Моќен модел за собирање податоци за ефикасни деловни одлуки

Треба да ја знаете локацијата на најблиската електрична станица за полнење или да дознаете други информации во вашата близина? Можеби сте провајдер на податоци или бизнис компанија за деловни анализи?

Ensemble Smart Search е моќна алатка која ќе ги даде одговорите.

Нашата технологија обезбедува најнови информации за податоци како што се точки на интерес (POI), настани или интернет продавници. Врз основа на моќно насочено веб пребарување, базата на податоци потоа се гради со голем број на записи поврзани со избраниот клучен збор или клучна локација. Сите информации се гео-референцирани, што овозможува приказ на мапа за лесна и сеопфатна анализа на податоци за секоја понатамошна намена.

smart search engine

smart search engine

Некои клучни примени се:
 • Побарајте веб-страници релевантни за вашата моментална локација.

 • Пребарувајте веб-страници релевантни за било која локација.

 • Собери информации за точки од интерес на веб-страници, релевантни за вашата локација.

 • Собирајте информации за POI на веб-страници релевантни за било која локација.

 • Пребарувајте ја целата интернет мрежа по категорија. Резултатите можат да бидат прикажани на мапа (веб, мобилен уред).

 • Пребарај за било каков вид на информации на интернет. Резултатите можат да бидат прикажани на мапа (веб, мобилен уред).

Резултати кои ви се важни

користите и можностите вклучуваат:
 • Исклучително точни резултати од пребарувањето
  Smart Search Engine технологијата им дава на корисниците исклучително прецизни резултати од пребарувањето. Покрај тоа, алатката е достапна за многу јазици и земји. Употребата на оваа технологија има големи предности во однос на стандардните методи, бидејќи пребарувањето е повеќе персонализирано, насочено и ефективно.

 • Предефинирани резултати од пребарување
  Smart Search доаѓа со предефинирани резултати од пребарувањето и категории кои се испорачуваат како географски податоци за локална употреба. Податоците се достапни со предефиниран период на ажурирање или како сервис за податоци за мапи со приказ на посакуваните информации за било која област.

 • Со сигурност работите со чувствителни податоци
  За работа со чувствителни податоци, Smart Search Engine може да се конфигурира за употреба во секое затворено опкружување – доверливо прикажува резултати само во рамките на вашата организација.

 • Додава просторна димензија
  Технологијата Smart Search Engine, развиена од GDi додава дополнителна просторна димензија на основниот концепт и способност на стандардните пребарувачки машини.

 • Рангирајте ги резултатите според просторната близина
  Резултатите од пребарувањето се рангираат и според просторна близина, а не само по важност. Ова е особено корисно кога користите пребарувања базирани на локација на мобилен уред.

 • Обезбедете автоматски сервиси од базата на податоци на точки од интерес (POI)
  Со користење на веб-пребарувања во реално време, технологијата ги надминува ограничувањата на традиционалните бази на податоци за POI. Пребарувачката алатка не само што може да им служи на крајните корисници, туку и да обезбеди автоматски сервиси од базата на податоци на точки од интерес (POI).

Контактирајте нè

Прашајте нè за користењето на оваа технологија во вашата организација

Споделете со други

Споделете информации за Ensemble Smart Search