Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Menu Uvod / EU Pregled sustava Detalji sustava Implementacija / Kontaktirajte nas Ensemble
FloodSmart
Uvod / EU Pregled sustava Detalji sustava Implementacija / Kontaktirajte nas

Osnovni alat za pomoć pri suočavanju s izazovima klimatskih promjena.

GDi Ensemble FloodSmart potpun je sustav upravljanja rizicima i zaštite od poplava u stvarnom vremenu. Omogućava integraciju rizika od poplava, preventivnih mjera, te mjera nakon poplave.
Jedinstven mrežni portal objedinjuje sve bitne informacije za donošenje odluka od strane organizacija odgovornih za provedbu zaštite od poplava i spašavanje. Portal je jasan, precizan i s lako razumljivo predstavljenim informacijama za izvršitelje zadataka i javnost.
Ensemble FloodSmart sistem u potpunosti poštuje odredbe EU direktive o poplavama (2007/60 / EC).

FloodSmart logo

Svjetski jedinstveno rješenje

GDi Ensemble FloodSmart svjetski je jedinstveno rješenje koje obuhvaća i objedinjuje predviđanje poplava i mjere za zaštitu od poplava, prije, tijekom i nakon poplava, a kroz sveobuhvatni sustav je spreman preuzeti vodeću poziciju na svjetskom tržištu.
FloodSmart tablet Flood risk model
FloodSmart tablet Flood risk model
Projekt se financira dodjelom bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta: 9.351.595,57 kn

Odobrena bespovratna sredstva: 4.660.209,82 kn

Potpora za GDi (50% ukupnih troškova): 3.989.187,05 kn
Potpora za HGI (65.82% ukupnih troškova): 671.022,77 kn
Razdoblje provedbe projekta (od – do)

Ukupno vrijeme provedbe je 30 mjeseci.

Početak projekta je 1.10.2017., a završetak 31.3.2020.

Za koga je namijenjeno?

Donositelji odluka

Javnost

Stručne analitičare

Ensemble FloodSmart | Pogled

Floodsmart DMS user

Za koga je namijenjeno?

Donositelji odluka

Javnost

Stručne analitičare

Ensemble FloodSmart | Pogled

Odabrane značajke

Integracija raznih tipova senzora / uređaja i mjera, veliki podatci (npr. Društveni mediji).

Omogućuje automatsko prepoznavanje poplavnih parametara, što znatno poboljšava kvalitetu i pravovremenost izlaznih informacija sustava.

Dostupno i pristupačno na bilo kojem uređaju za potrebe velikog broja korisnika u slučaju poplave. Pojednostavnjuje donošenje odluka.

Daje visoke performanse za obradu podataka i modeliranje tokom poplave. Osigurava 24/7 dostupnost s visokom pouzdanošću.

Koristi standardiziranu bazu podataka. Podatci senzora i mrežnih poslužitelja automatski ulaze u bazu podataka.

Web GIS sistem

Jednostavan pregled rezultata sakupljenih podataka s bilo kojim mrežnim pretraživačem.
 • Rezultati prognoza objavljeni su kao mrežne usluge, upotrebljivo u velikom broju različitih mrežnih aplikacija za širok raspon krajnjih korisnika.
 • Opcije mrežne aplikacije su definirane vrstom usluge koja se vrši, te mogućnostima aplikacije klijenta.
 • Prikaz protoka vode za određenu lokaciju ili kroz neko područje.
 • Prikaz dubine i/ili brzinu vode na određenom mjestu.

Korištene Esri ArcGIS Online platforme

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Odabrane značajke

Integracija raznih tipova senzora / uređaja i mjera, veliki podatci (npr. Društveni mediji).

Omogućuje automatsko prepoznavanje poplavnih parametara, što znatno poboljšava kvalitetu i pravovremenost izlaznih informacija sustava.

Dostupno i pristupačno na bilo kojem uređaju za potrebe velikog broja korisnika u slučaju poplave. Pojednostavnjuje donošenje odluka.

Daje visoke performanse za obradu podataka i modeliranje tokom poplave. Osigurava 24/7 dostupnost s visokom pouzdanošću.

Koristi standardiziranu bazu podataka. Podatci senzora i mrežnih poslužitelja automatski ulaze u bazu podataka.

Web GIS sistem

Jednostavan pregled rezultata sakupljenih podataka s bilo kojim mrežnim pretraživačem.
 • Rezultati prognoza objavljeni su kao mrežne usluge, upotrebljivo u velikom broju različitih mrežnih aplikacija za širok raspon krajnjih korisnika.
 • Opcije mrežne aplikacije su definirane vrstom usluge koja se vrši, te mogućnostima aplikacije klijenta.
 • Prikaz protoka vode za određenu lokaciju ili kroz neko područje.
 • Prikaz dubine i/ili brzinu vode na određenom mjestu.

Korištene Esri ArcGIS Online platforme

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Sustav upravljanja podatcima

Aplikacija za interaktivno upravljanje podatcima.
Centralizirana standardna baza podataka.
Manualno unošenje podataka.
Automatsko ažuriranje i unos podataka u bazu iz:
– Vanjskih senzora.
– Mrežnih usluga.
– Drugih online izvora.
Floodsmart DMS monitoring

NOW PLAYING Antartic ice loss 2002 - 2016 NOW PLAYING GDi Ensemble FloodSmart NOW PLAYING Annual Arctic Sea Ice Minimum 1979-2019 NOW PLAYING NASA Mission Maps 16 Years of Ice Loss

Imperativ – Klimatske promjene

Sustav za prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka iz više izvora za točnu provedbu upravljanja rizikom i zaštitom od poplave.

Esri GeoEvent Server

Automatsko prikupljanje podataka iz mjernih postaja/senzora, te njihova pohrana u centralnu bazu podataka.
Prihvat podataka sa sljedećih uređaja i senzora:
 • Mjerni senzori na vodotocima – razina (m), protok (m3 / s), itd.
 • Senzori u bušotinama – razina podzemne vode (m).
 • Meteorološki senzori – količina oborine (mm), temperatura (C), vlaga (%), itd.
 • Meteorološki radarski sustav – radarske slike – kretanje oblaka, intenzitet oborina, rasterski mrežni servisi.
Esri Geo Event server

GDi IoT DiscoverySmart Tool

 • Pretraživanje sadržaja prema ključnim riječima – npr. poplava, propusnost vode, razina vode, naspi, itd.
 • Preuzmimanje i integracija vanjskih podataka –  mrežne usluge (poput vremenskih uvjeta, razine vode, količine oborina, drugih bitnih podataka).
 • Komunikacija i preuzmimanje podataka s društvenih mreža –  Twitter, Instagram, Facebook, itd.
 • Prostorna lokacija objavljenih podataka – uključuje povezane medije (slike, poruke, video snimke).

Modeliranje rizika poplave

Modeliranje opasnosti i rizika od poplava.
Modul za prostorno modeliranje i analizu se sastoji od mrežne GIS aplikacije s alatima za modeliranje prostornih podataka unutar poplavljenih područja. Alati za određivanje opasnosti i procjenu rizika poplava, te za analizu.
 • Pruža rezultate u obliku prostornog prikaza, temeljene na trenutnim ili očekivanim opasnostima i rizicima od poplava.
 • Alati pružaju jasne poruke, doprinose točnom donošenju odluka u planiranju i organiziranju obrane i spašavanja.
 • Prikaz informacija o resursima, tehnikama i mogućem vremenu implementacije mjera za obranu od poplava.
 • Spremljeni početni parametri koriste se u analizi trenutnog stanja i/ili simulacije pretpostavljenih događaja.
FloodSmart tablet Flood risk model

Sustav upravljanja u hitnim slučajevima

Tipične značajke/zahtjevi sustava uključuju:
Pregled mogućih posljedica.
Procjene štete.
Informiranje javnosti.
Pregled trenutnog stanja. Izvješća o situaciji.
Dozvole zaduženih institucija.
Prikaz statusa – grafički prikaz.
Alarmni sustavi za zadužene osobe.
Emergency management solution

Opcije instalacije

Sustav upravljanja u hitnim slučajevima

Tipične značajke/zahtjevi sustava uključuju:
Pregled mogućih posljedica.
Procjene štete.
Informiranje javnosti.
Pregled trenutnog stanja. Izvješća o situaciji.
Dozvole zaduženih institucija.
Prikaz statusa – grafički prikaz.
Alarmni sustavi za zadužene osobe.
Emergency management solution

Opcije instalacije

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas s Vašim poslovnim i organizacijskim potrebama.
KONTAKTIRAJTE NAS

Podijelite s drugima

Podijelite informacije o našem produktu s drugima.