Creating Efficiencies.
Stimulating Growth.

со ГДи пометни дигитални решенија. Нашите моќни алатки и апликации им помагаат на фирмите и организациите успешно да исполнат многу барања и предизвици на денешницата.

ВИДИ ПОВЕЌЕ

Што работиме

Наш главен фокус е креирање и обезбедување на решенија за управување со ресурси, средства, имоти и операции во областа на телекомуникациите, енергетиката, управата, земјоделството и прехранбената индустрија, природните ресурси, животната средина, безбедноста и сигурноста и комерцијалните дејности.
За ГДи

ГДи и Esri

Esri е светски лидер во областа на географските информациски системи (ГИС) и нуди комплетна платформа за мапирање, анализа, управување со податоци и соработка. Сите ГДи продукти и решенија направени се со користење на Esri технологијата. Ние сме официјален дистрибутер на Esri и успешно соработуваме од 1989 година.
ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

GDi Ensemble

Портфолио на моќни алатки и апликации, развиени во ГДи со помош на најсовремени технологии и во служба на специфичните потреби на организациите и компаниите. Ги подобрува и трансформира вашите деловни процеси и операции. Зголемува ефикасност и намалува трошоци користејќи најнови потврдени решенија.
ВИДЕТЕ ГИ СИТЕ ПРОИЗВОДИ

Истакнато

Ensemble A<sup>3</sup>
Ensemble A3
Ensemble продукт
GDi Ensemble A3 is enterprise asset management software that enables you to digitize and optimize your material asset maintenance operations, resulting in higher efficiency and costs reduction.
Ensemble W<sup>4</sup>
Ensemble W4
Ensemble продукт
GDi Ensemble W4 is workforce management software consisting of web and mobile applications that enable organizations from different industries to efficiently plan, forecast, and schedule work and related resources to meet service level goals.

GDi Atlas

GDi Atlas портфолио на производи и услуги со податоци обезбедува навремени и ажурни географски дигитални податоци. Алатки и апликации со географска компонента интерпретираат, анализираат податоци и им обезбедуваат на организациите доверлива информација, како би донеле правилни одлуки.
ВИДИ ПОВЕЌЕ

Zagreb 3D desktop

GDi Cloud

Користејќи ја нашата платформа базирана на cloud, обезбедуваме на нашите корисници ГДи производи и услуги со најбрзо време на испорака на пазарот и со најнизок ризик. GDi Cloud Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секојa компанија или организација.
ПОКАЖИ МИ

Ваши придобивки

  • Фокусирајте се на основните деловни активности со зголемена ефикасност
  • 24/7 достапност на услугата, мониторинг и поддршка
  • Намалете го деловниот ризик – без инвестиции во хардвер и софтвер
  • Скалабилна архитектура која обезбедува флексибилност за проширување и раст

Споделете со други

Споделете информации за нашиот веб сајт