Ensemble

Atlas
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Atlas
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Atlas
version 2019 | International
Arrow down

Податоци за управување со ресурси, операции и средства.

GDi Ensemble Atlas е портфолио на продукти што се користи за ефикасно управување на Вашите средства, инфраструктура и ресурси. Се користи како за специфични просторно-податочни продукти во различни векторски и растерски формати, така и за големи податоци собрани од повеќе сензори, уреди и платформи.
Спецификацијата на продуктот и изворните податоци за Ensemble Atlas се направени согласно со највисоките технологии и индустриски стандарди врз основа на влезните податоци, одобрени од страна на врвни експерти и корисници.

„Новата географија на средствата“

Фокусирајќи се на „новата географија на средствата”, податочно множество GDi Ensemble Atlas е интегрирано во работните процеси со цел да им помогне на корисниците за да постигнат поефикасно извршување на нивните деловни процеси така што ризиците за нивните ресурси ќе бидат што е можно помали.

Клучни придобивки од користењето на нашето решение

Висока прецизност и квалитет на продуктот со јасна продуктна спецификација.
ГИС подготвени податоци.
Оптимално време за испорака на ажурираните средства и управувачката инфраструктура.
Навремено и транспарентно одлучување врз основа на факти и заклучоци базирани на релевантни информации и податоци.
Лесно за користење и веќе интегрирано во GDi решенија за различни индустрии.
Податочни производи, прилагодени на потребите на корисниците.
City of Dubrovnik 3D

Atlas map logo

Кој го користи Ensemble Atlas?

Нашите клиенти се од многу држави и од повеќе различни индустрии вклучувајќи ги: телекомуникациските оператори, локалните и националните власти, комуналните претпријатија, транспортните компании, компаниите што работат со уреди за навигација и интеграција на системи и други.
Building Information Modeling
Smart City Expo World Congress 2018
land parcels
Atlas productivity and planning
Природни ресурси за заштита на животната средина
Енергија и комунални услуги
Земјоделство и шумарство
Локална и регионална самоуправа
Безбедност и заштита
Телекомуникации и медиуми
Осигурување
Транспорт
Градби
Обновливи извори

Интеграција на податоци

Интеграцијата на податоци од повеќе различни извори вклучува:
Atlas data integration

Типови на податоци | Користење на податоци

Интеграција на податоци

Интеграцијата на податоци од повеќе различни извори вклучува:

Мапи, сцени, слоеви

Снимки (сателитски, авионски, дронски)
Големи податоци
BIM (Building Information Modeling)
Вектор
LiDAR
Real Time (IoT)
Неструктурирани податоци
Табеларни

Типови на податоци | Користење на податоци

Зошто да се користи податочното портофолио на продукти Ensemble Atlas?

Им овозможува на корисниците брз и паметен начин за управување и приказ на сите средства, ресурси и операции врз основа на нивната локација и врските со околината.
Ја зголемува продуктивноста и ефикасноста на мобилните и фиксираните средства.
Ги оптимизира ресурсите и операциите со цел да донесе одлуки врз основа на локацијата.
Ја намалува цената на чинење на оперативните задачи.
DU3D Smartphone

Опции за распоредување

Ensemble Atlas може да се распореди за да одговара на сите деловни барања.

Контакт

Контактирајте не и споделете ги Вашите деловни или организациски потреби.

Сподели

Споделете информации за нашите продукти со останатите.