Commercial Business

Комерцијално работење

Унапредете го своето работење со помош на дигитални информативни екосистеми. Поддржете ја можноста за нови извори на приходи и оптимизирајте ги моменталните деловни процеси со усвојување на нашите најнови технолошки решенија.

Повеќе информации >

Energy and Utilities

Енергетика и комунални услуги

Ги исполнува барањата за оние кои се вклучени во производството, дистрибуцијата и преносот на електрична енергија, како и управувањето со комуналните услуги. Решенија вклучуваат попис на мрежа, управување со средства, и оптимизација на деловни процеси и работна сила.

Повеќе информации >

Food and Agriculture

Прехрамбена индустрија и земјоделство

Основни алатки за производителите на храна, земјоделците и рибарите. Направете вистински одлуки за вашиот бизнис и операции. Користете ги најсовремените сознанија за да заштедите време и пари и да ја завршите работата побрзо.

Повеќе информации >

Government

Управа

Нашите решенија овозможуваат управните тела и агенциите да бидат поефикасни и потранспарентни, да ја зголемат соработката со заедницата и да им овозможат на граѓаните да станат дел од процесот на донесување одлуки.

Повеќе информации >

Natural Resources and Environment

Природни ресурси и животна средина

Алатки и апликации за да се овозможи собирање, толкување и анализа на комплексни податоци. Добијте корисни информации за поддршка на одлуки, кои можат да доведат до поодржливо користење на природните ресурси.

Повеќе информации >

Security and Safety

Безбедност и сигурност

Со оглед на новите предизвици, нашите решенија го прават светот побезбедно место за граѓаните. Благодарение на нашето значително искуство, заедно со поддршката на најновите непушачки технологии кои ги трансформираа методите, операциите и информациите кои се сега достапни, можеме да обезбедиме целосни решенија за да ги задоволиме овие најнови предизвици.

Повеќе информации >

Telecom and Media

Телекомуникации и медиуми

Идентификувајте области на потенцијално нови приходи, подобрете го искуството на клиентите и зголемете ја профитабилноста, преку зајакнување на членови на одборот, менаџери, инженери, теренски работници со информации кои ќе им помогнат да одговорат побрзо на прашањата.

Повеќе информации >

Transport and Logistics

Транспорт и логистика

Поедноставете ja сложеноста за успешно секојдневно работење. Нашите решенија ги вклучуваат оние за управување со флота и логистички операции и целосно се интегрираат со нашите алатки за деловни процеси и управување со работна сила.

Повеќе информации >

Споделете со други

Споделете информации за нашите продукти и решенија