Управа

Government2020-12-31T09:30:45+01:00

Градење силни заедници

Управите се соочуваат со многу предизвици во нивните напори да бидат поефикасни и да обезбедат побрзи, посигурни услуги за граѓаните. За да ги решиме овие специфични предизвици и да ги олесниме секојдневните работни задачи, GDi разви алатки и апликации во рамките на нашиот производ ‘Ensemble for Smart Communities’. Резултатот за управата е подобрено донесување одлуки, подобра испорака на услуги и зголемен ангажман на граѓаните.

Ensemble for Smart Communities обезбедува решенија за поддршка на многу активности како што се: управување со документи за физичко планирање, поддршка за издавање на дозволи за градба, следење на приход од наем на имот во сопственост на градот, управување со јавно осветлување, зеленило и патишта.

GDi Localis greenery management

Некои користи за управите
  • Овозможува владата и агенциите да бидат поефикасни, потранспарентни и поодговорни.

  • Се зголемува соработката со заедницата и се овозможува граѓаните да станат дел од процесот на донесување одлуки.

  • Поедноставува дневни административни задачи и ги насочува работните процеси меѓу одделите и во односите со јавноста.

  • Овозможува целосно и ефикасно управување со јавната инфраструктура како патишта, зелени површини, јавно осветлување.

  • Го трансформира системот за управување со земјиштето и катастарот, а истовремено обезбедува аналитички алатки за урбанисти, планери и архитекти.

Фокус на

Ensemble for Smart Communities

Поддржете и трансформирајте ги работните процеси во државната, регионалната и локалната власт. Обезбедете ја моќта на локацијата за да ја подобрите испораката на услуги и секојдневните операции. Достапно како решение базирано на cloud, кое се доставува преку интернет, помага да се изградат попаметни заедници и овозможува поголема ангажираност на граѓаните.

Повеќе информации >

roads report

Поврзани продукти

Ensemble for Business Process Management

Ensemble for Business Process Management

Дизајн, извршување и управување со деловни задачи и процеси. Зголемете ја ефикасноста и бизнис перформансите преку управување и оптимизирање на работните процеси. Добијте побрза испорака на услуги со сигурен, прецизен временски период на пазарот и зголемување на задоволството на корисниците.

Повеќе информации >

Ensemble for Data Analytics

Ensemble for Data Analytics

Дознајте ги вистинските информации за вашето работење. Откријте моќни увиди за управување со секојдневните задачи и потпомогнете при донесување исправни стратешки одлуки.

Повеќе информации >

Ensemble for IoT/M2M and Sensors

Ensemble for IoT/M2M and Sensors

Интелигентно поврзете и управувајте со широк спектар на уреди и сензори, вклучувајќи го и "Интернет на нештата" (IoT). Собирајте и анализирајте податоци од различни уреди.

Повеќе информации >

Ensemble Smart Search Engine

Ensemble Smart Search

Моќна алатка за собирање и визуелизација на податоци. Направете ефикасни деловни одлуки со помош на дополнителна просторна димензија при веб-базирани пребарувања. Резултатите се прикажуваат во формат на лесно прегледна мапа, прилагодена за било која понатамошна намена.

Повеќе информации >

Ensemble for Workforce Management

Ensemble for Workforce Management

Ефикасно планирајте, предвидувајте и распоредувајте ги вработените за да ги исполнат нивоата на услуги. Управувајте со работата, луѓето и процесите во сите фази на секоја задача, низ сите одделенија, од која било локација.

Повеќе информации >

Погледнете дополнително

GDi Atlas

GDi Atlas

Портфолио на производи и услуги кои содржат податоци и се дизајнирани да овозможат интерпретација, анализа и оптимизација со помош на алатки и апликации со географска компонента. Овозможува навремени и веродостојни информации, кои се неопходни на организациите во процеси на донесување одлуки.

Повеќе информации >

GDi Cloud

GDi Cloud

Нашата околина базирана на cloud, дизајнирана да обезбеди ГДи производи и услуги на нашите клиенти, е најбрз начин до пазарот и со најнизок ризик. Обезбедува брзо генерирање на приходи со зголемена ефикасност за секој бизнис или организација.

Повеќе информации >

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе за нашите решенија за управа

|Insights

City of Zagreb 3D

Project Zagreb 3D In partnership with the City of Zagreb (Office for Strategic Planning and Development), GDi implemented the project Zagreb 3D. The result is a 3D model of the city that now

AREC

National GeoPortal of the Republic of Macedonia Created as part of the Real Estate Cadastre and Registration Project to manage the National Spatial Data Infrastructure (NSDI). "National GeoPortal of the Republic

Споделете со други

Споделете информации за нашите решенија за управа
Go to Top