Creating Efficiencies.
Stimulating Growth.

со ГДи пометни дигитални решенија. Нашите моќни алатки и апликации им помагаат на фирмите и организациите успешно да исполнат многу барања и предизвици на денешницата.

Што работиме

GDi 30 years together
Наш главен фокус е креирање и обезбедување на решенија за управување со ресурси, средства, имоти и операции во областа на телекомуникациите, енергетиката, управата, земјоделството и прехранбената индустрија, природните ресурси, животната средина, безбедноста и сигурноста и комерцијалните дејности.

ГДи и Esri

Esri official distributor
Esri е светски лидер во областа на географските информациски системи (ГИС) и нуди комплетна платформа за мапирање, анализа, управување со податоци и соработка. Сите ГДи продукти и решенија направени се со користење на Esri технологијата. Ние сме официјален дистрибутер на Esri и успешно соработуваме од 1989 година.

GDi Ensemble

Портфолио на моќни алатки и апликации, развиени во ГДи со помош на најсовремени технологии и во служба на специфичните потреби на организациите и компаниите. Ги подобрува и трансформира вашите деловни процеси и операции. Зголемува ефикасност и намалува трошоци користејќи најнови потврдени решенија.

Истакнато

GDi Solutions Day 2023 - Skopje
GDi Solutions Day 2023 – Skopje
hастан
Со задоволство Ве покануваме да бидете дел од нашата информативна манифестација „GDi Solutions Day 2023“! За време на настанот, ќе ги претставиме и демонстрираме нашите напредни GDi Ensemble производи, технолошки платформи и решенија за вашите клучни деловни процеси.
Ensemble A<sup>3</sup>
Ensemble A3
ensemble продукт
GDi Ensemble A3 е софтвер за управување со средства за управување со средства (EAM), кој ви овозможува да ги дигитализирате и оптимизирате операциите за одржување на материјалните средства, што резултира со поголема ефикасност и намалување на трошоците.

GDi Atlas

GDi Atlas портфолио на производи и услуги со податоци обезбедува навремени и ажурни географски дигитални податоци. Алатки и апликации со географска компонента интерпретираат, анализираат податоци и им обезбедуваат на организациите доверлива информација, како би донеле правилни одлуки.

Zagreb 3D desktop

GDi Cloud

Користејќи ја нашата платформа базирана на cloud, обезбедуваме на нашите корисници ГДи производи и услуги со најбрзо време на испорака на пазарот и со најнизок ризик. GDi Cloud Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секојa компанија или организација.

Ваши придобивки

  • Фокусирајте се на основните деловни активности со зголемена ефикасност
  • 24/7 достапност на услугата, мониторинг и поддршка
  • Намалете го деловниот ризик – без инвестиции во хардвер и софтвер
  • Скалабилна архитектура која обезбедува флексибилност за проширување и раст

Споделете со други

Споделете информации за нашиот веб сајт