Poskrbite za enega od najdragocenejših virov

Celovita geoinformacijska rešitev za upravljanje ribolova, ki omogoča strateško načrtovanje, spremljanje in upravljanje ribiških virov in politik. Strukturirana je tako, da ustreza najnovejšim ribolovnim zahtevam Evropske unije.

Vessel Analyst

Ensemble for Fisheries

Komplet za upravljanje ribolova, (»Ensemble for Fisheries Management«) omogoča trajnostno upravljanje morskih virov (kapaciteta ribolovne flote glede na ribolovne možnosti) v skladu s skupno ribiško politiko.

Ključne prednosti:
 • Optimizirani poslovni procesi in manj porabljenega časa za administrativne naloge in inšpekcijske naloge na kraju samem

 • Večji vpogled in nadzor nad celotno morsko kulturo in ribolovnimi dejavnostmi

 • Boljši nadzor nad subvencioniranim gorivom

 • Zbrane in organizirane informacije: pravočasni ulov, ribolovni napor, značilnosti ribiške flote, ribogojstvo in gospodarski učinki ribištva

 • Nadzor nad prvo prodajo (ribe in druga morska hrana)

 • Spletna prodaja licenc za rekreativni in športni ribolov

 • Ustvarjanje poročil

Stabilno in celovito orodje

Bistvene značilnosti kompleta za upravljanje ribolova, (»Ensemble for Fisheries Management«):
 • Sistem za spremljanje plovil (Vessel Monitoring System – VMS)
  Popolnoma integriran sistem, ki omogoča snemanje položaja, smeri in hitrosti plovila v realnem času. Možnost za geografsko ograjevanje omogoča dodajanje omejitev gibanja plovila, kar vključuje tudi povezane alarmne sisteme, ki se sprožijo v odvisnosti od lokacije in časa.

 • Analitik plovila
  Analitsko orodje, ki uporablja tako trenutne kot s strani uporabnika izbrane shranjene podatke plovila ter povezane prostorske podatke iz VMS. Orodje med drugim omogoča tudi vizualizacijo in navzkrižno preverjanje gibanja plovila glede na informacije, ki jih zabeležijo ribiči (za primerjavo različnih dejavnosti navzkrižnega preverjanja med podatki VMS v realnem času in podatki, ki jih poročajo ribiči).

 • e-dnevnik
  Popolno nadomestilo za tradicionalni papirnati dnevnik. Vgrajena mobilna naprava, ki je zgrajena tako, da kljubuje težkim pogojem med ribolovnimi dejavnostmi. Lahko ga uporabljate z internetno povezavo ali brez nje.
 • Registracija flote
  To možnost uporabljajo uradni organi za natančno upravljanje zmogljivosti flote. Zapisi vključujejo informacije, povezane z ribiškim plovilom, licencami in podrobnosti o lastniku.
 • Portal za komercialni ribištvo
  Spletni portal, ki omogoča dvosmerno komunikacijo med uradnimi oblastmi in komercialnimi upravljavci ribolovne dejavnosti. Zagotavlja dragoceno podporo pri vsakdanjih poslovnih procesih; od ulova rib do prevoza do končnega kupca.
 • Ulov rib
  Modul “Ulov rib” se uporablja za evidenco ulova v komercialnem ribištvu. Podatke o ulovu sestavljajo informacije iz e-dnevnika in poročil. Poleg elektronskega zapisovanja v e-dnevnik in neposredne sinhronizacije z osrednjo bazo je na voljo tudi obrazec poročila o ulovu s papirnatimi obliki. Vnos podatkov o ulovu v okrožne enote edinstvenega centralnega sistema je zaradi enostavnih programskih rešitev in vmesnikov sila enostavno.
 • Prodaja rib
  Ta modul uporabljajo tako uradni organi kot kupci rib. Omogoča popolno sledljivost življenjskega cikla rib od ulova do končnega potrošnika.
 • Marikultura
  Specializirani modul, ki ga uporabljajo tako ribogojnice in uradni organi za upravljanje zmogljivosti morskih območij.
 • Inšpekcije
  Mobilna aplikacija, ki jo potrebujejo vsi inšpektorji vseh dejavnosti, povezanih z ribolovom. Brezhibna integracija z drugimi moduli omogoča inšpektorju enostavno opravljanje vseh njegovih nalog.
 • e-licenciranje
  Omogoča spletno podeljevanje rekreativnih in športnih ribolovnih dovoljenj.
 • Poročanje
  Izčrpna in podrobna poročila vseh vidikov ribolovnih aktivnosti.

To me zanima

Preoblikujte upravljanje ribolovnih aktivnosti in delovnih procesov.

Delite z drugimi

Delite Ensemble for Fisheries Management z drugimi