Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Osnovni alat za pomoć pri suočavanju sa izazovima klimatskih promena.

GDi Ensemble FloodSmart je sveobuhvatan sistem za upravljanje rizicima i zaštitom od poplava u realnom vremenu. Ovo rešenje integriše aktivnosti u vezi sa opasnostima od poplava, preventivnim merama i aktivnostima nakon poplave.
Jedinstveni web portal objedinjuje sve informacije koje su bitne za donošenje odluka u organizacijama odgovornim za implementaciju sistema za zaštitu od poplave i spašavanje. Portal omogućava i jasno, precizno i jednostavno tumačenje informacije, koja se može predstaviti izvršnim organima i javnosti.
Ensemble FloodSmart sistem je u potpunosti usaglašen sa EU Direktivom o poplavama (2007/60/EC).

FloodSmart logo

Jedinstveno rešenje svetske klase

GDi Ensemble FloodSmart je jedinstveno rešenje svetske klase koje integriše i objedinjuje aktivnosti predviđanja poplava, preventivne zaštite od njih, kao i aktivnosti nakon poplava, kroz jedinstveni sistem koji je spreman da preuzme vodeću poziciju na svetskom tržištu.
FloodSmart tablet Flood risk model
FloodSmart tablet Flood risk model
INFORMACIJE O FINANSIRANJU IZ EVROPSKIH FONDOVA
Projekat je finansiran iz grantova Evropskog fonda za regionalni razvoj.
Ukupna vrednost projekta i iznos koji sufinansira Evropska Unija (u EUR)

Ukupna vrednost projekta: 1.265.790,00 EUR

Odobreni grantovi: 630.687,00 EUR

Podrška za GDi (50% od ukupnih troškova): 539.766,00 EUR
Podrška za HGI (65,82% od ukupnih troškova): 90.921,00 EUR
Period implementacije projekta (od – do)

Ukupno vreme implementacije je 30 meseci.

Početak projekta je 01.10.2017. a završetak 31.03.2020.

Kome je namenjen?

Donosiocima odluka

Javnosti

Stručnim analitičarima

Ensemble FloodSmart | Ukratko

Floodsmart DMS user

Kome je namenjen?

Donosiocima odluka

Javnosti

Stručnim analitičarima

Ensemble FloodSmart | Ukratko

Ključne funkcionalnosti

Ensemble FloodSmart obezbeđuje pravovremene i relevantne informacije, koje su značajne za donosioce odluka jer im omogućavaju da donesu najbolje moguće odluke u svakodnevnim, ali i u hitnim situacijama.

Integracija različitih tipova senzora / uređaja, njihovih merenja i velikih količina podataka (Big Data, npr. društveni mediji).

Omogućeno je automatsko prepoznavanje parametara koji ukazuju na poplave, čime se značajno poboljšava kvalitet i pravovremenost izlaznih informacija iz sistema.

Omogućen je pristup preko bilo kog uređaja, kako bi rešenje bilo dostupno velikom broju korisnika u slučaju poplave. Pojednostavljuje donošenje odluka.

Omogućava visoke performanse pri obradi i modelovanju podataka tokom poplava. Osigurava dostupnost 24/7, sa visokom pouzdanošću.

Upotreba standardne baze podataka. Podaci dobijeni od senzora i web servera se automatski upisuju u bazu.

Web GIS sistem

Pregledajte rezultate prikupljenih podataka s lakoćom, u bilo kom pretraživaču.
 • Rezultati prognoza se postavljaju u formi web servisa, koji se mogu pregledati u različitim aplikacijama, namenjenim širokom spektru krajnjih korisnika.
 • Opcije web aplikacije se definišu u odnosu na tipove postavljenih servisa i mogućnosti aplikacije klijenta.
 • Pratite protok vode na određenoj lokaciji ili kroz određeno područje.
 • Utvrdite dubinu vode na lokaciji i/ili dubinu strujanja.

Korišćene Esri ArcGIS Online platforme

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Ključne funkcionalnosti

Ensemble FloodSmart obezbeđuje pravovremene i relevantne informacije, koje su značajne za donosioce odluka jer im omogućavaju da donesu najbolje moguće odluke u svakodnevnim, ali i u hitnim situacijama.

Integracija različitih tipova senzora / uređaja, njihovih merenja i velikih količina podataka (Big Data, npr. društveni mediji).

Omogućeno je automatsko prepoznavanje parametara koji ukazuju na poplave, čime se značajno poboljšava kvalitet i pravovremenost izlaznih informacija iz sistema.

Omogućen je pristup preko bilo kog uređaja, kako bi rešenje bilo dostupno velikom broju korisnika u slučaju poplave. Pojednostavljuje donošenje odluka.

Omogućava visoke performanse pri obradi i modelovanju podataka tokom poplava. Osigurava dostupnost 24/7, sa visokom pouzdanošću.

Upotreba standardne baze podataka. Podaci dobijeni od senzora i web servera se automatski upisuju u bazu.

Web GIS sistem

Pregledajte rezultate prikupljenih podataka s lakoćom, u bilo kom pretraživaču.
 • Rezultati prognoza se postavljaju u formi web servisa, koji se mogu pregledati u različitim aplikacijama, namenjenim širokom spektru krajnjih korisnika.
 • Opcije web aplikacije se definišu u odnosu na tipove postavljenih servisa i mogućnosti aplikacije klijenta.
 • Pratite protok vode na određenoj lokaciji ili kroz određeno područje.
 • Utvrdite dubinu vode na lokaciji i/ili dubinu strujanja.

Korišćene Esri ArcGIS Online platforme

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Sistem za upravljanje podacima

Aplikacija za interaktivno održavanje podataka.
Centralizovana standardna baza podataka.
Ručni unos podatak.
Automatsko povlačenje i unos podataka iz:
– Eksternih senzora.
– Web servisa.
– Drugih online izvora.
Floodsmart DMS monitoring

Imperativ – Klimatske promene

Sistem za prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka iz različitih izvora za precizno upravljanje rizikom od poplava i zaštitu od poplava.

Esri GeoEvent Server

Automatsko prikupljanje podataka iz mernih stanica/senzora i njihovo ubacivanje u tabele centralne baze podataka. Prihvataju se podaci sa sledećih uređaja i senzora:
 • Merni uređaji na vodotocima – nivo (m), protok (m3/s), i dr.
 • Senzori u bušotinama – nivo podzemne vode (m).
 • Meteorološki radari – radarske slike  – kretanje oblaka, intenzitet padavina, rasterski web servisi (GRID).
Esri Geo Event server

GDi IoT DiscoverySmart alat

 • Pretražujte sadržaj po ključnim rečima – npr. poplava, prodiranje vode, nivo vode, obaloutvrda i sl.
 • Preuzmite i integrišite eksterne podatke –  web servisi sa informacijama poput onih o vremenskim uslovima, nivoima vode, padavina i drugim značajnim podacima.

Modelovanje rizika od poplava

Sistem za modeliranje opasnosti i rizika od poplava.
Modul za prostorno modelovanje i analizu. Sastoji se od web GIS aplikacije sa alatima za modeliranje prostornih podataka u poplavnim područjima. Alati uključuju one za procenu opasnosti i rizika od poplava i alate za analizu.
 • Obezbeđuju se rezultati u formi prostorne predstave, na osnovu trenutnih ili očekivanih opasnosti i rizika od poplava.
 • Alati omogućavaju jasne poruke, koje doprinose brzom donošenju odluka u planiranju i organizaciji odbrane i spašavanja.
 • Prikaz informacija o resursima, tehnikama i mogućem vremenu za implementaciju mera odbrane od poplava.
 • Početni parametri se čuvaju i koriste u analizi trenutnog stanja i/ili za simulaciju predikcije događaja.
FloodSmart tablet Flood risk model

Sistem za upravljanje hitnim situacijama

Standardne funkcionalnosti/zahtevi sistema uključuju:
Pregled mogućih posledica.
Procena štete.
Informisanje javnosti.
Pregled trenutnog stanja. Izveštaji o situaciji.
Organi koji izdaju dozvole.
Prikaz statusa – grafički prikaz.
Alarmni sistemi za zaduženo osoblje.
Emergency management solution

Opcije instaliranja

Sistem za upravljanje hitnim situacijama

Standardne funkcionalnosti/zahtevi sistema uključuju:
Pregled mogućih posledica.
Procena štete.
Informisanje javnosti.
Pregled trenutnog stanja. Izveštaji o situaciji.
Organi koji izdaju dozvole.
Prikaz statusa – grafički prikaz.
Alarmni sistemi za zaduženo osoblje.
Emergency management solution

Opcije instaliranja

Kontakt

Kontaktirajte nas i recite nam o potrebama vašeg poslovanja ili organizacije.

Podelite

Podelite sa drugima informacije o našim proizvodima.