Managed Cloud2020-12-31T10:02:21+01:00

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Брзо, доверливо и сигурно

 • Продавачи – ГДи клауд центарот за хостирање користи премиум ISP услуги со редундантен интернет пристап и независни поединечни ISP.

 • Повторно воспоставување по катастрофа (Disaster Recovery) – Локацијата за Disaster Recovery е физички одвоена, што овозможува целосна достапност на услугата.

 • Трошоци за поставување – Сите трошоци за хостирање, како што се сметачки капацитет, мемориски капацитет и трошоци за управување се вклучени во пакетот на понудата.

 • Платформа – основен елемент е моќен погон со географска компонента, кој има меморија со голем капацитет со географски податоци и мапи.

 • Хостирани сервиси – инфраструктура, софтверски платформи, апликации и податоци, кои се хостирани како ГДи сервис. Контролирани услуги користат големи клиенти, локални самоуправи и мали и средни телекомуникациски оператори.

 • Архитектура – стандардна хардверска архитектура се состои од три нивоа со редундантни јазли, а тоа се:

  Презентациски јазли (Frontend) – апликации и сервиси

  Посреднички јазли (Middleware) – платформи

  Сервери на бази на податоци (Database) – податоци и содржини

Доверливи партнерства

Многу телекомуникациски оператори, државни тела и организации се потпираат на нашето клауд околина, кое им овозможува брзи, доверливи и сигурни услуги.

Зошто се користат нашите клауд услуги?

 • Фокусот е на деловните процеси со максимална ефикасност
 • Достапност, следење на системот и поддршка достапни 24 часа дневно, 7 дена месечно, 365 дена во годината
 • Се намалува деловниот ризик од вложување во информатичка инфраструктура (хардвер, софтвер)
 • Скалабилна архитектура овозможува флексибилност потребна за развој и раст
 • Системите, со кои управуваат искусни ГДи стручњаци, гарантираат интегритет и сигурност на чувствителните податоци
 • Развиени се повеќе сценарија на деловни модели како би излегле во пресрет на потребите на било која дејност или организација
 • Целосна или парцијална интеграција со веќе постојни системи, зависно од потребите на вашиот дејност

Доверливи партнерства

Многу телекомуникациски оператори, државни тела и организации се потпираат на нашето клауд околина, кое им овозможува брзи, доверливи и сигурни услуги.

Зошто се користат нашите клауд услуги?

 • Фокусот е на деловните процеси со максимална ефикасност
 • Достапност, следење на системот и поддршка достапни 24 часа дневно, 7 дена месечно, 365 дена во годината
 • Се намалува деловниот ризик од вложување во информатичка инфраструктура (хардвер, софтвер)
 • Скалабилна архитектура овозможува флексибилност потребна за развој и раст
 • Системите, со кои управуваат искусни ГДи стручњаци, гарантираат интегритет и сигурност на чувствителните податоци
 • Развиени се повеќе сценарија на деловни модели како би излегле во пресрет на потребите на било која дејност или организација
 • Целосна или парцијална интеграција со веќе постојни системи, зависно од потребите на вашиот дејност

|Insights

City of Zagreb 3D

Project Zagreb 3D In partnership with the City of Zagreb (Office for Strategic Planning and Development), GDi implemented the project Zagreb 3D. The result is a 3D model of the city that now

Споделете со други

Споделете информации за нашите клауд услуги
Go to Top