Upravljanje resursima

Resource Management2020-12-30T21:16:04+01:00

Efikasno upravljanje različitim resursima

Efektivno upravljanje resursima zahteva mogućnost da se precizno proceni ponuda i potražnja resursa i da se iskoristi maksimalni kapacitet uz minimalni trošak. Resursi mogu biti fizički, ljudski, prirodni, finansijski, kulturni i dr., a pravovremeni podaci, koji su neophodni za efikasno upravljanje resursima, uključuju:

  • potražnju za resursima
  • dostupnost resursa
  • fit resursa – šta je neophodno od resursa da bi se zadovoljila potražnja
  • korišćenje/raspodela – količina resursa koji se koristi i gde se koristi

Obzirom da zadovoljavaju sve pomenute zahteve i više od njih, naša tehnološka rešenja sa geografskom komponentom inkorporiraju alate za napredno upravljanje resursima koji omogućavaju planiranje kapaciteta i potražnje resursa, planiranje rasporeda resursa sa iskorišćavanjem resursa u realnom vremenu pomoću komandnih tabli.

resource management screens

Rešenja za poslovne kritične usluge kojima se veruje

Za upravljanje bilo kojim tipom mrežnog resursa, koji se sastoji od fizičke, logičke strukture i/ili usluga ne tražite ništa drugo nego naše, u industriji dokazano rešenje Ensemble for Network Inventory. Ovo rešenje, kome veruju veliki telekomunikacioni provajderi za poslovne kritične usluge, uključuje potpuno integrisani madul za radne tokove i radnu snagu.

Fleksibilno i moćno Ensemble for Workforce Management rešenje, inkorporiše kompletno upravljanje veštinama i sposobnostima – takođe dozvoljava proaktivne odgovore na brzo promenjive zahteve i sprečava preveliko ili premalo iskorišćavanje resursa. Ukratko, ovo rešenje omogućava organizaciji da efikasno planira, predviđa i planira raspored zaposlenih, kako bi zadovoljili ciljani nivo usluge.

Priroda nam je dala najvredniji resurs – vodu. Naše rešenje Ensemble for Water Resources, razvijeno pomoću dokazane GDi stručnosti, omogućilo je nacionalnim vladinim agencijama kompletan i sveobuhvatan sistem za upravljanje vodama, zaštitu od poplava i kontrolu rizika od poplava, u skladu sa najnovijim direktivama Evropske Unije.

Naglasak na

Ensemble for Network Inventory

Upravljajte bilo kojom vrstom fizičkog, logičkog ili uslužnog mrežnog resursa. Osnažite svoju organizaciju znanjima o vašoj mreži do najsitnijih detalja.

Više informacija >

Ensemble for Telecom Networks

Pogledajte dodatno

GDi Atlas

GDi Atlas

Portfolio proizvoda i servisa koji sadrže podatke i koji su dizajnirani da omoguće interpretaciju, analize i optimizaciju pomoću alata i aplikacija sa geografskom komponentom. Omogućava pravovremene i pouzdane informacije, koje su neophodne organizacijama u procesima donošenja mnogobrojnih odluka.

Više informacija >

GDi Cloud

GDi Cloud

Okruženje, zasnovano na cloud tehnologiji, dizajnirano je da omogući GDi proizvode i servise našim korisnicima sa najbržim putem do tržišta i uz najmanje rizike. Ovo okruženje obezbeđuje brzo stvaranje prihoda sa povećanom efikasnošću za sva poslovanja i organizacije.

Više informacija >

Možemo optimizovati vaše poslovne procese

Recite nam o svojim procesima i pitajte šta god vas zanima.

|Insights

Water Administration System for Albania

New Water Information System for Albania To provide for the efficient organization of the Albanian River Basin Agencies and the monitoring of water management for the whole Albanian territory, GDi is currently implementing

Keeping Customers Happy at Croatian Post

Keeping Customers Happy at Croatian Post Croatian Post is the national postal operator in Croatia. The organization employs approximately 10,000 workers in more than 1,000 postal offices throughout the country. To make delivery

NIS

Creating Business Benefits for Petroleum Industry of Serbia (NIS) One of the largest vertically integrated energy companies in South-East Europe with its principal activities related to exploration, production and refining, sales and distribution of a

Podelite sa drugima

Podelite na koji način GDi može da transformiše i pojednostavi upravljanje resursima
Go to Top