Да го направиме светот побезбеден

Во пресрет на нови предизвици за оние кои се вклучени во безбедноста и сигурноста, алатките и апликациите со географска компонента се неизмерно корисни и моќни во обезбедувањето суштински информации за донесување на точни одлуки.

Иновативните технологии, како што се употребата на дронови и нови сензорни уреди со далечинско управување, ги трансформираа методите, операциите и информациите што денес се достапни во борбата за да се направи светот побезбедно место. Ние, преку нашите партнерства и долгогодишно искуство во оваа област, можеме да обезбедиме целосни решенија за исполнување на овие најнови предизвици.

Ensemble for Emergency Services

Некои користи за секторот безбедност и сигурност
  • Алатки за сите фази на процесот на работа, вклучувајќи подготовка, ублажување и обнова.

  • Приоритетизирајте ги областите кои најмногу им треба внимание по инцидентот и следете го напредокот преку интерактивни мапи.

  • Споредете историски инциденти со тековните оперативни податоци за да видите каде најверојатно ќе се појават идните настани.

  • Набљудувањата во реално време на терен, може да се внесуваат во централните командни системи со користење на мобилни апликации.

  • Зголемете ги нивоата на безбедност за граѓаните кои користат разни алатки како што се интерактивни мапи кои покажуваат активни опасности, рути и точки за евакуација.

  • Способност да се трансформираат односите со јавноста со точни навремени информации, да се промовира транспарентноста и да се нагласат одговорните активности.

  • Неограничен потенцијал на геоинформациони системи и апликации низ целиот спектар во овој сектор.

Клучни деловни области

Фокус на

Ensemble for Emergency Services

Осигурајте се дека итните медицински служби ги имаат точните и неопходните информации на местото на инцидентот. Овозможете им да направат паметен избор и да обезбедат подобри исходи на пациентот.

Повеќе информации >

Ensemble for Emergency Services

Поврзани продукти

Ensemble for Business Process Management

Ensemble for Business Process Management

Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Повеќе информации >

Ensemble for Data Analytics

Ensemble for Data Analytics

Дознајте ги вистинските информации за вашето работење. Откријте моќни увиди за управување со секојдневните задачи и потпомогнете при донесување исправни стратешки одлуки.

Повеќе информации >

Ensemble for IoT/M2M and Sensors

Ensemble for IoT/M2M and Sensors

Интелигентно поврзете и управувајте со широк спектар на уреди и сензори, вклучувајќи го и "Интернет на нештата" (IoT). Собирајте и анализирајте податоци од различни уреди.

Повеќе информации >

Ensemble for Smart Communities

Ensemble for Smart Communities

Поддржете и трансформирајте ги работните процеси во државната, регионалната и локалната власт. Обезбедете ја моќта на локацијата за да ја подобрите испораката на услуги и секојдневните операции. Достапно како решение базирано на cloud, кое се доставува преку интернет, помага да се изградат попаметни заедници и овозможува поголема ангажираност на граѓаните.

Повеќе информации >

Ensemble Smart Search Engine

Ensemble Smart Search

Моќна алатка за собирање и визуелизација на податоци. Направете ефикасни деловни одлуки со помош на дополнителна просторна димензија при веб-базирани пребарувања. Резултатите се прикажуваат во формат на лесно прегледна мапа, прилагодена за било која понатамошна намена.

Повеќе информации >

Ensemble for Workforce Management

Ensemble for Workforce Management

Ефикасно планирајте, предвидувајте и распоредувајте ги вработените за да ги исполнат нивоата на услуги. Управувајте со работата, луѓето и процесите во сите фази на секоја задача, низ сите одделенија, од која било локација.

Повеќе информации >

Погледнете дополнително

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе за нашите решенија за безбедност и сигурност

Споделете со други

Споделете информации за нашите решенија за безбедност и сигурност