ГДи Академија

УЧЕЊЕ за РАБОТА и ЖИВОТ

Фирмата ГДи вложува во образованието и обуката на своите вработени во рамки на програмата ГДи Академија.

На располагање е на сите членови на тимот во сите регионални канцеларии и промовира професионален раст и развој на нови способности и вештини.
Нашиот образовен проект „GDi – Развој на човечки ресурси за зголемување на конкурентноста, извозот и растот на вработените темелен на иновативни производи“ е насочен на образование и стекнување на индивидуални вештини за доброто на целата компанија.
Високиот квалитет на прилагодени курсеви за нашите вработени во целост е испорачан и изведен по пат на надворешен водечки развој на човечките потенцијали и обука на стручњаци. Прилагодени се за специфичните потреби на нашата технологија на работењето и индустријата во која работиме. Покриваат широк опсег на теми како што се водство, управување, маркетинг, комуникација со купувачите и пазарот, оперативно управување, управување со проекти и финансии.
Главниот фокус е поставен на активно учество во работилници, преку кои се развиваат вештини и прошируваат знаења кои веднаш може да се искористат. Учесниците во програмата на ГДи Академија продолжуваат да ја оценуваат со многу високи оцени. Нивните изјави и одушевување во целост го оправдуваат нивото на финансиско вложување од страна на ГДи.

ГДи посетува и учествува активно во многу меѓународни настани.

Тоа овозможува големи можности за нашиот тим да ги запознае врвните експерти и личности од областа во поглед на размена на нови идеи и знаење.

Дознајте повеќе информации

Ако сакате повеќе да знаете за ГДи Академија, слободно контактирајте нè.

Дознајте повеќе информации

Ако сакате повеќе да знаете за ГДи Академија, слободно контактирајте нè.

Споделете со други

Share information about GDi Academy