ГДи и Esri

Цврсто и трајно партнерство

Esri (USA) е светски лидер во географските информациски системи (ГИС).. Основана во 1969, Esri нуди комплетна платформа за мапи, анализи, управување со податоци и соработка.

ГДи и Esri успешно соработуваат и понатаму продолжуваат да работат со илјадници задоволни корисници во регионот. ГДи стручњаците им даваат локална обука, советување, развој и техничка поддршка. ГДи е овластен Esri дистрибутер во следните држави:

Словенија, Хрватска, Унгарија, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора.

ArcGIS платформа

ArcGIS платформата поврзува луѓе со карти, податоци и апликации кои им овозможуваат визуелизација на податоците, анализа на примероците и односите, како и подобрување во донесување на одлуки.
Денес Esri софтверот се користи во повеќе од 350.000 организации во светот вклучувајќи ги:
Мнозинството американски сојузни и државни геодетски управи.
Сите 50 американски државни здравствени заводи.
Сите 200 најголеми американски градови.
Повеќе од 24.000 државни и локани власти ширум светот.
Повеќе од 75% фирми од листата на “Fortune 500”.
45 од 50 водечки нафтени фирми.
Повеќе од 7.000 факултети и универзитети.
Повеќе од 13.000 непрофитни организации ширум светот.
Многу други индустрии.
See how City of Zagreb departments use ArcGIS Enterprise GIS to rethink “business as usual” mindsets and overcome challenges by the ability to search, visualize, collect and share information vital to the decision makers and to the citizens of Zagreb.

ArcGIS основни продукти

Користете ги најновите ArcGIS продукти за имплементација на соодветен ArcGIS framework во вашата организација
ArcGIS Enterprise

ArcGIS provides contextual tools for mapping and spatial reasoning so you can explore data and share location-based insights. ArcGIS is a common visual language that inspires positive change, allowing you to quickly see where things happen and how everything connects.

Повеќе информации →

ArcGIS Pro

Esri’s next-gen 64-bit desktop GIS product is ArcGIS Pro. Technologically ahead of everything else on the market, ArcGIS Pro provides professional 2D and 3D mapping in an intuitive user interface.

Повеќе информации →

ArcGIS Online

ArcGIS Online is a complete, cloud-based mapping platform. Make and share beautiful maps, and do everything in between.

Повеќе информации →

Дознајте повеќе информации

Дознајте повеќе за нашето партнерство со Esri и како може да го искористи вашата организација.

Дознајте повеќе информации

Дознајте повеќе за нашето партнерство со Esri и како може да го искористи вашата организација.

Споделите со други

Споделите информации за нашето партнерство со Esri