GDi Ensemble

Potpuno razvijeni, prilagođeni izuzetno velikim preduzećima, po poslednjim tehnološkim standardima konfigurisani komercijalni gotovi proizvodi za specifične poslovne oblasti i potrebe organizacija. Postignite značajno poboljšanje ili transformišite upravljanje resursima, imovinom/sredstvima, procesima i svakodnevnim operacijama.

Portfolio proizvoda

Ensemble A3
Ensemble A3
GDi Ensemble Aje softver za upravljanje imovinom preduzeća (EAM) koji vam omogućava da digitalizujete i optimizujete operacije nadzora materijalnih sredstava, čime postižete veću efikasnost i smanjenje troškova.
Ensemble W4
Ensemble W4
GDi Ensemble Wje softver za upravljanje radnom snagom koji se sastoji od web i mobilne aplikacije koje omogućavaju organizacijama iz različitih oblasti poslovanja da efikasno planiraju, predviđaju i zakazuju radove i povezane resurse kako bi postigli željeni nivo usluga.
GDi Ensemble Fleet
Ensemble Fleet
GDi Ensemble Fleet je softver koji omogućava korisnicima da upravljaju i nadgledaju svoju flotu mobilnih sredstava, poput automobila, kamiona, mašinerije, plovila, ljudi ili dobara. Prikupljanjem telemetrijskih podataka sa vozila u realnom vremenu omogućava se ne samo informacija o poziciji, stanju i drugim parametrima vozila, već i saznanje o postupcima vozača.
Ensemble FloodSmart
Ensemble FloodSmart
GDi Ensemble FloodSmart je sveobuhvatan sistem za upravljanje rizicima i zaštitom od poplava u realnom vremenu. Ovo rešenje integriše aktivnosti u vezi sa opasnostima od poplava, preventivnim merama i aktivnostima nakon poplave.
Ensemble Smart Portal
Ensemble Smart Portal
GDi Ensemble Smart Portal aplikacija omogućava korisnicima da na jednostavan način kreiraju napredne aplikacije, bez ikakvog poznavanja programiranja.
Ensemble for Telecom OSS banner mobile-blue-02
Ensemble for Network Inventory
Upravljajte bilo kojom vrstom fizičkog, logičkog ili uslužnog mrežnog resursa. Osnažite svoju organizaciju znanjima o vašoj mreži do najsitnijih detalja.

Ensemble for Logistics
Ensemble for Logistics
Za operacije logistike vozila u okviru svih tipova organizacija. Upravljajte kompleksnim rutiranjem i planiranjem rasporeda zadataka. Smanjite na minimum operativne troškove, povećajte produktivnost i poboljšajte iskustvo korisnika.

Ensemble for IoT/M2M and Sensors
Ensemble for IoT/M2M and Sensors
Pametno povežite i upravljajte širokom paletom uređaja i senzora, uključujući i ‘Internet of Things’ (IoT). Prikupite i analizirajte podatke dobijene pomoću različitih uređaja.

Ensemble for Fisheries Management
Ensemble for Fisheries Management
Za održivo upravljanje morskim resursima. Strateški planirajte, nadgledajte i upravljajte resursima i politikom ribarstva. Rešenje izrađeno tako da se prilagodi poslednjim zahtevima Evropske Unije za ribarstvo.

Ensemble for Data Analytics
Ensemble for Data Analytics
Saznajte prave informacije o vašem poslovanju. Otkrijte moćne uvide za upravljanje svakodnevnim poslovnim zadacima i potpomognite pri donošenju ispravnih strateških odluka.

Ensemble for Business Process Management
Ensemble for Business Process Management
Dizajnirajte, izvršavajte i upravljajte radnim zadacima i procesima. Povećajte efikasnost i performanse poslovanja upravljanjem i optimizacijom radnih tokova. Ubrzajte dostavu svojih usluga na tržište pouzdano i vremenski precizno i tako dodatno povećajte zadovoljstvo svojih korisnika.

Ensemble for Water Resources
Ensemble for Water Resources
Upravljajte i nadgledajte nacionalne vodne resurse pomoću našeg sveobuhvatnog skupa web aplikacija.

Ensemble for Smart Communities
Ensemble for Smart Communities
Podržite i transformišite poslovne procese u okviru državnih, regionalnih i lokalnih samouprava. Obezbedite moć lokacije kako biste poboljšali dostavu usluge i svakodnevne radnje. Dostupno kao cloud rešenje, koje se dostavlja preko web-a, pomaže u izgradnji pametnijih zajednica i omogućava veću angažovanost građana.

GDi Ensemble Aje softver za upravljanje imovinom preduzeća (EAM) koji vam omogućava da digitalizujete i optimizujete operacije nadzora materijalnih sredstava, čime postižete veću efikasnost i smanjenje troškova.
GDi Ensemble Wje softver za upravljanje radnom snagom koji se sastoji od web i mobilne aplikacije koje omogućavaju organizacijama iz različitih oblasti poslovanja da efikasno planiraju, predviđaju i zakazuju radove i povezane resurse kako bi postigli željeni nivo usluga.
GDi Ensemble Fleet je softver koji omogućava korisnicima da upravljaju i nadgledaju svoju flotu mobilnih sredstava, poput automobila, kamiona, mašinerije, plovila, ljudi ili dobara. Prikupljanjem telemetrijskih podataka sa vozila u realnom vremenu omogućava se ne samo informacija o poziciji, stanju i drugim parametrima vozila, već i saznanje o postupcima vozača.
GDi Ensemble FloodSmart je sveobuhvatan sistem za upravljanje rizicima i zaštitom od poplava u realnom vremenu. Ovo rešenje integriše aktivnosti u vezi sa opasnostima od poplava, preventivnim merama i aktivnostima nakon poplave.
GDi Ensemble Smart Portal aplikacija omogućava korisnicima da na jednostavan način kreiraju napredne aplikacije, bez ikakvog poznavanja programiranja.
Upravljajte bilo kojom vrstom fizičkog, logičkog ili uslužnog mrežnog resursa. Osnažite svoju organizaciju znanjima o vašoj mreži do najsitnijih detalja.

Za operacije logistike vozila u okviru svih tipova organizacija. Upravljajte kompleksnim rutiranjem i planiranjem rasporeda zadataka. Smanjite na minimum operativne troškove, povećajte produktivnost i poboljšajte iskustvo korisnika.

Pametno povežite i upravljajte širokom paletom uređaja i senzora, uključujući i ‘Internet of Things’ (IoT). Prikupite i analizirajte podatke dobijene pomoću različitih uređaja.

Za održivo upravljanje morskim resursima. Strateški planirajte, nadgledajte i upravljajte resursima i politikom ribarstva. Rešenje izrađeno tako da se prilagodi poslednjim zahtevima Evropske Unije za ribarstvo.

Saznajte prave informacije o vašem poslovanju. Otkrijte moćne uvide za upravljanje svakodnevnim poslovnim zadacima i potpomognite pri donošenju ispravnih strateških odluka.

Dizajnirajte, izvršavajte i upravljajte radnim zadacima i procesima. Povećajte efikasnost i performanse poslovanja upravljanjem i optimizacijom radnih tokova. Ubrzajte dostavu svojih usluga na tržište pouzdano i vremenski precizno i tako dodatno povećajte zadovoljstvo svojih korisnika.

Upravljajte i nadgledajte nacionalne vodne resurse pomoću našeg sveobuhvatnog skupa web aplikacija.

Podržite i transformišite poslovne procese u okviru državnih, regionalnih i lokalnih samouprava. Obezbedite moć lokacije kako biste poboljšali dostavu usluge i svakodnevne radnje. Dostupno kao cloud rešenje, koje se dostavlja preko web-a, pomaže u izgradnji pametnijih zajednica i omogućava veću angažovanost građana.

Podelite sa drugima

Podelite o GDi Ensemble portfoliu proizvoda