Hitro in enostavno upravljanje z vsebinami Geodetske uprave Republike Slovenije

Produkt  GDi Ensemble Upravnik vsebuje dva modula, in sicer modul Prenos GURS podatkov in modul Poročanje GJI. Modula sta namenjena upravljanju z vsebinami Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS).

Ensemble for Logistics on desktop

Modul Prenos GURS podatkov

Ensemble for Logistics

Modul Prenos GURS podatkov je produkt, ki omogoča avtomatičen prenos vsebin iz GURS-a, tudi tistih, ki na GURS-u niso javno dostopni, poteka pa s spletnih strani portala e-Prostor. Podatki se najprej zapišejo v začasno podatkovno bazo na vašem strežniku, kasneje pa se prenesejo v produkcijske ali distribucijske sloje.
Prenos GURS podatkov se namesti na želeno lokacijo Naročnika, konfiguracija aplikacije pa se zapiše v podatkovno bazo. Uporabnik aplikacijo zaganja iz komandne vrstice, preko spletnega grafičnega vmesnika ali pa aplikacijo avtomatizira z uporabo Windows Task Scheduler-ja.

PREDNOSTI avtomatizacije:
 • optimizacija procesa dela (lažje, bolj pregledno in hitrejše pridobivanje podatkov

 • pričakovana struktura podatkov glede na zahteve uporabnika (vključno z relacijskim modelom – medsebojne povezave GURS vsebin),

 • tedensko avtomatsko izvajanje osveževanja podatkov (lahko tudi bolj pogosto),

 • uvoz vseh podatkov na lokalni strežnik,

 • avtomatizacija osveževanja podatkov in zmanjšanje možnosti napak (v nasprotju z ročnim osveževanjem),

 • želen prenos podatkov (cela Slovenija ali izbrane občine),

 • ločeno je možno naročiti tudi dodatne avtomatske obdelave podatkov glede na specifične želje Naročnika (arhiviranje vsebin, dodajanje lastnih atributov, njihovo preračunavanje ipd.)

PRIMERI podatkov, ki so na voljo za prenos s spletnih strani GURS
 • parcele in stavbe (kataster parcel, stavb in delih stavb),

 • državna meja,

 • prostorske enote in naslovi (občine, naselja itd.),

 • zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,

 • itd.

Modul Poročanje GJI

Ensemble for Logistics

GURS je oktobra 2022 določil nov format poročanja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi. Upravitelji morajo po zakonu spremembe poročati periodično. Za upravitelje so zagotovili nov vmesnik, ki omogoča poročanje in izvoz podatkov o lastni infrastrukturi.

Orodje za podporo poročanju
V GDi smo upraviteljem za podporo poročanju objektov javne infrastrukture razvili orodje, ki omogoča:
 • prevzem GURS EID identifikatorjev objektov,

 • preračun sprememb na objektih upravitelja,

 • zagotavljanje skladnosti šifrantov,

 • zagotavljanje skladnosti šifrantov,

 • delo s podatki GURS formata JSON in GeoJSON,

 • glede na zahteve prilagojen izvoz infrastrukturnih objektov upravitelja.

Letak  GDi Ensemble Upravnik si lahko brezplačno prenesete tukaj.