Povečajte prilagodljivost in zmanjšajte zapletenost dela z orkestracijo in avtomatizacijo poslovnih procesov

Na današnjem globalnem trgu se organizacije vseh velikosti in tipov soočajo z intenzivno konkurenco. Učinkovito upravljanje poslovnih procesov vam bo omogočalo večjo učinkovitost in povečalo poslovno uspešnost z upravljanjem in optimizacijo delovnih postopkov vaše organizacije. Hitrejša dostava storitev z zanesljivo in natančno oceno časa do začetka trženja ter povečanjem zadovoljstva strank.

business process management

business process designer

Naša rešitev zajema modeliranje, avtomatizacijo, izvajanje, nadzor, merjenje in optimizacijo tokov poslovne dejavnosti.

Ključne prednosti:
 • Boljši pregled nad poslovanjem

 • Izboljšanje operativne učinkovitost in prilagodljivosti poslovanja

 • Standardizacija in optimizacija procesov velikih podjetij

 • Zmanjšate človeške napake in napačno komunikacijo

 • Nižji stroški in večja produktivnost

 • Večje zadovoljstvo in boljše izkušnje internih in eksternih strank

 • Spremljanje skladnosti z organizacijskimi politikami in standardi

 • Usklajenost, ponovljivost in prenosljivost

Popolna rešitev za upravljanje poslovnih procesov

Izbrane funkcije vključujejo:
 • Modelne procese, pravila in načela

 • Oblikovanje procesov in določanje razmerij med posameznimi elementi procesov

 • Prikaz nalog, ki so dodeljene izvajalcem

 • Navajanje navodil za izvajanje opravil

 • Grafična predstavitev je izdelana skladu s standardi BPMN

 • Dve ravni za konfiguracijo procesov: koreografija in orkestracija

 • Enostavna integracija z okoliškimi sistemi in tretjimi osebami

Izbrani moduli zajemajo:

Obrnite se na nas

Čas je za boljše upravljanje poslovnih procesov.

Delite z drugimi

Delite Ensemble Business Process Management z drugimi.