Зголемете ја агилноста и намалете ја сложеноста на деловното оркестрирање и автоматизација на текот на работата и извршувањето на деловни процеси.

На моментниот глобален пазар организациите, без оглед на својата големина и вид, се соочуваат со интензивна конкуренција. Ефективно управување со деловните процеси ќе ви овозможи да ја зголемите својата ефикасност во управувањето и оптимизацијата на текот на работењето на вашата организација. Забрзајте ја доставата на вашите услуги на пазарот доверливо и временски прецизно и така дополнително зголемете го задоволството на своите корисници.

business process management

business process designer

Нашето решение опфаќа моделирање, автоматизација, извршување, контрола, мерење и оптимизација на текови на деловни активности.

Клучни користи:
 • Видливост на работењето
 • Подобрување на оперативната ефикасност и деловна агилност

 • Стандардизација и оптимизација на процеси на големите претпријатија

 • Намалување на човечка грешка и погрешна комуникација

 • Намалување на трошоци и зголемување на продуктивноста

 • Зголемување на задоволство и искуство на интерни и екстерни корисници

 • Следење на ускладеноста со организациските политики и стандарди

 • Доследност, повторливост и преносливост

Комплетно решение за управување со деловните процеси

Можностите вклучуваат:
 • Моделирање на процеси, правила и начела

 • Дизајнирање на процеси и поставување на односи помеѓу процесните елементи

 • Приказ на задачи доделени на нивните извршители

 • Овозможување упатства поврзани со извршување на задачи

 • Графички приказа кој се врши според BPMN стандарди

 • Две нивоа на конфигурација на процеси: разработка за сценарија и нивна оркестрација

 • Едноставна интеграција со околните системи и трети страни

Избраните модели вклучуваат:

Контактирајте нè

Време е за подобро решение за управување со работни процеси

Споделете со други

Споделите информации за Ensemble for Business Process Management