ГДи интерактивни решенија и презентации

09.10.2018 | Skopje

ГДи Скопје подготви неколку интерактивни решенија и презентации во рамките на нашиот ArcGIS online (AGOL), кои можете да ги погледнете на следниот линк https://gdi-sk.maps.arcgis.com/. Се трудиме редовно да го ажурираме со нови интересни содржини од сите области на нашето работење.