Hiter, varen, enostaven in učinkovit način prevzema GURS podatkov na enem mestu.

 
 
GDi Ensemble Upravnik je produkt, ki omogoča avtomatičen prenos vsebin iz Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), tudi tistih, ki na GURS-u niso javno dostopni. 

Prenos podatkov poteka s spletnih strani portala e-Prostor. Podatki se najprej zapišejo v začasno podatkovno bazo na vašem strežniku, kasneje pa se prenesejo v produkcijske ali distribucijske sloje. 

GDi Ensemble Upravnik se namesti na želeno lokacijo Naročnika, konfiguracija aplikacije pa se zapiše v podatkovno bazo. Uporabnik aplikacijo zaganja iz komandne vrstice, preko spletnega grafičnega vmesnika ali pa aplikacijo avtomatizira z uporabo Windows Task Scheduler-ja. 

Ensemble for Logistics on desktop

Ensemble for Logistics

Shematski prikaz delovanja produkta GDi Ensemble Upravnik
PREDNOSTI avtomatizacije s produktom GDi Ensemble Upravnik:
  • Optimizacija procesa dela (lažje, bolj pregledno in hitrejše pridobivanje podatkov)

  • Pričakovana struktura podatkov glede na zahteve uporabnika (vključno z relacijskim modelom – medsebojne povezave GURS vsebin)
  • Tedensko avtomatsko izvajanje osveževanja podatkov (lahko tudi bolj pogosto)
  • Uvoz vseh podatkov na lokalni strežnik

  • Želen prenos podatkov (cela Slovenija ali izbrane občine)

  • Ločeno je možno naročiti tudi dodatne avtomatske obdelave podatkov glede na specifične želje Naročnika (arhiviranje vsebin, dodajanje lastnih atributov, njihovo preračunavanje ipd.)

Primeri podatkov, ki so na voljo za prenos s spletnih strani GURS:

Z aplikacijo GDi Ensemble Upravnik boste osvežene podatke prejemali glede na vaše želje
in potrebe, poskrbeli pa bomo tudi za optimizacijo in nadgradnjo vaših procesov.

  • Parcele in stavbe (vključno z deli stavb in tlorisi)

  • Državna meja

  • Prostorske enote in naslovi (občine, naselja itd.)
  • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Kontakt

Stopite v stik in nam zaupajte potrebe vašega podjetja ali organizacije.
STOPITE V STIK

Deli

Delite informacije o našem produktu z drugimi.