот на индивидуални ресурси и/или обемот на работата.

Географско рутирање и испраќање

Испраќање со помош на географско и улично-базирано рутирање, вклучувајќи и распоред на возила и ресурси.

Било кој уред

Современ GUI и надграден UX. Пристап до модулот Ensemble W4.

Управување на ресурси

Управување со ресурсите од работната сила (вработени/произведувачи) по датум, време, временска рамка, посетеност, вештини, локација.

Распоредување и локализирање во реално време

Доделување или повторно доделување на задачи на соодветниот ресурс со резервација на достапен временски простор во зависност од траење на работните задачи (избегнување на прекумерен обем на работа).

Мониторинг

Мониторирање и следење на статусот на извршување на работата по вработен или задача.

Испраќање

Изберете соодветни ресурси во зависност од типот на работната задача. Распределете ги точните делови/материјали и осигурајте се дека вработените се испратени кај вистинскиот клиент и на вистинската локација.

Активност и логирање

Следење и пријавување на сите активности на корисниците и промените во системот.

Автоматска оптимизација на распоредот

Автоматски извор на ресурси во зависност од опфатената локација, рејтингот на индивидуални ресурси и/или обемот на работата.

Географско рутирање и испраќање

Испраќање со помош на географско и улично-базирано рутирање, вклучувајќи и распоред на возила и ресурси.

Било кој уред

Современ GUI и надграден UX. Пристап до модулот Ensemble W4.

Ensemble W4 – за кого е наменето?

Дизајниран за да поддржи повеќе типови на бизнис процеси/работни состојби и задачи, Ensemble W4 е високо флексибилен и може да се користи во повеќе различни околини, индустрии, бизнис сектори, влади и агенции, вклучувајќи и:
Телекомуникации и медиуми.
Управување на инфраструктура.
Компании за комунални услуги.
Регионална / локална власт.
Органи за издавање дозволи.
Хотели и тур оператори.
Трговија на мало.
W4 Scheduler task list

Опции за распоредување

Ensemble W

за кого е наменето?
Дизајниран за да поддржи повеќе типови на бизнис процеси/работни состојби и задачи, Ensemble W4 е високо флексибилен и може да се користи во повеќе различни околини, индустрии, бизнис сектори, влади и агенции, вклучувајќи и:
Телекомуникации и медиуми.
Управување на инфраструктура.
Компании за комунални услуги.
Регионална / локална власт.
Органи за издавање дозволи.
Хотели и тур оператори.
Трговија на мало.
W4 Scheduler task list

Опции за распоредување

Контакт

Контактирајте не и споделете ги Вашите деловни или организациски потреби.

Сподели

Споделете информации за нашите продукти со останатите.