Управување со ресурси

Resource Management2020-12-31T09:43:16+01:00

Ефикасно управување со различни ресурси

Системот за ефикасно управување со ресурси бара можност за прецизна процена на понудата и побарувачката на ресурсите и да се искористи максималниот капацитет со минимални трошоци. Ресурсите може да вклучуваат физички, човечки, природни, финансиски, културни и др., а навремените податоци кои се потребни за ефикасно управување со ресурсите вклучуваат:

  • побарувачка за ресурси
  • достапност на ресурсите
  • неопходни ресурси – што е потребно од ресурси за да се задоволи побарувачката
  • користење/распределба – количина на ресурс кој се користи и каде се користи

Со оглед дека ги задоволуваат сите спомнати барања и повеќе од нив, нашите технолошки решенија со географска компонента инкорпорираат алатки за напредно управување со ресурсите кои овозможуваат планирање на капацитети и побарувачка на ресурси, планирање на распоредот на ресурсите со искористување на ресурсите во реално време со помош на командни табли.

resource management screens

Доверливи решенија за клучни деловни услуги

За управување со било кој тип на мрежен ресурс кој се состои од физичка, логичка структура и/или услуга не барајте ништо друго освен нашето решение Ensemble for Network Inventory, докажано во пракса. Ова решение на кое му веруваат големи телекомуникациски провајдери за критични деловни услуги, вклучува потполно интегриран модул за работни текови и работна сила.

Флексибилно и моќно Ensemble for Workforce Management решение, инкорпорира комплетно управување со вештини и способности – исто така дозволува проактивни одговори на брзо променливи барања и спречува преголемо или премало искористување на ресурсите. Накратко, ова решение на организацијата и овозможува ефикасно планирање, предвидува и планира распоред на вработените, како би ги задоволиле саканите нивоа на услуги.

Природата ни го дала највредниот ресурс – водата. OНашето решение Ensemble for Water Resources развиено со помош на докажаната ГДи стручност, на националните владини агенции им овозможува комплетен и сеопфатен систем за управување со води, заштита од поплави и контрола на ризикот од поплави во согласност со најновите директиви на Европската унија.

Фокус на

Ensemble for Network Inventory

Управувајте со било кој тип физички, логички и услужни мрежни ресурси. Засилете ја вашата организација со познавање на вашата мрежа до најситниот детаљ.

Повеќе информации >

Ensemble for Telecom Networks

Погледнете исто и

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Можеме да ги оптимизираме вашите деловни процеси

Пишете ни за вашите процеси и прашајте што ве интересира.

|Insights

Water Administration System for Albania

New Water Information System for Albania To provide for the efficient organization of the Albanian River Basin Agencies and the monitoring of water management for the whole Albanian territory, GDi is currently implementing

Keeping Customers Happy at Croatian Post

Keeping Customers Happy at Croatian Post Croatian Post is the national postal operator in Croatia. The organization employs approximately 10,000 workers in more than 1,000 postal offices throughout the country. To make delivery

NIS

Creating Business Benefits for Petroleum Industry of Serbia (NIS) One of the largest vertically integrated energy companies in South-East Europe with its principal activities related to exploration, production and refining, sales and distribution of a

Споделете со други

Споделите на кој начин ГДи може да го трансформира и поедностави управувањето со ресурси.
Go to Top