Moćni pogon za prikupljanje podataka za efikasne poslovne odluke

Treba vam da saznate gde se nalazi najbliža električna stanica za punjenje ili o nekoj drugoj informaciji u vašoj blizini? Možda ste dobavljač sadržaja podataka ili kompanija za analizu poslovanja?

Ensemble Smart Search je snažan alat koji vam može pronaći tražene odgovore.

Naša tehnologija pruža ažurne informacije za podatke kao što su tačke interesa (POI), događaji ili web prodavnice. Na osnovu moćnog, ciljanog web pretraživanja formira se baza podataka s velikim brojem zapisa vezanih za odabranu ključnu reč ili ključnu lokaciju. Sve informacije su georeferencirane, što omogućuje prikaz prikupljenih informacija na karti za jednostavnu i sveobuhvatnu analizu za različite potrebe.

smart search engine

smart search engine

Neke ključne primene:
 • Pretražite web stranice, relevantne za vašu trenutnu lokaciju.

 • Pretražite web stranice, relevantne za bilo koju zadatu lokaciju.

 • Prikupljajte podatke o tačkama interesa na web stranicama, relevantnim za vašu lokaciju.

 • Prikupljajte podatke o tačkama interesa na web stranicama, relevantnim za bilo koju zadatu lokaciju.

 • Pretražite ceo web prema kategoriji. Rezultati se mogu prikazati na karti (web ili mobilni uređaji).

 • Tražite bilo kakvu vrstu informacije na webu. Rezultati se mogu prikazati na karti (web ili mobilni uređaji).

Rezultati koji su vam važni

Odabrane koristi i mogućnosti uključuju:
 • Izuzetno precizni rezultati pretraživanja
  Smart Search Engine tehnologija daje korisnicima izuzetno precizne rezultate pretraživanja. Osim toga, alat podržava mnoge jezike i zemlje. Korišćenje ove tehnologije ima velike prednosti u odnosu na standardne metode – pretraga weba je više personalizovana, ciljana i učinkovita.
 • Unapred definisani rezultati pretraživanja
  Smart Search Engine dolazi sa unapred definisanim rezultatima pretraživanja i kategorijama, koje se isporučuju kao geografski locirani podaci za lokalnu upotrebu. Podaci su dostupni sa unapred definisanim periodima ažuriranja ili kao servis karte sa podacima s prikazom željenih informacija za bilo koje područje.

 • Pouzdano radite sa osetljivim podacima
  Za rad sa osetljivim podacima, Smart Search Engine može se konfigurisati za upotrebu u bilo kom zatvorenom okruženju – pouzdano prikazujte rezultate samo unutar vlastite organizacije.

 • Dodajte prostornu dimenziju
  Tehnologija Smart Search Engine, koju je razvila GDi kompanija, dodaje prostornu dimenziju osnovnom konceptu i sposobnosti standardnih pretraživača.
 • Rangirajte rezultate prema prostornoj blizini
  Rezultati pretraživanja rangiraju se i prema prostornoj blizini, a ne samo prema važnosti. To je naročito korisno prilikom upotrebe pretraživanja baziranog na lokaciji mobilnog uređaja.

 • Pružite automatizovane usluge baze podataka tačaka interesa (POI)
  Korišćenjem web pretraživanja u realnom vremenu, tehnologija prevazilazi granice tradicionalnih baza podataka tačaka interesa (POI). Pretraživač ne samo da može da posluži krajnjim korisnicima, već može da omogući i automatske servise baza podataka tačaka interesa (POI).

Kontaktirajte nas

Pitajte nas o korišćenju ove tehnologije u vašem poslovanju ili organizaciji

Podelite sa drugima

Podelite informacije o Ensemble Smart Search