Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Суштинска алатка која помага во соочувањето со предизвиците поставени од климатските промени.

GDi Ensemble FloodSmart претставува комплетен заштитен систем за управување на ризиците од поплави во реално време. Овозможува интеграција на активностите за превенција и опасност од поплави.
Еден веб портал ги содржи сите релевантни информации за донесување одлуки за имплементацијата на заштитата од поплави и системите за спасување. Порталот исто така овозможува јасните, прецизни и лесно разбирливи информации да бидат презентирани на бордот на директори и на јавноста.
Ensemble FloodSmart системот е целосно согласен со EU Floods Directive (2007/60 / EC).

FloodSmart logo

Уникатно светски класифицирано решение

GDi Ensemble FloodSmart е единствено светски класифицирано решение кое ги интегрира претпоставките и активностите за заштита пред и по поплавите преку единствен систем и затоа веќе е подготвено да ја заземе лидерската позиција на светскиот пазар.
FloodSmart tablet Flood risk model
FloodSmart tablet Flood risk model
ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕВРОПСКИ ФОНД
Проектот е основан со грантови од Европскиот Регионален Фонд за Развој.
Вкупната вредност на проектот е ко-финансирана од ЕУ (во EUR)

Вкупна вредност на проектот: 1.265.790,00 EUR

Одобрени грантови: 630.687,00 EUR

Поддршка за GDi (50% од вкупната вредност): 539.766,00 EUR
Поддршка за HGI (65.82% од вкупната вреднсот): 90.921,00 EUR
Период за имплементација на проектот (од – до)

Вкупното време за имплементација е 30 месеци.

Проектот е започнат на 01.10.2017 година и треба да заврши на 31.03.2020 година.

За кого е наменет?

Одлучувачи

Јавноста

Стручни аналитичари

Ensemble FloodSmart | На прв поглед

Floodsmart DMS user

За кого е наменет?

Одлучувачи

Јавноста

Стручни аналитичари

Ensemble FloodSmart | На прв поглед

Клучни карактеристики

Навремените и релевантни податоци обезбедени од Ensemble FloodSmart ги овластуваат клучните носители на одлуки, овозможувајќи им да ги донесат најдобрите можни одлуки, како за дневните операции, така и за итни случаи.

Интеграција на разни видови сензори, уреди, мерки, големи податоци (пр. Социјални медиуми).

Овозможува автоматско препознавање на параметрите за поплави со што значително се подобрува квалитетот и навременоста на системот за излезни информации.

Достапно и пристапно од било кој уред за потребите на голем број корисници во случај на поплава. Го поедноставува донесувањето на одлуки.

Дава високи перформанси за обработка на податоците и моделирање при поплава. Обезбедува највисока достапност 24/7.

Користи стандардна база на податоци. Податоците за сензорите и веб сервисите автоматски се внесуваат во базата на податоци.

Веб ГИС систем

Лесен преглед на резултатите од собраните податоци во било кој веб прелистувач.
 • Резултатите од пребарувањата се објавени како веб сервиси кои ќе бидат искористени во многу веб апликации и достапни за многу корисници.
 • Опциите за веб апликацијата се дефинирани според видовите на сервиси што се ослободуваат и според способностите на клиентската апликација.
 • Добијте проток на вода на одредена локација или низ одредена област.
 • Одредете ја длабочината на водата во место и/или длабочината на лебдењето.

Платформата Esri ArcGIS Online користи

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Клучни карактеристики

Навремените и релевантни податоци обезбедени од Ensemble FloodSmart ги овластуваат клучните носители на одлуки, овозможувајќи им да ги донесат најдобрите можни одлуки, како за дневните операции, така и за итни случаи.

Интеграција на разни видови сензори, уреди, мерки, големи податоци (пр. Социјални медиуми).

Овозможува автоматско препознавање на параметрите за поплави со што значително се подобрува квалитетот и навременоста на системот за излезни информации.

Достапно и пристапно од било кој уред за потребите на голем број корисници во случај на поплава. Го поедноставува донесувањето на одлуки.

Дава високи перформанси за обработка на податоците и моделирање при поплава. Обезбедува највисока достапност 24/7.

Користи стандардна база на податоци. Податоците за сензорите и веб сервисите автоматски се внесуваат во базата на податоци.

Веб ГИС систем

Лесен преглед на резултатите од собраните податоци во било кој веб прелистувач.
 • Резултатите од пребарувањата се објавени како веб сервиси кои ќе бидат искористени во многу веб апликации и достапни за многу корисници.
 • Опциите за веб апликацијата се дефинирани според видовите на сервиси што се ослободуваат и според способностите на клиентската апликација.
 • Добијте проток на вода на одредена локација или низ одредена област.
 • Одредете ја длабочината на водата во место и/или длабочината на лебдењето.

Платформата Esri ArcGIS Online користи

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Систем за управување со податоци

Апликација за интерактивно одржување на податоци.
Централизирана стандардна база на податоци.
Рачно внесување на податоци.
Автоматско повлекување на податоци и внесување на базата на податоци од:
– Надворешни сензори.
– Веб сервиси.
– Други онлајн извори.
Floodsmart DMS monitoring

Императивот- Климатски промени

Систем за собирање податоци

Прибира податоци од повеќе извори за прецизно управување со ризик од поплави и заштита од поплави.

Esri GeoEvent Server

Автоматско стекнување на податоци од мерни станици/сензори и нивно поставување во табели во централната база на податоци. Податоците се прифаќаат за следните уреди и нивните сензори:
 • Сензори за водомер на водотеци – ниво (m n.m.), проток (m3 / s) итн.
 • Сензори во бунари – нивото на подземните води (m n.m).
 • Метереолошки сензори – врнежи (mm), температура (0C), влажност (%) итн.
 • Временски радарски системи – радарски слики – движење во облак, интензитет на врнежи, веб сервис – растер (GRID)
Esri Geo Event server

GDi IoT DiscoverySmart Tool

 • Пребарување на содржината по клучни зборови – на пример поплава, навлегување на водата, ниво на водата, насип итн.
 • Превземање и интеграција на надворешни податочни сервиси –  услуги на веб провајдерите како што се временските услови, нивото на водата, врнежите и други релеванти податоци.
 • Комуникација и превземање на податоци од социјалните мрежи –  Twitter, Instagram, Facebook, итн.
 • Просторна локација на објавените податоци – тука е вклучена и мултимедијата (слики, пораки, видео).

Моделирање на ризици од поплави

Систем за моделирање на ризици од поплави.
Модул за просторно моделирање и анализа. Се состои од веб ГИС апликација со просторни податоци од областите со поплави и алатки за моделирање. Алатките вклучуваат проценки за ризикот од поплави и нивна анализа.
 • Обезбедува резултати прикажани во просторна репрезентативна форма врз основа на моменталните или очекуваните ризици од поплави.
 • Алатките овозможуваат јасни пораки со што придонесуваат за навремено планирање и одлучување со цел организацијата за заштита и спасување да биде што подобра.
 • Прикажани се информации за ресурси, техники и достапно време за имплементација на мерките за заштита од поплави.
 • Почетните параметри се зачувани се користат за анализа тековната состојба и/или симулација на прогнозата на настанот.
FloodSmart tablet Flood risk model

Систем за управување со итни случаи

Типични особини/Системот задолжително вклучува:
Осврт на можните последици.
Проценка на штети.
Известување на јавноста.
Осврт на моменталната ситуација. Извештаи за ситуацијата.
Органи за издавање дозволи.
Приказ на статусот- графичка репрезентација.
Алармни системи за назначен персонал.
Emergency management solution

Опции за распоредување

Систем за управување со итни случаи

Типични особини/Системот задолжително вклучува:
Осврт на можните последици.
Проценка на штети.
Известување на јавноста.
Осврт на моменталната ситуација. Извештаи за ситуацијата.
Органи за издавање дозволи.
Приказ на статусот- графичка репрезентација.
Алармни системи за назначен персонал.
Emergency management solution

Опции за распоредување

Контакт

Контактирајте не и споделете ги Вашите деловни или организациски потреби.

Сподели

Споделете информации за нашите продукти со останатите.