Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

FloodSmart
version 2019 | International
Arrow down

Pomembno orodje pri soočanju z izzivi, ki jih prinašajo klimatske spremembe.

GDi Ensemble FloodSmart je celovita rešitev za upravljanje tveganj pri poplavah v realnem času in sistem za zaščito pred poplavami v realnem času. Omogoča integracijo dejavnosti za preprečevanje poplavnih tveganj in zaščito pred poplavami ter po njih.
Na enem spletnem portalu so združene vse pomembne informacije za sprejemanje odločitev organizacij, ki so odgovorne za izvajanje zaščite pred poplavami in sistemov za reševanje. Poleg tega nudi portal tudi jasne, natančne in enostavno razumljive informacije, ki so na voljo izvršilnim organom in javnosti.
Sistem Ensemble FloodSmart je v celoti skladen z Direktivo EU o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (2007/60/ES).

FloodSmart logo

Edinstvena vrhunska rešitev

GDi Ensemble FloodSmart je edinstvena vrhunska rešitev, ki povezuje in združuje dejavnosti predvidevanja ter preprečitve poplav prek enotnega sistema in je zato popolnoma pripravljena prevzeti vodilni položaj na svetovnem trgu.
FloodSmart tablet Flood risk model
FloodSmart tablet Flood risk model
EVROPSKO FINANCIRANJE, INFORMACIJE
Projekt se financira s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Skupna vrednost projekta in znesek, ki ga sofinancira EU

Skupna vrednost projekta: 1,265,790.00 EUR

Odobrena sredstva: 630,687.00 EUR

Podpora za GDi (50 % vseh stroškov): 539,766.00 EUR
Podpora za HGI (65,82 % vseh stroškov): 90,921.00 EUR
Obdobje izvedbe projekta (od – do)

Skupni čas izvedbe je 30 mesecev.

Začetek projekta je 1. 10. 2017, konec pa 31. 3. 2020.

Komu je namenjen?

Ljudem, ki sprejemajo odločitve

Javnosti

Strokovnjakom analitikom

Ensemble FloodSmart | Na kratko

Floodsmart DMS user

Komu je namenjen?

Ljudem, ki sprejemajo odločitve

Javnosti

Strokovnjakom analitikom

Ensemble FloodSmart | Na kratko

Ključne funkcije

S pravočasnimi in pomembnimi informacijami, ki jih zagotavlja Ensemble FloodSmart, lahko ključne osebe sprejemajo pomembne odločitve za vsakodnevne naloge in izredne razmere.

Integracija različnih vrst senzorjev/naprav in meritev, Big Data (npr. družabni mediji).

Omogoča samodejno prepoznavanje poplavnih parametrov, kar bistveno izboljša kakovost in pravočasnost informacij, ki jih posreduje sistem.

Na voljo in dostopen v katerikoli napravi za potrebe velikega števila uporabnikov v primeru poplave. Poenostavi sprejemanje odločitev.

Omogoča izjemno zmogljivost obdelave podatkov in modeliranja med poplavo. Zagotavlja 24/7 razpoložljivost z visoko zanesljivostjo.

Uporablja standardno zbirko podatkov. Podatki senzorja in spletnega strežnika se samodejno vnesejo v zbirko podatkov.

Spletni sistem GIS

Enostaven ogled rezultatov zbranih podatkov v katerem koli spletnem brskalniku.
 • Rezultati napovedi so objavljeni kot spletne storitve, uporabljeni pa so v številnih spletnih aplikacijah za veliko število končnih uporabnikov.
 • Možnosti spletne aplikacije so opredeljene z vrsto izdanih storitev in zmogljivostmi odjemalske aplikacije.
 • Pridobite informacije o vodnem toku na določeni lokaciji ali določenem območju.
 • Določite globino vode na določenem mestu in/ali globino naplavine.

Uporabljene spletne platforme Esri ArcGIS

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Ključne funkcije

S pravočasnimi in pomembnimi informacijami, ki jih zagotavlja Ensemble FloodSmart, lahko ključne osebe sprejemajo pomembne odločitve za vsakodnevne naloge in izredne razmere.

Integracija različnih vrst senzorjev/naprav in meritev, Big Data (npr. družabni mediji).

Omogoča samodejno prepoznavanje poplavnih parametrov, kar bistveno izboljša kakovost in pravočasnost informacij, ki jih posreduje sistem.

Na voljo in dostopen v katerikoli napravi za potrebe velikega števila uporabnikov v primeru poplave. Poenostavi sprejemanje odločitev.

Omogoča izjemno zmogljivost obdelave podatkov in modeliranja med poplavo. Zagotavlja 24/7 razpoložljivost z visoko zanesljivostjo.

Uporablja standardno zbirko podatkov. Podatki senzorja in spletnega strežnika se samodejno vnesejo v zbirko podatkov.

Spletni sistem GIS

Enostaven ogled rezultatov zbranih podatkov v katerem koli spletnem brskalniku.
 • Rezultati napovedi so objavljeni kot spletne storitve, uporabljeni pa so v številnih spletnih aplikacijah za veliko število končnih uporabnikov.
 • Možnosti spletne aplikacije so opredeljene z vrsto izdanih storitev in zmogljivostmi odjemalske aplikacije.
 • Pridobite informacije o vodnem toku na določeni lokaciji ali določenem območju.
 • Določite globino vode na določenem mestu in/ali globino naplavine.

Uporabljene spletne platforme Esri ArcGIS

Operations Dashboard Operations Dashboard
Survey123 for ArcGIS Survey 123 for ArcGIS
Workforce for ArcGIS Workforce for ArcGIS
SceneViewer SceneViewer
ArcGIS Enterprise ArcGIS Enterprise
StoryMaps for ArcGIS StoryMaps for ArcGIS
Collector for ArcGIS Collector for ArcGIS

Sistem za upravljanje podatkov

Aplikacija za interaktivno vzdrževanje podatkov.
Centralizirana standardna zbirka podatkov.
Ročni vnos podatkov.
Samodejno pridobivanje podatkov in vnos v zbirko podatkov:
– z zunanjih senzorjev,
– s spletnih storitev,
– z drugih spletnih virov.
Floodsmart DMS monitoring

Nujno – klimatske spremembe

Sistem za zbiranje podatkov

Iz različnih virov zbira podatke za izboljšanje natančnosti upravljanja tveganj pri poplavah in sistema za zaščito pred poplavami.

Esri GeoEvent Server

Avtomatizirano pridobivanje podatkov z merilnih postaj/senzorjev in njihovo razvrščanje v preglednice osrednje zbirke podatkov. Podatki se sprejemajo za te naprave in njihove senzorje:
 • senzorji za merjenje vode na vodnih tokovih – nivo (m n.m.), pretok (m3/s) itd.,
 • senzorji na izvirih – nivo gladine podtalnice (m n.m),
 • meteorološki senzorji – padavine (mm), temperatura (°C), vlaga (%) itd.,
 • radarski sistemi za vreme – radarske slike – premikanje oblakov, intenzivnost padavin, spletna storitev – raster (GRID).
Esri Geo Event server

Orodje GDi IoT DiscoverySmart

 • Iščite vsebino po ključnih besedah – poplava, padavine, nivo vode, nasip itd.
 • Prenesite in vdelajte zunanje podatke –  spletne storitve ponudnikov storitev, kot so vremenski pogoji, vodna gladina, padavine, drugi pomembni podatki.
 • Posredujte in prenesite podatke z družabnih omrežij –  Twitter, Instagram, Facebook, itd.
 • Lokacija objavljenih podatkov – vključuje povezana sredstva obveščanja (slike, sporočila, video).

Modeliranje poplavne ogroženosti

Sistem za modeliranje nevarnosti poplav in poplavne ogroženosti.
Modul za prostorsko modeliranje in analizo. Sestavlja ga spletna aplikacija GIS z orodji za modeliranje prostorskih podatkov na poplavnih območjih. Orodja vključujejo načine za ocenjevanje nevarnosti in poplavne ogroženosti ter analitiko.
 • Zagotavlja rezultate v obliki prostorske predstavitve na podlagi trenutnih in pričakovanih nevarnosti ter poplavne ogroženosti.
 • Orodja zagotavljajo jasna sporočila, s čimer prispevajo k takojšnjemu in pravočasnemu sprejemanju odločitev pri načrtovanju in organizaciji obrambe ter reševanja.
 • Prikazane so informacije o virih, tehnikah in razpoložljivem času za izvajanje ukrepov za obrambo pred poplavami.
 • Začetni parametri, ki se shranijo in uporabijo v analizi trenutnega stanja in/ali simulacije napovedi dogodka.
FloodSmart tablet Flood risk model

Sistem za upravljanje izrednih dogodkov

Običajne funkcije/sistemske zahteve vključujejo:
pregled morebitnih posledic,
ocene škode,
obveščanje javnosti,
pregled trenutne situacije, poročila o stanju,
dovoljenje organov izdaje,
prikaz stanja – grafični prikaz,
alarme za določeno osebje.
Emergency management solution

Možnosti namestitve

Sistem za upravljanje izrednih dogodkov

Običajne funkcije/sistemske zahteve vključujejo:
pregled morebitnih posledic,
ocene škode,
obveščanje javnosti,
pregled trenutne situacije, poročila o stanju,
dovoljenje organov izdaje,
prikaz stanja – grafični prikaz,
alarme za določeno osebje.
Emergency management solution

Možnosti namestitve

Kontakt

Stopite v stik in nam zaupajte potrebe vašega podjetja ali organizacije.

Deli

Delite informacije o našem produktu z drugimi.