Енергетика и комунални услуги

Energy and Utilities2020-12-31T09:28:58+01:00

Со паметно делување поттикнете нови можности за раст

Либерализацијата на енергетските пазари, присуството на силна конкуренција и глобалната потреба за оптимизација во управувањето со различни извори на енергија, значи дека овој сектор се соочува со многу нови и предизвикувачки предизвици. Покрај тоа, мора да се балансира побарувачката за енергија заради општествената и еколошка загриженост. Компаниите мораат многу да инвестираат во комуникациската инфраструктура, со цел да ги поддржат: напредните барања за мерење, одговор на побарувањата и автоматизација на дистрибуцијата, регулаторни барања и намалување на трошоците за испорака на енергија.

Нашите решенија за овој сектор задоволуваат широк опсег на барани деловни потреби, како што се попис на мрежа, комплетно управување со средства, оптимизација на работна сила и на текот на работа, вклучувајќи управување со поврзани уреди и паметни сензори. Определете трендови и шаблони и донесете одлуки врз основа на точни и навремени информации. Едноставно визуелизирајте, анализирајте и управувајте со вашите мрежни средства и настани.

field tools tablet

Некои користи за секторот за енергетика и комунални услуги
  • Максимизирајте ја оперативната ефикасност на вашите средства и намалете ги трошоците.

  • Правете паметни одлуки и дозволете да ве водат анализите врз основа на локација.

  • Следете ги настаните или дневните операции од вашиот десктоп, таблет или паметен телефон.

  • Поедноставете го дизајнирањето, планирањето, оперативните задачи и насочете ги работните процеси.

  • Ефикасно управувајте со услуги за крајните корисници, усогласете се со прописите и задржете ја лојалноста на клиентите.

commercial business

commercial business

commercial business

Клучни деловни области

Фокус на

Ensemble for Workforce Management

Ефикасно планирајте, предвидувајте и распоредувајте ги вработените за да ги исполнат нивоата на услуги. Управувајте со работата, луѓето и процесите во сите фази на секоја задача, низ сите одделенија, од која било локација.

Повеќе информации >

Ensemble for Workforce Management

Поврзани продукти

Погледнете дополнително

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Дознајте повеќе

Пишете ни за вашите деловни потреби

|Insights

Fleet management at INA

Enterprise Fleet Management at INA d.d. GDi provided a full cloud-based Software as a Service (SaaS) implementation of the Ensemble for Fleet Management product on telecom provider VIPnet’s infrastructure. It includes full integration of

NIS

Creating Business Benefits for Petroleum Industry of Serbia (NIS) One of the largest vertically integrated energy companies in South-East Europe with its principal activities related to exploration, production and refining, sales and distribution of a

Споделете со други

Споделете информации за нашите решенија за енергетика и комунални услуги
Go to Top