Ensemble

for Water Resources

Ensemble for Water Resources2020-12-30T21:32:28+01:00

Efikasno upravljanje i nadzor vodnih resursa

Ensemble for Water Resources pruža sveobuhvatan skup web aplikacija za učinkovito upravljanje nacionalnim vodnim resursima u skladu sa direktivama Evropske Unije o upravljanju vodama i zaštiti od poplava.

GDi Waters desktop

Rešenje je razvijeno kroz GDi dokazanu stručnost i ispunjavanje potreba za održivim upravljanjem vodama i kontrolom rizika od poplava.

Ključne koristi:
 • Održivo upravljanje podzemnim i površinskim vodama u svim segmentima

 • Učinkovita i jasna razmena informacija, uključujući pružanje ključnih informacija za javnost

 • Poboljšano upravljanje rizicima u situacijama nepredviđenih poplava

 • Pruža sveobuhvatan sistem podrške u odlučivanju, posebno za aktivno upravljanje rizikom od poplava

 • Povećana efikasnost i smanjenje troškova svakodnevnih zadataka u upravljanju vodama

 • Potpuno usklađeno sa EU Direktivama

 • Pruža vredne informacije za dalja istraživanja i povezane aktivnosti

Sveobuhvatno upravljanje dragocenim vodnim resursima

Ensemble for Water Resources specijalizovani paket aplikacija sadrži:
ULAZ
 • Vodni katastar
  Obrada podataka i analize.

 • Vodna knjiga
  Obezbeđenje sveobuhvatnog radnog procesa – za pokretanje, izdavanje i pregled vodnih dozvola.

 • Katastar vodnog zemljišta
  Evidentira sve detalje o vlasništvu nad svim zemljišnim parcelama na svim nivoima, od državnih preduzeća i organizacija do privatnika.
 • Karakterizacija voda
  Omogućava unos podataka za upravljanje rečnim koritima u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravnim propisima.
PREGLED
 • Vodni katastri – Javna karta
  Pruža detaljne i relevantne informacije za građane.
 • Vodni katastri – Interna karta
  Prikaz detaljnih informacija celokupnog sadržaja vezanog za vodne resurse, korišćenje, zaštitu voda i zaštitu od opasnosti od poplava.
 • Katastar vodnog zemljišta
  Praćenje vlasničkih odnosa u područjima vodnog dobra.
 • Karakterizacija voda
  Pruža pregled rezultata analiza različitih zahteva za monitoring vodnih resursa.

|Insights

Water Administration System for Albania

New Water Information System for Albania To provide for the efficient organization of the Albanian River Basin Agencies and the monitoring of water management for the whole Albanian territory, GDi is currently implementing

Želim znati više

Transformišite svoje upravljanje vodnim resursima i operativne zadatke

Podelite sa drugima

Podelite Ensemble for Water Resources
Go to Top