Ensemble

for Water Resources

Ensemble for Water Resources2020-12-30T22:26:32+01:00

Učinkovito upravljanje in spremljanje vodnih virov

Ensemble for Water Resources ponuja obsežen nabor spletnih aplikacij za učinkovito upravljanje nacionalnih vodnih virov v skladu z direktivami EU za upravljanje voda in zaščito pred poplavami.

GDi Waters desktop

Komplet je delo strokovnega znanja podjetja GDi in izpolnjuje potrebe po trajnostnem upravljanju voda in po nadzoru tveganja poplav.

 

Ključne prednosti:
 • Trajnostno upravljanje podzemnih in površinskih voda v vseh segmentih

 • Učinkovita in jasna izmenjava informacij, vključno s predstavitvijo ključnih informacij za javnost

 • Izboljšano upravljanje tveganj v primerih nepredvidenih poplav

 • Zagotavlja celovit sistem podpore pri odločanju, še posebej za aktivno obvladovanje poplavne ogroženosti

 • Večja učinkovitost in nižji stroški pri vsakodnevnem upravljanju nalog

 • Popolnoma v skladu z direktivami EU

 • Zagotavlja dragocene informacije za nadaljnje raziskave in sorodne dejavnosti

Celovito upravljanje dragocenih vodnih virov

Ensemble for Water Resources je specializirana aplikacija, ki vključuje:
Vhodni podatki
 • Vodni kataster
  Obdelava in analiza podatkov.

 • Vodna knjiga
  Popolna ureditev delovnega procesa – uvedba, izdaja in evidentiranje vodnih dovoljenj.

 • Kataster vodnih zemljišč
  Beleži vse podrobnosti o lastništvu vseh parcel na vseh ravneh, od držav, podjetij in organizacij do fizičnih oseb.
 • Karakterizacija voda
  Omogoča vnos podatkov za upravljanje povodij v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi pravnimi obveznostmi.
Ogledovanje
 • Vodni katastri – Javna karta
  Zagotavlja podrobne in ustrezne informacije, ki jih potrebujejo državljani.
 • Vodni katastri – Interna karta
  Podroben prikaz vseh vsebin, povezanih z vodnimi viri, porabo, varstvom voda ter zaščito pred nevarnostjo poplav.
 • Kataster vodnih zemljišč
  Omogoča popolno spremljanje lastniških razmerij na vodnem območju.
 • Karakterizacija voda
  Ponuja pregled rezultatov analize različnih zahtev za nadzor vodnih virov.

|Insights

Water Administration System for Albania

New Water Information System for Albania To provide for the efficient organization of the Albanian River Basin Agencies and the monitoring of water management for the whole Albanian territory, GDi is currently implementing

Želim izvedeti več

Spremenite svoje upravljanje vodnih virov in operativne naloge.

Delite z drugimi

Delite Ensemble for Water Resources z drugimi.
Go to Top