Ensemble

Atlas
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Atlas
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Atlas
version 2019 | International
Arrow down

Podaci za resurse, operacije i upravljanje sredstvima.

GDi Ensemble Atlas je portfolio proizvoda koji sadrže podatke – data proizvoda, koji se koristi za efikasno upravljanje vašom imovinom, infrastrukturom i resursima. Obuhvata proizvode od nivoa specifičnih prostornih podataka u različitim vektorskim i rasterskim formatima, do velikih količina podataka (big data) prikupljenih sa različitih senzora, uređaja i platformi.
Specifikacija proizvoda i prikupljanje podataka za Ensemble Atlas proizvode su definisani u skladu sa najnovijom tehnologijom i industrijskim standardima, koji su zasnovani na ulaznim informacijama i potvrdama dobijenim od relevantnih eksperata i korisnika.

“Nova geografija imovine”

Sa fokusom na “novu geografiju imovine”, GDi Ensemble Atlas setovi podataka koji su integrisani u radne tokove pomažu korisnicima da efikasnije završe svoje poslovne procese, uz manji rizik po svoje resurse.

Ključne prednosti korišćenja našeg rešenja

Visoka preciznost i kvalitet proizvoda sa jasnom specifikacijom.
Gotovi GIS i/ili industrijski podaci.
Optimalno vreme isporuke za vaše ažurno upravljanje sredstvima i infrastrukturom.
Pravovremeno i transparentno donošenje odluka na osnovu činjenica i zaključaka zasnovanih na relevantnim informacijama i podacima.
Jednostavna upotreba i integracija sa GDi rešenjima za različite oblasti poslovanja.
Prilagođeni proizvodi koji sadrže podatke, u odnosu na zahteve i potrebe klijenata.
City of Dubrovnik 3D

Atlas map logo

Ko koristi Ensemble Atlas?

Naši klijenti dolaze iz različitih zemalja i oblasti poslovanja, pa tako sarađujemo sa velikim telekomunikacionim operaterima, lokalnim i državnim upravama, komunalnim službama, kompanijama koje se bave transportom, prodavcima koji koriste detaljnu navigaciju i sistemskim integratorima.
Building Information Modeling
Smart City Expo World Congress 2018
land parcels
Atlas productivity and planning
Prirodni resursi i zaštita životne sredine
Energetska i komunalna preduzeća
Poljoprivreda i šumarstvo
Lokalna i regionalna uprava
Sigurnost i zaštita
Telekomunikacije i mediji
Osiguranje
Transport
Građevinarstvo
Obnovljivi izvori energije

Integracija podataka

Integrisanje podataka iz različitih izvora uključuje:
Atlas data integration

Tipovi podataka | Upotreba podataka

Integracija podataka

Integrisanje podataka iz različitih izvora uključuje:

Mape, scene, slojevi

Snimci (satelitski, aero, UAV)
Big Data (velike količine podataka)
BIM (Building Information Modeling)
3D
Vektor
LiDAR
Podaci u realnom vremenu (IoT)
Nestrukturirani podaci
Tabelarni podaci

Tipovi podataka | Upotreba podataka

Zašto koristiti portfolio Ensemble Atlas proizvoda koji sadrže podatke?

Korisnici dobijaju jednostavan i pametan način za upravljanje i prikaz svih sredstava, resursa i operacija na osnovu njihove lokacije i veze sa okruženjem.
Povećanje produktivnosti i efikasnosti mobilnih i fiksnih sredstava.
Optimizacija resursa i operacija i donošenje odluka na osnovu lokacije.
Smanjenje troškova operativnih zadataka.
DU3D Smartphone

Opcije instalacije

Ensemble Atlas se može instalirati tako da odgovara vašim poslovnim potrebama

Kontakt

Kontaktirajte nas i recite nam o potrebama vašeg poslovanja ili organizacije.

Podelite

Podelite sa drugima informacije o našim proizvodima.