Poiščite ustrezne informacije za svoje podjetje

Ko so podatki strukturirani, vizualni in oprijemljivi, se začne odpirati ogromno novih priložnosti in izzivov, ki si jih morda prej nismo znali tolmačiti. Analitične storitve nam lahko ponujajo dragocene nove vpoglede in informacije, ki jih lahko uporabljate za upravljanje poslovnega vsakdana in sprejemanje strateških odločitev.

Naše podjetje ima dolgoletne izkušnje s prostorsko in poslovno podatkovno analizo podatkov, upravljanjem podatkov, operativnim poročanjem in nadzornimi ploščami. Pravzaprav so taka namenska zmogljiva orodja sestavni del vsakega izdelka v portfelju GDi Ensemble in tudi GDi Atlas.

Ensemble for Data Analytics

Ensemble for Data Analytics

Ključne prednosti:
 • Omogoča poslovno usmerjenost in natančen nadzor vrednosti

 • Izboljšano upravljanje in večja operativna učinkovitost

 • Sledenje prihodkom in odhodkom glede na posamezno sredstvo, vir, delovno silo ali lokacijo

 • Zmanjšanje stroškov in tveganja

Podatkovno usmerjena podjetja, ki uporabljajo poslovno analitiko, imajo pomembno konkurenčno prednost, ker lahko rezultate uporabljajo za:
 • Cudarjenje podatkov in Rudarjenje podakov (preučevanje podatkov za iskanje novih vzorcev in odnosov)

 • Celovito statistično analizo in kvantitativno analizo za pojasnjevanje določenih rezultatov

 • Testiranje prejšnjih odločitev z A/B-testiranjem in multivariabilnim testiranjem

 • Uporabo modelov napovedi in napovedne analitike za bodoče rezultate

 • Zagotavljanje podpore podjetjem v postopku sprejemanja proaktivnih taktičnih odločitev in tudi omogočanje avtomatiziranega odločanja kot pomoč pri odzivanju v realnem času

Za vse poslovne procese lahko pridobimo dragocene informacije na teh področjih:
 • Mikroanaliza lokacije – določi: lokacijo, orientacijo, razdaljo. Postavljajte vprašanja: kaj, kje, koliko? Kaj je še v bližini? Kaj je podvojeno?

 • Tržna analiza – določa: uporabnikovo lokacijo, gravitacijo uporabnika, potencialni trg, geomarketing/prodajo, položaj podjetja glede na konkurenco, segmentacijo, zakaj so nekatere akcije bile uspešne/neuspešne in ponovitev uspeha

 • Analiza kakovosti storitev – analizira kakovosti storitev, določitev vzrokov za neuspeh, prednostna obravnava odločitev

 • Analiza vrednosti – analiza stroškov in prihodkov glede na sredstvo/proces/vir/čas/lokacijo. Kaj je treba spremeniti, da bi povečali donosnost naložbe?

 • Upravljanje premoženja – sredstva glede na lokacijo/vrednost/uporabo/napake/uspešnost/proces

 • Upravljanje delovne sile – uporaba virov/dni/lokacij/stroškov/učinkovitosti

 • Upravljanje delovnih nalogov: analize delovnih nalogov so izhodišče za optimizacijo poslovnih procesov

 • Pametne skupnosti – ogled uporabe pripomočkov in prihranek energije glede na dan/lokacijo/napake/učinkovitost, ogled dodelitve dovoljenj glede na vrsto/lokacijo/skupnost

Več informacij

Vprašajte nas o uporabi te rešitve v vaši organizaciji

Delite z drugimi

Delite Ensemble for Data Analytics z drugimi.