Creating Efficiencies.
Stimulating Growth.

uz GDI pametna digitalna rešenja. Naši moćni alati i aplikacije pomažu firmama i organizacijama da uspešno ispune mnoge zahteve i izazove današnjice.

Ovo je ono čime se bavimo

GDi 30 years together
Naš glavni fokus je kreiranje i pružanje rešenja za upravljanje resursima, sredstvima, imovinom i operacijama u oblasti telekomunikacija, energetike, uprave, poljoprivrede i prehrambene industrije, prirodnih resursa, životne sredine, bezbednosti i sigurnosti i komercijalnih delatnosti.

GDi i Esri

Esri official distributor
Esri je svetski lider u oblasti geografskih informacionih sistema (GIS) i nudi kompletnu platformu za mapiranje, analize, upravljanje podacima i kolaboraciju. Svi GDi proizvodi i rešenja napravljeni su korišćenjem Esri tehnologije. Mi smo zvanični Esri distributeri i sa njima uspešno sarađujemo od 1989.

GDi Ensemble

Portfolio moćnih alata i aplikacija, koji su razvijeni u GDi kompaniji pomoću najsavremenijih tehnologija i u odnosu na zahteve specifičnih potreba organizacija i različitih delatnosti.

Istaknuto

Нема нађених чланака.
Ensemble Smart Portal
Ensemble Smart Portal
ensemble proizvod
GDi Ensemble Smart Portal aplikacija omogućava korisnicima da na jednostavan način kreiraju napredne aplikacije, bez ikakvog poznavanja programiranja.
Ensemble FloodSmart
Ensemble FloodSmart
ensemble proizvod
GDi Ensemble FloodSmart je sveobuhvatan sistem za upravljanje rizicima i zaštitom od poplava u realnom vremenu. Ovo rešenje integriše aktivnosti u vezi sa opasnostima od poplava, preventivnim merama i aktivnostima nakon poplave.

GDi Atlas

GDi Atlas portfolio proizvoda i usluga sa podacima obezbeđuju pravovremene i ažurne geografske digitalne podatke. Alati i aplikacije sa geografskom komponentom interpretiraju i analiziraju podatke i pružaju organizacijama pouzdanu informaciju, kako bi doneli ispravne odluke.

Zagreb 3D desktop

GDi Cloud

Korišćenjem naše cloud isporučne platforme, obezbeđujemo našim klijentima GDi proizvode i rešenja, uz najkraće vreme isporuke na tržište i uz najmanje rizike. GDi Cloud omogućava brzo stvaranje prihoda uz povećanu efikasnost za bilo koju kompaniju ili organizaciju.

Vaše koristi

  • Fokus je na poslovnim procesima uz maksimalnu efikasnost
  • Dostupnost praćenja sistema i podrške 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, 365 dana u godini
  • Smanjuje se poslovni rizik ulaganja u informatičku infrastrukturu (hardver, softver)
  • Skalabilna arhitektura omogućuje fleksibilnost potrebnu za razvoj i rast poslovanja

Podelite sa drugima

Podelite informacije o našem websajtu