GDi Academy

UČENJE za DELO in ŽIVLJENJE

V okviru programa GDi Academy podjetje vlaga v izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih.

Na voljo je članom vseh regionalnih pisarn ter spodbuja strokovno rast in razvoj novih sposobnosti in spretnosti.
Naš najnovejši izobraževalni projekt ‘GDi – Razvoj človeških virov za povečanje konkurenčnosti, izvoza in napredovanje zaposlenih na podlagi inovativnih izdelkov’ je osredotočen na izobraževanje in pridobivanje posameznih veščin v korist družbe kot celote.
Kakovostne tečaje, ki so prilagojeni za naše zaposlene, izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki so vodilni na področju razvoja človeških virov in usposabljanja. Tečaji so prilagojeni posebnim potrebam našega tehnološkega poslovanja in industrijam, po katerih delujemo. Tečaji pokrivajo številna področja, kot so vodenje, upravljanje, trženje, komuniciranje s strankami in tržno komuniciranje, vodenje operacij, vodenje projektov in financiranje.
Velik poudarek je na aktivni udeležbi na delavnicah, na razvijanju spretnosti in povečevanju praktičnega znanja. Tečaji, izvedeni v sklopu GDi Academy, so prejeli številne pohvale od preteklih udeležencev. Njihova mnenja in stopnja navdušenja sta v celoti upravičili raven finančnih naložb družbe GDi.

Družba GDi se udeležuje in aktivno sodeluje na številnih mednarodnih dogodkih.

To zagotavlja odlične priložnosti za našo ekipo, da spozna druge vodilne strokovnjake znotraj industrije z namenom izmenjave novih idej in svežega znanja.

Pridobite več informacij

Če želite izvedeti več o GDi Academy, nas kontaktirajte

Pridobite več informacij

Če želite izvedeti več o GDi Academy, nas kontaktirajte

Delite z drugimi

Delite informacijo o GDi Academy