Ensemble

for Water Resources

Ensemble for Water Resources2017-12-07T16:25:28+01:00

Učinkovito upravljanje i nadzor vodnih resursa

Ensemble for Water Resources pruža sveobuhvatan skup web aplikacija za učinkovito upravljanje nacionalnim vodnim resursima u skladu s EU Okvirnom Direktivom o vodama i EU Direktivom o poplavama.

GDi Waters desktop

Razvijeno kroz GDi dokazanu stručnost i ispunjavanje potreba za održivo upravljanje vodama i kontrolu rizika od poplava.

Ključne prednosti:
 • Održivo upravljanje podzemnim i površinskim vodama u svim segmentima

 • Učinkovita i jasna razmjena informacija, uključujući pružanje ključnih informacija za javnost

 • Poboljšano upravljanje rizicima u poplavnim situacijama

 • Pruža sveobuhvatan sustav podrške u odlučivanju, posebno za aktivno upravljanje rizikom od poplava

 • Povećana učinkovitost i smanjenje troškova svakodnevnih zadataka u upravljanju vodama

 • Potpuno usklađeno s EU Direktivama

 • Pruža vrijedne informacije za daljnja istraživanja i povezane aktivnosti

Sveobuhvatno upravljanje dragocjenim vodnim resursima

Ensemble for Water Resources specijalizirani aplikacijski paket sadrži:
OBRADA
 • Vodni katastri
  Obrada podataka i analize.

 • Vodna knjiga
  Sveobuhvatan radni proces – za pokretanje, izdavanje i pregled vodnih akata.

 • Katastar vodnog dobra
  Evidencija i praćenje vlasničkih odnosa na vodnom dobru
 • Karakterizacija voda
  Upravljanje podacima za potrebe izrade planova upravljanja riječnim bazenima i izvještavanje.
PREGLED
 • Vodni katastri – Javna karta
  Pruža detaljne i relevantne informacije za građane.
 • Vodni katastri – Interna karta
  Prikaz detaljnih informacija cjelokupnog sadržaja vezanog za vodne resurse, korištenje i zaštitu voda te zaštitu od štetnog djelovanja voda.
 • Katastar vodnog dobra
  Praćenje vlasničkih odnosa u područjima vodnog dobra.
 • Karakterizacija voda
  Pruža pregled rezultata o analizama vodnih resursa, pritiscima i rizicima te o prirodnim i socioekonomskim karakteristikama vodnih područja i riječnih bazena.

|Insights

Water Administration System for Albania

New Water Information System for Albania To provide for the efficient organization of the Albanian River Basin Agencies and the monitoring of water management for the whole Albanian territory, GDi is currently implementing

Želim znati više

Promijenite svoje upravljanje vodnim resursima i operativne zadatke

Podijelite s drugima

Podijelite Ensemble for Water Resources
Go to Top