Brinemo se o najvrednijem prirodnom resursu

Kompletno geoinformaciono rešenje za upravljanje ribarstvom, tj. za strateško planiranje, nadzor i upravljanje politikom i resursima ribarstva. Izgrađeno da se prilagodi poslednjim zahtevima za ribarstvo Evropske Unije.

Vessel Analyst

Ensemble for Fisheries

Ensemble for Fisheries Management omogućava održivo upravljanje morskim resursima (ribarski kapacitet flote naspram ribarskih prilika) u skladu sa Univerzalnom politikom ribarstva.

Ključne koristi:
 • Optimizovani poslovni procesi i manje utrošenog vremena na administrativne i inspekcijske poslove na terenu

 • Bolji uvid i kontrola nad svim marikulturnim i ribarskim aktivnostima

 • Bolja kontrola nad upotrebom subvencionisanog goriva

 • Objedinjeni i organizovani podaci: ulov na vreme, ribolovni napor, karakteristike flote za ribarstvo, uzgajanje ribe i ekonomski efekti ribarstva

 • Kontrola prve prodaje (riba i ostali morski plodovi)

 • Web prodaja licenci za rekreativno i sportsko ribarstvo

 • Kreiranje izveštaja

Robusno i obimno

Ensemble for Fisheries Management glavne karakteristike uključuju:
 • Sistem za nadzor plovila
  U potpunosti integrisan sistem koji omogućava uvid u poziciju, pravac i brzinu plovila u realnom vremenu. Mogućnost određivanja geografskih zona (geofencing) dozvoljavaju ograničavanje prostora u kom plovilo može da se kreće u odnosu na lokaciju i vreme, uključujući povezane sisteme alarma.

 • Analitičar plovila
  Analitički alat koji može koristiti trenutno plovilo ili plovilo izabrano iz istorije i povezane prostorne podatke iz sistema za nadzor plovila. Ovaj alat omogućava, npr. vizualizaciju i unakrsnu proveru kretanja plovila u odnosu na informacije zabeležene od strane ribara (koristi se za poređenje podataka preuzetih iz sistema za praćenje vozila u realnom vremenu i podataka koje su prijavili ribari).

 • E-brodski dnevnik
  Potpuna zamena za tradicionalni sistem pisanja na papiru. Plovni mobilni uređaj, napravljen da izdrži sve ekstremne uslove ribarenja. Mogućnost korišćenja mrežnog i van mrežnog režima.
 • Registar flote
  Koriste ga službeni organi za direktno upravljanje kapacitetom flote. Evidencija obuhvata podatke koji se odnose na ribarsko plovilo, licence i vlasništvo.
 • Portal za komercijalno ribarstvo
  Web portal koji omogućuje dvosmernu komunikaciju između službenih organa i operatora za komercijalno ribarstvo. Portal omogućava značajnu podršku u njihovim svakodnevnim poslovnim procesima; od ulova ribe, preko transporta, do finalne mušterije.
 • Ulov ribe
  Modul „Ulov ribe“ koristi se za evidenciju ulova ostvarenog u komercijalnom ribarstvu. Podaci o ulovu dobijaju se kroz e-brodski dnevnik i izveštaje. Osim elektronskog unosa putem e-brodskog dnevnika i direktne sinhronizacije sa centralnom bazom, aktuelno je i izveštavanje o ulovu u formi papirnih obrazaca. Pomoću jednostavnih aplikativnih rešenja i interfejsa olakšan je unos podataka o ulovu, po distriktima, u jedinstveni centralni sistem.

 • Prodaja ribe
  Nadležni organi i kupci ribe ga mogu koristiti. Dozvoljava praćenje čitavog ciklusa od hvatanja ribe do konačne mušterije.
 • Marikultura
  Specijalizovani modul namenjen da ga koriste operatori uzgajivačnica ribe i nadležni organi u svrhu upravljanja kapacitetima marikulturnih lokaliteta.
 • Inspekcija
  Aplikacija za mobilni koja služi za potrebe inspektora svih aktivnosti koje su vezane za ribarstvo. Jednostavna integracija sa drugim modulima omogućava inspektorima da lako izvršavaju sve neophodne zadatke.
 • e-Licenciranje
  Internet aplikacija za rekreativno i sportsko licenciranje.
 • Izveštavanje
  Obimno i detaljno kreiranje izveštaja koji se tiču svih aspekata ribarskih aktivnosti.

Interesuje me ovo

Transformišite vaše upravljanje u ribarstvu.

Podelite sa drugima

Podelite informacije o Ensemble for Fisheries Management