Creating Efficiencies.
Stimulating Growth.

со ГДи пометни дигитални решенија. Нашите моќни алатки и апликации им помагаат на фирмите и организациите успешно да исполнат многу барања и предизвици на денешницата.

ВИДИ ПОВЕЌЕ

Што работиме

GDi 30 years together
Наш главен фокус е креирање и обезбедување на решенија за управување со ресурси, средства, имоти и операции во областа на телекомуникациите, енергетиката, управата, земјоделството и прехранбената индустрија, природните ресурси, животната средина, безбедноста и сигурноста и комерцијалните дејности.
За ГДи

ГДи и Esri

Esri official distributor
Esri е светски лидер во областа на географските информациски системи (ГИС) и нуди комплетна платформа за мапирање, анализа, управување со податоци и соработка. Сите ГДи продукти и решенија направени се со користење на Esri технологијата. Ние сме официјален дистрибутер на Esri и успешно соработуваме од 1989 година.
ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

GDi Ensemble

Портфолио на моќни алатки и апликации, развиени во ГДи со помош на најсовремени технологии и во служба на специфичните потреби на организациите и компаниите. Ги подобрува и трансформира вашите деловни процеси и операции. Зголемува ефикасност и намалува трошоци користејќи најнови потврдени решенија.
ВИДЕТЕ ГИ СИТЕ ПРОИЗВОДИ

Истакнато

GDi Solutions Day 2021 - Skopje
GDi Solutions Day 2021 – Skopje
hастан
28/09/2021
Придружете ни се на 28.9.2021, на големиот традиционален настан, GDi Skopje Solutions Day 2021! Оваа година можете повторно да бидете со нас онлајн. Нашите експерти ќе Ви ги прикажат најновите можности на GDi Ensemble продуктите и Esri технологијата со кои можете да го подобрите Вашиот бизнис и да го подготвите за иднината.
Ensemble A<sup>3</sup>
Ensemble A3
ensemble продукт
GDi Ensemble A3 е софтвер за управување со средства за управување со средства (EAM), кој ви овозможува да ги дигитализирате и оптимизирате операциите за одржување на материјалните средства, што резултира со поголема ефикасност и намалување на трошоците.

GDi Atlas

GDi Atlas портфолио на производи и услуги со податоци обезбедува навремени и ажурни географски дигитални податоци. Алатки и апликации со географска компонента интерпретираат, анализираат податоци и им обезбедуваат на организациите доверлива информација, како би донеле правилни одлуки.
ВИДИ ПОВЕЌЕ

Zagreb 3D desktop

GDi Cloud

Користејќи ја нашата платформа базирана на cloud, обезбедуваме на нашите корисници ГДи производи и услуги со најбрзо време на испорака на пазарот и со најнизок ризик. GDi Cloud Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секојa компанија или организација.
ПОКАЖИ МИ

Ваши придобивки

  • Фокусирајте се на основните деловни активности со зголемена ефикасност
  • 24/7 достапност на услугата, мониторинг и поддршка
  • Намалете го деловниот ризик – без инвестиции во хардвер и софтвер
  • Скалабилна архитектура која обезбедува флексибилност за проширување и раст

Споделете со други

Споделете информации за нашиот веб сајт