Atlas Data Content Product2018-01-30T15:23:42+00:00

GDi Atlas

Исполнување на барањата за најнови географски податоци кои го опишуваат светот. Атлас портфолиото на производи и услуги, кои содржат податоци, е дизајнирано да овозможи толкување, анализа и оптимизација со алатки и апликации со географска компонента. Резултатот се навремени и сигурни информации, кои се потребни на организациите за процесот на донесување одлуки.

Атлас

Овој производ дава најпрецизни географски податоци кои им одговараат на потребите на нашите клиенти, а го направил тим од наши експерти. Атлас нуди готова, геоинформациска содржина, која подразбира различни типови податоци на различни размери. Достапен е со векторски и растерски бази на географски податоци или геокодирани растерски мапи, а најголема предност му е што е произведен од страна на ГДи локални оперативна компанија, која користи знаење од прва рака за локалната географија. Со ова се обезбедува најголемо ниво на квалитет и најголема точност на податоци.
МЕ ИНТЕРЕСИРА

Зошто Атлас?

На корисниците им дава едноставен и паметен начин на управува и приказ на сите средства, ресурси и операции на основа на нивната локација и врската со околината.

 • Зголемува продуктивност и ефикасност на подвижните и неподвижните средства
 • Оптимизира ресурси и операции и донесување одлуки на основа на локација
 • Намалува трошоци на оперативните задачи

Додавање вредност на нашите апликации и алатки

Погледнете некои можности и предности:
 • Готови продукти и сервиси за Централна и Југоисточна Европа

 • Само ГДи ги покрива Европската Унија и кандидатите за пристап на Унијата

 • Овозможени алатки и услуги врз основа на локација

 • Зголемување на прецизност и експанзија на планирање

 • Управување со влијанија на животната средина

 • Зголемување на вредноста на постојните ГДи решенија

 • Функционалност на позадинските мапи

Без ограничувања

ГДи Атлас продуктите се користат во многу дејности и деловни сектори, вклучувајќи:
 • Телекомуникации
 • Управување со градови
 • Заштита на животна средина
 • Управување со ризик од поплави
 • Логистика и транспорт
 • Комунални услуги и енергетика
 • Управување со водни ресурси
 • Земјиште и недвижности
 • Просторно планирање
 • Јавна безбедност и сигурност
 • Одбрана и разузнавачки служби

Ажурирање, одржување и поддршка

За сите Атлас продукти даваме периодични ажурирања и надградби. Овие специфичности зависат од видовите податоци, барањата на пазарот и други показатели, но стандардното одржување е достапно за речиси сите наши продукти.
ПОСЕТЕТЕ ЈА ГЛАВНАТА СТРАНИЦА ЗА ПОДДРШКА

Контактирајте нè

Контактирајте нè за да дознаете повеќе за предностите на користење на Атлас.
Контактирајте нè

Кој користи Атлас?

Нашите корисници доаѓаат од разни држави и дејности, вклучувајќи телекомуникациски оператори, локални и национални управи, комунални и транспортни компании, добавувачи на податоци за навигација и интегратори на системи.

Останати региони

ГДи има широка палета на готови, достапни продукти со податоци, кои го покриваат целиот централно европски регион. Исто така, можеме да испорачаме географски податоци за било кој дел од светот.
ПРАШАЈТЕ ЗА ДРУГИ РЕГИОНИ

Контактирајте нè

Контактирајте нè за да дознаете повеќе за предностите на користење на Атлас.
Контактирајте нè

Кој користи Атлас?

Нашите корисници доаѓаат од разни држави и дејности, вклучувајќи телекомуникациски оператори, локални и национални управи, комунални и транспортни компании, добавувачи на податоци за навигација и интегратори на системи.

Останати региони

ГДи има широка палета на готови, достапни продукти со податоци, кои го покриваат целиот централно европски регион. Исто така, можеме да испорачаме географски податоци за било кој дел од светот.
ПРАШАЈТЕ ЗА ДРУГИ РЕГИОНИ

|Insights

City of Zagreb 3D

Project Zagreb 3D In partnership with the City of Zagreb (Office for Strategic Planning and Development), GDi implemented the project Zagreb 3D. The result is a 3D model of the city that now

Споделете со други

Споделете информации за ГДи Атлас и услугите