Creating Efficiencies.
Stimulating Growth.

со ГДи пометни дигитални решенија. Нашите моќни алатки и апликации им помагаат на фирмите и организациите успешно да исполнат многу барања и предизвици на денешницата.

ВИДИ ПОВЕЌЕ

Што работиме

Наш главен фокус е креирање и обезбедување на решенија за управување со ресурси, средства, имоти и операции во областа на телекомуникациите, енергетиката, управата, земјоделството и прехранбената индустрија, природните ресурси, животната средина, безбедноста и сигурноста и комерцијалните дејности.
За ГДи

ГДи и Esri

Esri е светски лидер во областа на географските информациски системи (ГИС) и нуди комплетна платформа за мапирање, анализа, управување со податоци и соработка. Сите ГДи продукти и решенија направени се со користење на Esri технологијата. Ние сме официјален дистрибутер на Esri и успешно соработуваме од 1989 година.
ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

GDi Ensemble

Портфолио на моќни алатки и апликации, развиени во ГДи со помош на најсовремени технологии и во служба на специфичните потреби на организациите и компаниите. Ги подобрува и трансформира вашите деловни процеси и операции. Зголемува ефикасност и намалува трошоци користејќи најнови потврдени решенија.
ВИДЕТЕ ГИ СИТЕ ПРОИЗВОДИ

Новости

Esri UC 2019
GDi Ensemble at Esri User Conference 2019
We have great pleasure in announcing our participation at Esri User Conference 2019! We will present GDi Ensemble solutions for ...
GDi Skopje maps
ГДи интерактивни решенија и презентации
ГДи Скопје подготви неколку интерактивни решенија и презентации во рамките на нашиот ArcGIS online (AGOL), кои можете да ги погледнете ...
GDi auto nadzor PLUS mobile application released
GDi auto nadzor PLUS mobile application released
When you are out and about, GDi auto nadzor PLUS mobile application gives you the ability to determine the location ...
Dalmatian area of Croatia hit by catastrophic wildfires
Dalmatian area of Croatia hit by catastrophic wildfires
Wildfires have affected several countries in Europe and other parts of the world in recent months. The Dalmatian area of ...
Esri UC 2019
We have great pleasure in announcing our participation at Esri User Conference 2019! We will present GDi Ensemble solutions for ...
GDi Skopje maps
ГДи Скопје подготви неколку интерактивни решенија и презентации во рамките на нашиот ArcGIS online (AGOL), кои можете да ги погледнете ...
GDi auto nadzor PLUS mobile application released
When you are out and about, GDi auto nadzor PLUS mobile application gives you the ability to determine the location ...
Dalmatian area of Croatia hit by catastrophic wildfires
Wildfires have affected several countries in Europe and other parts of the world in recent months. The Dalmatian area of ...

Настани

high speed communication
GDi Solutions Day 2018 – Skopje
"GDi Solutions Day 2018 - Скопје", предизвика голем интерес кај нашата публика. Во третиот настан во серијата, уште еднаш ги ...
GDi Skopje maps
ГДи интерактивни решенија и презентации
ГДи Скопје подготви неколку интерактивни решенија и презентации во рамките на нашиот ArcGIS online (AGOL), кои можете да ги погледнете ...
high speed communication
"GDi Solutions Day 2018 - Скопје", предизвика голем интерес кај нашата публика. Во третиот настан во серијата, уште еднаш ги ...
GDi Skopje maps
ГДи Скопје подготви неколку интерактивни решенија и презентации во рамките на нашиот ArcGIS online (AGOL), кои можете да ги погледнете ...

GDi Atlas

GDi Atlas портфолио на производи и услуги со податоци обезбедува навремени и ажурни географски дигитални податоци. Алатки и апликации со географска компонента интерпретираат, анализираат податоци и им обезбедуваат на организациите доверлива информација, како би донеле правилни одлуки.
ВИДИ ПОВЕЌЕ

Zagreb 3D desktop

GDi Cloud

Користејќи ја нашата платформа базирана на cloud, обезбедуваме на нашите корисници ГДи производи и услуги со најбрзо време на испорака на пазарот и со најнизок ризик. GDi Cloud Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секојa компанија или организација.
ПОКАЖИ МИ

Ваши придобивки

  • Фокусирајте се на основните деловни активности со зголемена ефикасност
  • 24/7 достапност на услугата, мониторинг и поддршка
  • Намалете го деловниот ризик – без инвестиции во хардвер и софтвер
  • Скалабилна архитектура која обезбедува флексибилност за проширување и раст

Споделете со други

Споделете информации за нашиот веб сајт