Ensemble

for Smart Communities

Ensemble for Smart Communities2020-12-30T22:28:15+01:00

Učinkovita vlada in angažirane skupnosti

Komplet za pametne skupnosti, (»Ensemble for Smart Communities«) vsebuje bistvena orodja in aplikacije, razvita za podporo poslovnih procesov v nacionalnih, regionalnih in lokalnih vladah. Naša preizkušena rešitev bistveno izboljša ali preoblikuje vsakodnevne naloge v javni upravi. Na voljo je kot spletna rešitev shranjenih informacij v cloudu, ki je dostavljena preko spleta in pomaga pri oblikovanju pametnejših skupnosti ter omogoča aktivnejšo sodelovanje državljanov.

real estate

Ensemble for Smart Communities

Komplet za pametne skupnosti, (»Ensemble for Smart Communities«) zagotavlja širok nabor procesov G2G (Government-to-Government) in G2C (Government-to-Citizen).

Ključne prednosti:
 • Olajša in poenostavlja izvajanje dnevnih operativnih nalog

 • Pomaga pri načrtovanju in odločanju

 • Povečuje hitrost in kakovost storitev

 • Omogoča optimizacijo in spremljanje stroškov

 • Ponuja prilaganje in razširjanje od enega do poljubnega števila uporabnikov

 • Prilagodljiva implementacija – od popolnoma upravljane rešitve, ki temelji na cloudu, do infrastrukture in virov, ki se upravljajo sami

 • Omogoča transparentno dvosmerno komunikacijo med organizacijo in državljanom/obiskovalcem spletne strani

 • Temelji na vodilni svetovni platformi Esri

Popolna podpora ključnih vsakodnevnih nalog.

Izbrana orodja in aplikacije za lokalno, regionalno in nacionalno vlado:
 • Visios
  Zagotavlja splošne funkcije, kot so: vizualizacija zemljevida ter poizvedovanje in vnos podatkov. Visios je enostavno razširljiv z uporabo različnih pripomočkov – nameščeni pripomočki nudijo dodatne funkcije. Ti vključujejo pripomočke za opravljanje splošnih nalog in – še pomembneje – tiste, ki omogočajo uporabnikom v določenih vlogah, da opravljajo svoje posle.
 • Upravljanje zelenic
  Popolno upravljanje vseh zelenih površin (parkov, prometnih otokov, cvetličnih gred, travnikov, dreves), javnih objektov (klopi, smetnjakov) in mnogo drugih.
 • Javna razsvetljava
  Omogoča upravljanje edinstvenih sklopov informacij o javni infrastrukturi. Omogoča dvosmerno komunikacijo med lokalno upravo (lastnikom javne infrastrukture), koncesionarjem (odgovornim za vzdrževanje infrastrukture) in državljani.

 • Upravljanje cest
  Popolna rešitev za vnos podatkov, obdelavo in vzdrževanje informacij o cestah in cestnih objektih.
 • Register prostorskih načrtov
  Zagotavlja upravljanje dokumentov o prostorskem načrtovanju.
 • Urbana identifikacija
  Sistem prostorskega načrtovanja in upravljanja, ki zagotavlja popolno poročanje o izbranih pokritih območjih.
 • Dodeljevanje poročil o zemljiščih
  Oblikovanje poročil o rabi zemljišč na želeni katastrski parceli. Tako neformalna (državljani) kot formalna poročila.
 • Kataster komunalne infrastrukture
  Centraliziran register in celovito upravljanje komunalnih storitev, vključno z vodovodnimi omrežji, telekomunikacijami, naftovodi, energetskimi kabli, odvodnimi in ogrevalnimi sistemi.
 • Upravljanje nepremičnin
  Popolna rešitev za vnos podatkov, obdelavo in ohranitev informacij o nepremičninah.
 • Upravljanje dovoljenj
  Zagotavlja optimiziran sistem upravljanja dovoljenj.
 • Upravljanje prihodkov
  Rešitev za nadzor in upravljanje dohodka iz premoženja v lasti lokalne vlade.

|Insights

City of Zagreb 3D

Project Zagreb 3D In partnership with the City of Zagreb (Office for Strategic Planning and Development), GDi implemented the project Zagreb 3D. The result is a 3D model of the city that now

AREC

National GeoPortal of the Republic of Macedonia Created as part of the Real Estate Cadastre and Registration Project to manage the National Spatial Data Infrastructure (NSDI). "National GeoPortal of the Republic

Več informacij

Preoblikujte svojo vladno organizacijo in skupnost.

Delite z drugimi

Delite informacije o Kompletu za pametne skupnosti, (»Ensemble for Smart Communities«).
Go to Top