Prave informacije za vašu tvrtku

Strukturiranjem i vizualiziranjem podataka otvara se niz novih mogućnosti i izazova koji se prethodno nisu mogli ni percipirati. Analitika može otkriti snažne nove uvide i informacije koje će unaprijediti vaše shvaćanje trenutne situacije, pomoći vam pri svakodnevnim poslovnim zadacima te olakšati donošenje pravilnih strateških odluka.

Naša tvrtka ima dugogodišnje iskustvo u analizi prostornih i poslovnih podataka, upravljanju podacima te operativnom i strateškom izvješćivanju. Moćni alati za te svrhe doista su svojstveni svakom proizvodu iz portfelja GDi Ensemble i GDi Atlas.

Ensemble for Data Analytics

Ensemble for Data Analytics

Ključne prednosti:
 • Omogućavanje poslovnog fokusa i precizne kontrole vrijednosti

 • Poboljšano upravljanje i operativna učinkovitost

 • Praćenje prihoda i troškova ovisno o vrsti imovine, resursa, radne snage ili lokacije

 • Smanjenje troškova i rizika

Koristeći poslovnu analitiku tvrtke ostvaruju značajnu konkurentsku prednost jer dobiju uvide u:
 • Provođenje dubinske analize podataka (istraživanje podataka kako bi pronašli nove obrasce i odnose)

 • Kompletna kvantitativna i kvalitativna statistička analiza koja daje uvid u uzroke rezultata

 • Testiranje prethodnih odluka pomoću A/B i multivarijatnog testiranja

 • Korištenje prediktivnog modeliranja i prediktivne analitike za predviđanje budućih rezultata

 • Pružanje potpore tvrtkama u procesu izrade proaktivnog taktičkog odlučivanja. Također omogućuje izradu automatskog donošenja zaključaka kao potporu odlučivanju u realnom vremenu.

Vrijedne informacije mogu se dobiti za sve poslovne procese u područjima kao što su:
 • Mikroanaliza lokacije – određivanje lokacije, orijentacije, udaljenosti. Odgovori na pitanja: što, gdje, koliko? Što je još blizu? Što je duplicirano?

 • Analiza tržišta – utvrditi: lokaciju korisnika, gravitaciju korisnika, potencijalno tržište, geomarketing/prodaju, položaj tvrtke prema konkurenciji, segmentaciju, zašto su neke kampanje bile uspješne/neuspješne te ponavljanje uspješnih kampanja

 • Analiza kvalitete usluge – određivanje uzroka neuspjeha i prioriteta rješavanja

 • Analiza vrijednosti – odnos prihoda i troškova prema imovini / procesu / resursu / vremenu / lokaciji. Koje se promjene trebaju uvesti kako bi se postigao bolji povrat ulaganja (ROI)?

 • Upravljanje imovinom – imovina prema lokaciji / vrijednosti / upotrebi / greškama / izvedbi / procesu

 • Upravljanje radnom snagom – korištenje resursa / vremena / lokacije / troškova / izvedbe

 • Upravljanje radnim nalogom: analiza radnih naloga polazna je točka za optimizaciju poslovnih procesa

 • Pametne zajednice – upotreba komunalnih usluga i ušteda energije / vremena / lokacija / smetnje / izvedbe, dozvola / vrsta / lokacija / zajednica

Saznajte više

Pitajte nas o korištenju ovog rješenja u vašoj organizaciji

Podijelite s drugima

Podijelite Ensemble for Data Analytics