Ensemble

A3
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

A3
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

A3
version 2019 | International
Arrow down

Максимизирање на поврат на инвестицијата со ефикасно управување со средства.

GDi Ensemble Aе софтвер за управување со средства (EAM), кој ви овозможува да ги дигитализирате и оптимизирате операциите за одржување на материјалните средства, што резултира со поголема ефикасност и намалување на трошоците.
Процесите поврзани со средствата се моделирани за да се елиминираат трошоците за валидни информации за средствата во реално време. Софтверот претставува единствена точка на вистината за секој ИТ систем од било која големина.
За разлика од ERP додадените производи кои бараат скапи и долготрајни прилагодувања, GDi Ensemble A3 нуди голем број опции за прилагодување, кратко време на имплементација и лесно користење. Таа лесно може да се интегрира со други релевантни системи во вашиот ИТ екосистем, вклучувајќи финансии, магацин или ERP.

Средства | Профил | Акција

Со Ensemble A3, лесно управувате со сите ваши материјални средства.
Одредување на тековниот статус на состојба, вклучувајќи локација, состојба и поврзан работен ред. Сметка за сите поврзани трошоци и да преземе акција кога и каде е потребно.
Ensemble A3 tablet
Ensemble A3 tablet

Основни модули на продуктот

Ensemble A3 основни модули за управување со материјални средства.
asset inventory

Инвентар на средства

Моделирање, структура и хиерархии, локација.

asset maintenance

Управување со одржување

Превентивно, корективно, инвестициско.

space management

Управување со просторот

Простори, вработени, средства.

air quality meter

Управување со мерење

Електрична енергија, гас, отпад.

lease management

Управување со изнајмувања

Изнајмување, закуп, договори.

asset inventory

Инвентар на средства

Моделирање, структура и хиерархии, локација.

asset maintenance

Управување со одржување

Превентивно, корективно, инвестициско.

space management

Управување со просторот

Простори, вработени, средства.

air quality meter

Управување со мерење

Електрична енергија, гас, отпад.

lease management

Управување со изнајмувања

Изнајмување, закуп, договори.

Типови на средства

Ensemble A3 може да се конфигурира за да се справи со било каков тип материјални средства, вклучувајќи ги подолу прикажаните.

Типови на средства

Ensemble A3 може да се конфигурира за да се справи со било каков тип материјални средства, вклучувајќи ги подолу прикажаните.
asset buildings interior spaces
Згради и внатрешни простори
plant and machinery
Постојки и машини
land management
Земјиште
systems
Системи
parts and equipment
Делови и опрема
vehicle fleet
Возни паркови
asset buildings interior spaces
Згради и внатрешни простори
plant and machinery
Постојки и машини
land management
Земјиште
systems
Системи
parts and equipment
Делови и опрема
vehicle fleet
Возни паркови

Клучни деловни придобивки од користењето на нашето решение

Бизнисите и организациите можат да очекуваат:
Намалување на труд, материјал, алатки и други трошоци.
Елиминирање или намалување на документацијата.
Намалување на стапките на неуспех.
Намалување на застои.
Намалување на отстапување.
Намалување на повторувачка работа.
Добијте систем кој е лесен за користење.
Конфигурирајте ги апликациите токму онака како што е потребно на вашата компанија.
Подигнување на искористеноста на средствата, перформансите на опремата, достапноста на опрема.
Подобрување на процесите на сигурност и одржување на опремата.
Подобрување на задоволството на клиентите преку постигнување на подобра услуга / квалитет на производот.
Зголемување на брзината, видливоста на работата, одговорноста и соработката.
Подобрување на мониторинг на перформансите.

Ensemble A3 – а кого е тоа?

Дизајниран да овозможи на секоја организација поефикасно да управува со своите материјални средства.
Ensemble A3 ќе овозможи зголемен поврат на средствата без значителни инвестиции во луѓе, време и ИТ инфраструктура.
Типични бизнис области вклучуваат:
Енергија и комунални услуги.
Транспорт.
Јавно и приватно здравство.
Туризам и угостителство.
Градежништво.
Владини тела и агенции.
Малопродажба.
Индустриско производство.

Клучни деловни придобивки од користењето на нашето решение

Бизнисите и организациите можат да очекуваат:
Намалување на труд, материјал, алатки и други трошоци.
Елиминирање или намалување на документацијата.
Намалување на стапките на неуспех.
Намалување на застои.
Намалување на отстапување.
Намалување на повторувачка работа.
Добијте систем кој е лесен за користење.
Конфигурирајте ги апликациите токму онака како што е потребно на вашата компанија.
Подигнување на искористеноста на средствата, перформансите на опремата, достапноста на опрема.
Подобрување на процесите на сигурност и одржување на опремата.
Подобрување на задоволството на клиентите преку постигнување на подобра услуга / квалитет на производот.
Зголемување на брзината, видливоста на работата, одговорноста и соработката.
Подобрување на мониторинг на перформансите.
A3 on tablet

Ensemble A3 – а кого е тоа?

Дизајниран да овозможи на секоја организација поефикасно да управува со своите материјални средства.
Ensemble A3 ќе овозможи зголемен поврат на средствата без значителни инвестиции во луѓе, време и ИТ инфраструктура.
Типични бизнис области вклучуваат:
Енергија и комунални услуги.
Транспорт.
Јавно и приватно здравство.
Туризам и угостителство.
Градежништво.
Владини тела и агенции.
Малопродажба.
Индустриско производство.
A3 on multiple devices

Брз | Интуитивен | Лесен за користење

Ensemble A3 е целосно интегриран со решението за управување со работна сила на Ensemble W4.

Подобрете ја ефикасноста на бизнис процесите со беспрекорно комбинирање на вашите задачи за управување со средства, како што се одржување со работниот ред на Ensemble W4, управување со времето и планирање.

A3-W4 integration

W4 Scheduler task list
A3 on multiple devices

Брз | Интуитивен | Лесен за користење

Ensemble A3 е целосно интегриран со решението за управување со работна сила на Ensemble W4.

Подобрете ја ефикасноста на бизнис процесите со беспрекорно комбинирање на вашите задачи за управување со средства, како што се одржување со работниот ред на Ensemble W4, управување со времето и планирање.

A3-W4 integration

W4 Scheduler task list
A3 on multiple devices

Брз | Интуитивен | Лесен за користење

Ensemble A3 е целосно интегриран со решението за управување со работна сила на Ensemble W4.

Подобрете ја ефикасноста на бизнис процесите со беспрекорно комбинирање на вашите задачи за управување со средства, како што се одржување со работниот ред на Ensemble W4, управување со времето и планирање.

A3-W4 integration

W4 Scheduler task list

Опции за распоредување

Контакт

Контактирајте не и споделете ги Вашите деловни или организациски потреби.

Сподели

Споделете информации за нашите продукти со останатите.