Učinimo svet bezbednijim mestom

U svetlu novih izazova za one koji se bave bezbednošću i sigurnošću, izuzetno su korisni i moćni alati i aplikacije sa geografskom komponentom za dostavljanje esencijalnih informacija, potrebnih za donošenje ispravnih odluka.

Inovativne tehnologije, poput korišćenja dronova i novih senzornih uređaja sa daljinskim upravljanjem, promenile su metode, operacije i informacije koje su danas dostupne, u cilju da svet učinimo bezbednijim mestom. Kroz svoja partnerstva i dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, omogućavamo implementaciju kompletnih rešenja, koja se suočavaju sa ovakvim izazovima.

Ensemble for Emergency Services

Odabrane koristi za sektor bezbednosti i sigurnosti

  • Alati za sve faze radnog procesa, uključujući pripremu, mere za ublažavanje, odziv i obnovu.
  • Raspodela zona, u odnosu na prioritet, kojima je neophodan nadzor nakon nekog incidenta i praćenje njihovog progresa kroz interaktivne mape.
  • Upoređivanje incidenata iz prošlosti sa trenutnim operativnim podacima, kako bi se predvidele najverovatnije lokacije budućih zbivanja.
  • Mogućnost ubacivanja podataka snimljenih na terenu u centralni komandni sistem pomoću mobilnih aplikacija, u realnom vremenu.
  • Povećanje nivoa bezbednosti građana, korišćenjem različitih alata, kao što su interaktivne mape koje prikazuju aktuelne opasnosti, rute i tačke evakuacije.
  • Mogućnost transformisanja odnosa sa javnošću pomoću preciznih pravovremenih informacija, promovisanja transparentnosti i povećanja odzivnosti.
  • Neograničen potencijal geoinformacionih sistema i aplikacija u okviru svih aktivnosti ovog sektora.

Ključne oblasti poslovanja

Naglasak na

Ensemble for Emergency Services

Budite sigurni da hitne medicinske službe imaju pravu informaciju o mestu incidenta. Omogućite im da načine pametne odluke kako bi osigurali bolje ishode kod pacijenata.

Više informacija >

Ensemble for Emergency Services

Povezani proizvodi

Ensemble for Business Process Management

Ensemble for Business Process Management

Dizajnirajte, izvršavajte i upravljajte radnim zadacima i procesima. Povećajte efikasnost i performanse poslovanja upravljanjem i optimizacijom radnih tokova. Ubrzajte dostavu svojih usluga na tržište pouzdano i vremenski precizno i tako dodatno povećajte zadovoljstvo svojih korisnika.

Više informacija >

Ensemble for Data Analytics

Ensemble for Data Analytics

Saznajte prave informacije o vašem poslovanju. Otkrijte moćne uvide za upravljanje svakodnevnim poslovnim zadacima i potpomognite pri donošenju ispravnih strateških odluka.

Više informacija >

Ensemble for IoT/M2M and Sensors

Ensemble for IoT/M2M and Sensors

Pametno povežite i upravljajte širokom paletom uređaja i senzora, uključujući i ‘Internet of Things’ (IoT). Prikupite i analizirajte podatke dobijene pomoću različitih uređaja.

Više informacija >

Ensemble for Smart Communities

Ensemble for Smart Communities

Podržite i transformišite poslovne procese u okviru državnih, regionalnih i lokalnih samouprava. Obezbedite moć lokacije kako biste poboljšali dostavu usluge i svakodnevne radnje. Dostupno kao cloud rešenje, koje se dostavlja preko web-a, pomaže u izgradnji pametnijih zajednica i omogućava veću angažovanost građana.

Više informacija >

Ensemble Smart Search

Ensemble Smart Search

Moćni alat za prikupljanje i vizualizaciju podataka. Donesite efikasne poslovne odluke pomoću dodatne prostorne dimenzije pri pretraživanju na webu. Rezultati se prikazuju u formatu lako pregledne mape, prilagođene za različite subsekventne potrebe.

Više informacija >

Ensemble for Workforce Management

Ensemble for Workforce Management

Efikasno planirajte, predviđajte i raspoređujte zaposlene, kako biste ispunili zadate ciljeve usluge. Upravljajte radom, ljudima i procesima u svim fazama zadataka, u svim departmanima, sa bilo kog mesta.

Više informacija >

Pogledajte dodatno

GDi Atlas

GDi Atlas

Portfolio proizvoda i servisa koji sadrže podatke i koji su dizajnirani da omoguće interpretaciju, analize i optimizaciju pomoću alata i aplikacija sa geografskom komponentom. Omogućava pravovremene i pouzdane informacije, koje su neophodne organizacijama u procesima donošenja mnogobrojnih odluka.

Više informacija >

GDi Cloud

GDi Cloud

Okruženje, zasnovano na cloud tehnologiji, dizajnirano je da omogući GDi proizvode i servise našim korisnicima sa najbržim putem do tržišta i uz najmanje rizike. Ovo okruženje obezbeđuje brzo stvaranje prihoda sa povećanom efikasnošću za sva poslovanja i organizacije.

Više informacija >

Saznajte više

Saznajte više o našim rešenjima za bezbednost i sigurnost

Podelite sa drugima

Podelite informacije o našim rešenjima za bezbednost i sigurnost