Ensemble

FloodSmart

Aplikacija za upravljanje rizicima od poplava kroz nadzor u stvarnom vremenu

version International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart

Aplikacija za upravljanje rizicima od poplava kroz nadzor u stvarnom vremenu

version International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart

Aplikacija za upravljanje rizicima od poplava kroz nadzor u stvarnom vremenu

version International
Arrow down
Ensemble business suite
Ensemble-logo-business-suite-placeholder-64

Osnovni alat za pomoć pri suočavanju s izazovima klimatskih promjena

GDi Ensemble FloodSmart potpun je sustav upravljanja rizicima i zaštite od poplava u stvarnom vremenu. Omogućava integraciju rizika od poplava, preventivnih mjera, te mjera nakon poplave.
Jedinstven mrežni portal objedinjuje sve bitne informacije za donošenje odluka od strane organizacija odgovornih za provedbu zaštite od poplava i spašavanje. Portal je jasan, precizan i s lako razumljivo predstavljenim informacijama za izvršitelje zadataka i javnost.
Ensemble FloodSmart sistem u potpunosti poštuje odredbe EU direktive o poplavama (2007/60 / EC).

FloodSmart logo

Svjetski jedinstveno rješenje

GDi Ensemble FloodSmart svjetski je jedinstveno rješenje koje obuhvaća i objedinjuje predviđanje poplava i mjere za zaštitu od poplava, prije, tijekom i nakon poplava, a kroz sveobuhvatni sustav je spreman preuzeti vodeću poziciju na svjetskom tržištu.
FloodSmart-tablet-flood-risk-modelling-500px
FloodSmart-tablet-flood-risk-modelling-400px
INFORMACIJE O FINANCIRANJU SREDSTVIMA IZ EU
EU flag
Projekt se financira dodjelom bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 9.351.595,57 kn

Odobrena bespovratna sredstva: 4.660.209,82 kn

Potpora za GDi (50% ukupnih troškova): 3.989.187,05 kn
Potpora za HGI (65.82% ukupnih troškova): 671.022,77 kn
Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Ukupno vrijeme provedbe je 30 mjeseci.

Početak projekta je 1.10.2017., a završetak 31.3.2020.

Za koga je namijenjeno?

Donositelje odluka

Javnost

Stručne analitičare

Ensemble FloodSmart | Pogled

Floodsmart DMS user

Za koga je namijenjeno?

Donositelje odluka

Javnost

Stručne analitičare

Ensemble FloodSmart | Pogled

Odabrane značajke

Pravovremene i relevantne informacije koje pruža Ensemble FloodSmart omogućuju ključnim donositeljima odluka izvršavanje najboljih mogućih procjena za svakodnevne aktivnosti, ali i izvanredne situacije.

Integracija raznih tipova senzora / uređaja i mjera, veliki podatci (npr. Društveni mediji).

Omogućuje automatsko prepoznavanje poplavnih parametara, što znatno poboljšava kvalitetu i pravovremenost izlaznih informacija sustava.

Dostupno i pristupačno na bilo kojem uređaju za potrebe velikog broja korisnika u slučaju poplave. Pojednostavnjuje donošenje odluka.

Daje visoke performanse za obradu podataka i modeliranje tokom poplave. Osigurava 24/7 dostupnost s visokom pouzdanošću.

Koristi standardiziranu bazu podataka. Podatci senzora i mrežnih poslužitelja automatski ulaze u bazu podataka.

Web GIS sistem

Jednostavan pregled rezultata sakupljenih podataka s bilo kojim mrežnim pretraživačem.
 • Rezultati prognoza objavljeni su kao mrežne usluge, upotrebljivo u velikom broju različitih mrežnih aplikacija za širok raspon krajnjih korisnika.
 • Opcije mrežne aplikacije su definirane vrstom usluge koja se vrši, te mogućnostima aplikacije klijenta.
 • Prikaz protoka vode za određenu lokaciju ili kroz neko područje.
 • Prikaz dubine i/ili brzine vode na određenom mjestu.

Korištene Esri ArcGIS Online platforme

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Odabrane značajke

Pravovremene i relevantne informacije koje pruža Ensemble FloodSmart omogućuju ključnim donositeljima odluka izvršavanje najboljih mogućih procjena za svakodnevne aktivnosti, ali i izvanredne situacije.

Integracija raznih tipova senzora / uređaja i mjera, veliki podatci (npr. Društveni mediji).

Omogućuje automatsko prepoznavanje poplavnih parametara, što znatno poboljšava kvalitetu i pravovremenost izlaznih informacija sustava.

Dostupno i pristupačno na bilo kojem uređaju za potrebe velikog broja korisnika u slučaju poplave. Pojednostavnjuje donošenje odluka.

Daje visoke performanse za obradu podataka i modeliranje tokom poplave. Osigurava 24/7 dostupnost s visokom pouzdanošću.

Koristi standardiziranu bazu podataka. Podatci senzora i mrežnih poslužitelja automatski ulaze u bazu podataka.

Web GIS sistem

Jednostavan pregled rezultata sakupljenih podataka s bilo kojim mrežnim pretraživačem.
 • Rezultati prognoza objavljeni su kao mrežne usluge, upotrebljivo u velikom broju različitih mrežnih aplikacija za širok raspon krajnjih korisnika.
 • Opcije mrežne aplikacije su definirane vrstom usluge koja se vrši, te mogućnostima aplikacije klijenta.
 • Prikaz protoka vode za određenu lokaciju ili kroz neko područje.
 • Prikaz dubine i/ili brzine vode na određenom mjestu.

Korištene Esri ArcGIS Online platforme

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Sustav upravljanja podatcima

Aplikacija za interaktivno upravljanje podatcima.

Centralizirana standardna baza podataka
Manualno unošenje podataka
Automatsko ažuriranje i unos podataka u bazu iz:
– Vanjskih senzora
– Mrežnih usluga
– Drugih online izvora
FloodSmart DMS-tablet-500px

Centralizirana standardna baza podataka
Manualno unošenje podataka
Automatsko ažuriranje i unos podataka u bazu iz:
– Vanjskih senzora
– Mrežnih usluga
– Drugih online izvora
FloodSmart DMS-tablet-400px

Imperativ – Klimatske promjene

Sustav za prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka iz više izvora za točnu provedbu upravljanja rizikom i zaštitom od poplave.

Esri GeoEvent Server

Automatsko prikupljanje podataka iz mjernih postaja/senzora, te njihova pohrana u centralnu bazu podataka.
Prihvat podataka sa sljedećih uređaja i senzora:
 • Mjerni senzori na vodotocima – razina (m), protok (m3 / s), itd.
 • Senzori u bušotinama – razina podzemne vode (m).
 • Meteorološki senzori – količina oborine (mm), temperatura (C), vlaga (%), itd.
 • Meteorološki radarski sustav – radarske slike – kretanje oblaka, intenzitet oborina, rasterski mrežni servisi.
Esri Geo Event server

GDi IoT DiscoverySmart Tool

 • Pretraživanje sadržaja prema ključnim riječima – npr. poplava, propusnost vode, razina vode, naspi, itd.
 • Preuzmimanje i integracija vanjskih podataka –  mrežne usluge (poput vremenskih uvjeta, razine vode, količine oborina, drugih bitnih podataka).
 • Komunikacija i preuzmimanje podataka s društvenih mreža –  Twitter, Instagram, Facebook, itd.
 • Prostorna lokacija objavljenih podataka – uključuje povezane medije (slike, poruke, video snimke).

Modeliranje rizika poplave

Modeliranje opasnosti i rizika od poplava.
Modul za prostorno modeliranje i analizu se sastoji od mrežne GIS aplikacije s alatima za modeliranje prostornih podataka unutar poplavljenih područja. Alati za određivanje opasnosti i procjenu rizika poplava, te za analizu.
 • Pruža rezultate u obliku prostornog prikaza, temeljene na trenutnim ili očekivanim opasnostima i rizicima od poplava.
 • Alati pružaju jasne poruke, doprinose točnom donošenju odluka u planiranju i organiziranju obrane i spašavanja.
 • Prikaz informacija o resursima, tehnikama i mogućem vremenu implementacije mjera za obranu od poplava.
 • Spremljeni početni parametri koriste se u analizi trenutnog stanja i/ili simulacije pretpostavljenih događaja.
Modul za prostorno modeliranje i analizu se sastoji od mrežne GIS aplikacije s alatima za modeliranje prostornih podataka unutar poplavljenih područja. Alati za određivanje opasnosti i procjenu rizika poplava, te za analizu.
 • Pruža rezultate u obliku prostornog prikaza, temeljene na trenutnim ili očekivanim opasnostima i rizicima od poplava.
 • Alati pružaju jasne poruke, doprinose točnom donošenju odluka u planiranju i organiziranju obrane i spašavanja.
 • Prikaz informacija o resursima, tehnikama i mogućem vremenu implementacije mjera za obranu od poplava.
 • Spremljeni početni parametri koriste se u analizi trenutnog stanja i/ili simulacije pretpostavljenih događaja.

Sustav upravljanja u hitnim slučajevima

Tipične značajke/zahtjevi sustava uključuju:

Pregled mogućih posljedica
Procjene štete
Informiranje javnosti
Izvješća o situaciji
Dozvole zaduženih institucija
Prikaz statusa – grafički prikaz
Alarmni sustavi za zadužene osobe

Pregled mogućih posljedica
Procjene štete
Informiranje javnosti
Izvješća o situaciji
Dozvole zaduženih institucija
Prikaz statusa – grafički prikaz
Alarmni sustavi za zadužene osobe

Opcije instalacije

Kontaktirajte tim
Ovaj proizvod kombinira i integrira sve najbolje dostupne podatke te ga čini lako dostupnim za dionike kako bi donijeli ispravne odluke i poduzeli odgovarajuće mjere na vrijeme. Korisnici imaju povjerenje znajući da su im uvijek dostupne najnovije visokokvalitetne informacije na temelju kojih mogu temeljiti svoje odluke. Stojimo na raspolaganju da odgovorimo na sva pitanja u vezi s implementacijom platforme u vašem okruženju ili kao uslugu u oblaku.
Davorin Singer
Voditelj proizvoda Ensemble FloodSmart, GDi