Унапредување на своето работење преку дигитални информациски екосистеми

Поттикнете нови извори на приходи и оптимизирајте ги тековните деловни процеси со усвојување на нашите најнови технолошки решенија. Агилна организација мора постојано да ги следи барањата на пазарот и да го поттикнува деловното совршенство со цел да остане релевантна, како и да го зголеми растот на приходите и да ја задржи одржливоста со текот на времето.

Нудиме решенија кои им овозможуваат на компаниите да стекнат брз увид во потенцијалот на пазарот, а истовремено да ја зголемат нивната оперативна ефикасност. Користете ги нашите решенија за:

 • Визуелизирајте го преклопувањето на пазарот и целните сегменти на купувачи.
 • Препознајте ги потенцијалните приходи и продажни слабости.
 • Креирајте дополнителна вредност преку прецизно управување со средствата.
 • Подобрете ја ефикасноста преку оптимизирање на работните текови и деловните процеси.
 • Зголемете ја продуктивноста со прецизни предвидувања и исплатливо планирање на работната сила.
 • Отворете нови приливи на приходи користејќи широка палета на сензори и придружни анализи на податоците.

retail network planning

Некои користи за комерцијално работење:
 • Откријте деловни прилики и генерирајте профит од правилни одлуки.

 • Соберете информации од повеќе извори во моќни и лесно разбирливи визуелизации.

 • Препознајте пропусти на пазарот и незадоволителни средства.

 • Анализирајте ги понудата и побарувачката, демографијата на потрошувачите и нивниот ефект врз профитот и ефектот.

 • Оптимизирајте ја испораката на услуги и производи и зголемете го  задоволството и лојалноста на клиентите.

Клучни области на работењето

Фокус на

Ensemble for Data Analytics

Дознајте ги вистинските информации за вашето работење. Откријте моќни увиди за управување со секојдневните задачи и потпомогнете при донесување исправни стратешки одлуки.

Повеќе информации >

Ensemble for Data Analytics

Поврзани продукти

Ensemble for Logistics

Ensemble for Logistics

За логистички операции на возила во сите видови организации. Управувајте со сложените задачи за рутирање и планирање. Минимизирајте ги оперативните трошоци, максимизирајте ја продуктивноста и подобрете го искуството на клиентите.

Повеќе информации >

Ensemble for Smart Communities

Ensemble for Smart Communities

Поддржете и трансформирајте ги работните процеси во државната, регионалната и локалната власт. Обезбедете ја моќта на локацијата за да ја подобрите испораката на услуги и секојдневните операции. Достапно како решение базирано на cloud, кое се доставува преку интернет, помага да се изградат попаметни заедници и овозможува поголема ангажираност на граѓаните.

Повеќе информации >

Ensemble Smart Search Engine

Ensemble Smart Search

Моќна алатка за собирање и визуелизација на податоци. Направете ефикасни деловни одлуки со помош на дополнителна просторна димензија при веб-базирани пребарувања. Резултатите се прикажуваат во формат на лесно прегледна мапа, прилагодена за било која понатамошна намена.

Повеќе информации >

Ensemble for Workforce Management

Ensemble for Workforce Management

Ефикасно планирајте, предвидувајте и распоредувајте ги вработените за да ги исполнат нивоата на услуги. Управувајте со работата, луѓето и процесите во сите фази на секоја задача, низ сите одделенија, од која било локација.

Повеќе информации >

Погледнете дополнително

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Дознајте повеќе

Пишете ни за вашите деловни потреби

Споделете со други

Споделете информации за нашите решенија за комерцијално работење