Настани

Присуствувајте и учествувајте во нашите настани.

Настани

Присуствувајте и учествувајте во нашите настани.
GDi Skopje maps
ГДи интерактивни решенија и презентации
ГДи Скопје подготви неколку интерактивни решенија и презентации во рамките на нашиот ArcGIS online (AGOL), кои можете да ги погледнете
Loading...

Споделете со други