1. Uvod
  • posvećeni smo očuvanju privatnosti posetilaca naše internet strane; u ovoj politici objašnjavamo kako ćemo postupati sa Vašim podacima o ličnosti.
  • korišćenjem naše internet strane i prihvatanjem ovih politika, pristajete- dajete saglasnost i na upotrebu kolačića sa naše strane, shodno odredbama ove politike.
 2. Prikupljanje podataka o ličnosti
  • (možemo da) prikupljamo, čuvamo i koristimo sledeće podatke o ličnosti:
   (a) informacije o vašem računaru i o vašim posetama i korišćenju ove internet strane (uključujući vašu IP adresu, geografsku lokaciju, vrstu i verziju pretraživača, operativni sistem, izvor upućivanja, dužinu posete, preglede stranica i putanje navigacije internet strane);
   (b) informacije koje nam dostavite prilikom prijave na našoj internet strani (uključujući Vašu e-mail adresu);
   (c) informacije koje nam dostavite prilikom popunjavanja Vašeg profila na našoj internet strani (uključujući ime i prezime, profilne slike, detalje o zaposlenju);
   (d) informacije koje nam dostavite kada koristite naše online kontak formulare ili kada se prijavite na naša e-mail obaveštenja i/ili newsletter-e (uključujući vašu e-mail adresu);
   (e) informacije koje objavljujete na našoj internet strani koje su predmet objava ili obelodanjivanja na internetu (uključujući vaše korisničko ime, slike vašeg profila i sadržaj Vaših post-ova);
   (f) informacije sadržane u ili koje se odnose na bilo koju komunikaciju koju nam šaljete ili šaljete putem naše internet strane (uključujući sadržaj komunikacije i meta-podatke povezane s komunikacijom); i
   (g) bilo koje druge podatke o ličnosti koje ste odlučili da nam pošaljete.
  • Pre nego što nam obelodanite podatke o ličnosti neke druge osobe, morate pribaviti saglasnost te osobe i za tu vrstu objavu i za obradu takvih podataka o ličnosti, u skladu s ovom politikom.
 3. Korišćenje podataka o ličnosti
  • Podaci o ličnosti koji su nam dostavljeni preko internet strane će se koristiti za svrhe navedene u politici ili na dostupnim stranicama internet strane.
  • Vaše podatke o ličnosti možemo koristiti za:
   (a) administriranje naše internet strane i poslovanja;
   (b) personalizaciju naše internet strane za Vas i vaše potrebe;
   (c) omogućiti korišćenje usluga dostupnih na našoj internet prezentaciji;
   (d) da vam šaljemo komercijalna saopštenja koja ne predstavljaju oglašavanje;
   (e) da Vam šaljemo obaveštenja e-mail porukama koje ste izričito zatražili;
   (f) da vam šaljemo naš e-mail bilten (newsletter), ako ste ga zatražili (možete nas u bilo kom trenutku obavestiti ako vam bilten više nije potreban, ili želite da prestanemo sa slanjem);
   (g) da Vam šaljemo saopštenja koja predstavljaju oglašavanje vezanu za naše poslovanje ili poslovanje pažljivo odabranih trećih lica za koju mislimo da bi vas mogla zanimati, poštom, e-mejlom ili sličnom tehnologijom (možete nas u bilo kom trenutku obavestiti ako vam bilten više nije potreban, ili želite da prestanemo sa slanjem);
   (h) dostavljanje trećim licima statističkih informacija o našim korisnicima (ali ta treća lica neće moći da identifikuju bilo kog pojedinačnog korisnika iz tih informacija);
   (i) postupanje sa upitima i žalbama koje su podnete ili koje se odnose na našu internet stranicu;
   (j) da čuvamo sigurnost naše internet strane i sprečimo zloupotrebe; i
   (k) da proveravamo usklađenost sa odredbama i uslovima koji regulišu upotrebu naše internet stranice (uključujući praćenje privatnih poruka poslatih putem naše usluge privatnih poruka).
  • ako dostavite podatke o ličnosti za objavljivanje na internet stranici, mi ćemo ih objaviti i na drugi način koristiti te informacije u skladu sa licencom koju nam dodelite;
  • Vaša podešavanja privatnosti kada su u upotrebi mogu da se koriste za ograničavanje objavljivanja vaših informacija na našoj internet stranici i mogu se prilagoditi pomoću kontrola privatnosti na internet stranici;
  • nećemo bez vaše izričite saglasnosti, dostavljati vaše podatke o ličnosti trećim licima u svrhu njihovog direktnog marketinga njihove ili direktnog marketinga bilo kog trećeg lica.
 4. Obelodanjivanje podataka o ličnosti
  • možemo da obelodanimo Vaše podatke o ličnosti našim zaposlenima i angažovanim licima, rukovodiocima, osiguravačima, profesionalnim savetnicima, agentima, obavljačima ili podizvođačima u onoj meri u kojoj je to razumno potrebno za svrhe navedene u ovoj politici;
  • možemo da obelodanimo Vaše podatke o ličnosti bilo bilo kom članu naše grupe kompanija (to znači naša zavisna lica, naše krajnje holding društvo i sva njegova zavisna lica) u onoj meri u kojoj je to razumno potrebno za svrhe navedene u ovoj politici;
  • možemo da obelodanimo Vaše podatke o ličnosti:
   (a) u meri u kojoj smo to dužni da učinimo shodno propisima;
   (b) u vezi sa bilo kojim tekućim ili potencijalnim sudskim postupkom;
   (c) u cilju uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane naših zakonskih prava (uključujući pružanje informacija drugima u svrhu sprečavanja prevara i smanjenja kreditnog rizika);
   (d) kupcu- klijentu (ili potencijalnom kupcu) bilo kog poslovanja ili usluge koje prodamo (ili ponudimo da pružamo); i
   (e) bilo kom licu za koje opravdano smatramo da može da podnese zahtev sudu ili drugom nadležnom organu za obelodanjivanje tih podataka o ličnosti kada bi, po našem razumnom mišljenju, bilo razumno verovatno da će takav sud ili organ razumno naložiti otkrivanje tih podataka o ličnosti.
  • osim ako je navedeno u ovoj politici, nećemo dati i ustupati vaše podatke o ličnosti trećim licima i korisnicima.
 5. Prekogranični prenos podataka o ličnosti
  • informacije koje prikupljamo mogu se pohraniti i obrađivati i preneti između bilo koje od zemalja u kojima poslujemo kako bismo omogućili korišćenje informacija u skladu s ovom politikom;
  • informacije koje prikupimo mogu se preneti na sledeće zemlje koje nemaju propise o zaštiti podataka jednake onima na snazi u Evropskom ekonomskom prostoru: Sjedinjene američke države, Rusija, Japan, Kina i Indija.
  • podaci o ličnosti koje objavite na našoj internet stranici ili pošaljete za objavljivanje na našoj internet stranici mogu biti dostupni putem interneta širom sveta. Mi ne možemo da sprečimo upotrebu ili zloupotrebu takvih informacija od strane drugih lica.
  • izričito pristajete i saglasni ste na prenos podataka o ličnosti kako smo predvideli i opisali u ovom Odeljku 5.
 6. Zadržavanje podataka o ličnosti
  • Ovaj Odeljak 6 uspostavlja naše politike i postupak čuvanja podataka o ličnosti, koje su osmišljene kako bi osigurale da se pridržavamo obaveza iz propisa i koje se odnose u vezi sa čuvanjem i brisanje podataka o ličnosti;
  • lične informacije koje obrađujemo za bilo koju svrhu ili svrhe neće se čuvati duže nego što je potrebno za tu svrhu ili za te svrhe;
  • bez obzira na ostale odredbe ovog odeljka 6, čuvaćemo dokumenta (uključujući elektronska dokumenta) koja sadrže podatke o ličnosti:
   (a) u meri u kojoj smo to dužni da učinimo i dužni shodno propisima;
   (b) ako smatramo da dokumenta mogu biti relevantna za bilo koji tekući ili potencijalni sudski postupak; i
   (c) u cilju uspostavljanja, ostvarivanja ili zaštite prava i dužnosti shodno propisima (uključujući pružanje informacija drugima u cilju sprečavanja prevara i smanjenja kreditnog rizika).
 7. Bezbednost podataka o ličnosti
  • preduzećemo razumne tehničke i organizacione mere opreza kako bismo sprečili gubitak, zloupotrebu ili izmenu vaših podataka o ličnosti;
  • čuvaćemo sve podatke o ličnosti koje pružate na našim obezbeđenim serverima (zaštićenim lozinkom i zaštitnim zidovima);
  • sve elektronske finansijske transakcije unete preko naše internet stranice će biti zaštićene tehnologijom šifriranja;
  • prihvatate da je prenos informacija preko interneta inherentno nesiguran i mi ne možemo da garantujemo bezbednost podataka poslatih preko interneta;
  • smatrate se odgovornim da čuvate poverljivost lozinke koju koristite za pristup našoj internet stranici; mi nećemo tražiti vašu lozinku (osim kada se prijavite na našu internet stranicu).
 8. Izmene i dopune
  • možemo povremeno i s vremena na vreme da ažuriramo ovu politiku i to objavljivanjem nove verzije na internet stranici;
  • dužni ste da povremeno posetiti i proveravate ovu stranicu kako biste bili sigurni da ste zadovoljni bilo kakvim promenama u ovoj politici.
 9. Prava koja ostvarujete
  • Možete nas uputiti da vam pružimo bilo koje podatke o ličnosti koje imamo o vama; pružanje takvih informacija podleže:
   (a) važećim propisima, i
   (b) dostavljanju odgovarajućih dokaza o vašem identitetu (za tu svrhu, obično ćemo prihvatiti fotokopiju lične karte/pasoša koje je overio advokat ili banka, plus originalni primerak računa za komunalne usluge koji prikazuje vašu sadašnju adresu).
  • možemo da uskratimo podatke o ličnosti koje ste zatražili u meri dozvoljenoj propisima.
  • možete nas uputiti da u bilo kom trenutku ne obrađujemo vaše podatke o ličnosti u marketinške svrhe.
  • Dešava se obično ili unapred izričito prihvatiti korišćenje vaših podataka o ličnosti u marketinške svrhe ili ćemo vam pružiti priliku da se isključite iz korišćenja vaših podataka o ličnosti u marketinške svrhe.
 10. Internet strane trećih lica
  • Naša internet stranica sadrži hiperlinkove na i pojedinosti o internet stranicama trećih lica;
  • nemamo kontrolu nad i nismo odgovorni za politike privatnosti i prakse trećih lica.
 11. Ažuriranje informacija
  • obavestite nas ako Vaše podatke o ličnosti treba ispraviti, izmeniti ili ažurirati.
 12. Informacije o nama
  • Ova internet stranica je u vlasništvu i njome upravlja GDi GROUP LLC;
  • registrovani smo za poslovanje (i) u Hrvatskoj pod registarskim brojem MBS 080587777 u Trgovačkom sudu u Zagrebu, a naša sedište je u Bastijanovoj 52a, HR-10000 Zagreb, Hrvatska.
  • Naša centrala je u Bastijanovoj 52a, HR-10000 Zagreb, Hrvatska.
  • možete nas kontaktirati:
   (a) poštom, koristeći gore navedenu poštansku adresu;
   (b) korišćenjem obrasca za kontakt na našoj internet stranici;
   (c) putem telefona, na kontakt broj koji je objavljen na našoj internet stranici; i
   (d) putem e-maila.
Fotografija i video:

Fotografija i video snimanje mogu se koristiti tokom događaja, treninga i drugih prilika koje organizuje GDi. Upotreba video i fotografskih medija može se koristiti za, ali ne ograničavajući se na, objavljivanje na korporativnoj internet stranici GDi, Facebook i Linkedin stranicama. Ako ne želite da budete fotografisani ili snimljeni videom u takvim prilikama, molimo vas da nas o tome unapred obavestite na početku događaja ili prilike.

Zahvalnica:

Smernice za izradu ovog dokumenta dao je SEQ Legal (http://www.seqlegal.com)

Prava po osnovu Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti

Pravni osnov za obradu i pristup informacijama o ličnosti zasniva se na Opštoj uredbi o zaštiti podataka od ličnosti (GDPR, 2016). GDPR predviđa zaštitu podatka o ličnosti koji se odnose na poslove i transakcije koje se odvijaju unutar Evropske unije (EU).

GDPR daje pojedincima pravo da zatraže i u većini slučajeva da dobiju kopiju informacija koje GDi obrađuje o njima. To se naziva zahev za pristup subjektu, (SAR).

Imajte na umu da Propisi na snazi samo daju pravo pojedincu da vidi ili da dobije kopiju svojih informacija. Nemate pravo da vidite tuđe informacije osim ako su vam ta druga lica dala dozvolu da to učinite. Isto tako, neko drugi ne može tražiti vaše informacije ako niste dali dozvolu za to. Ovo se odnosi na supružnike, rođake, prijatelje i slične.

Ako želite da vidite, ili dobijete, kopiju informacija koje GDi drži o vama, moraćete da podnesete zahtev koristeći naš SAR obrazac zahteva. Vaš zahtev mora da sadrži dovoljno informacija o vama i informacijama koje tražite da biste omogućili GDi-u da identifikuje vas i vaše informacije, i takođe morate da priložite dokaz o identitetu.

Da biste poslali zahtev, molimo Vas da popunite i vratite naš obrazac zahteva za pristup. Zahtev možete dostaviti:

 • preuzimanjem, popunjavanje, štampanjem i slanjem štampane verzije obrasca zahteva za pristup subjektu ILI
 • tako što ćete nam poslati elektronsku kopiju popunjenog obrasca e-mejlom.

Za dodatne informacije o upitu za pristup kontaktirajte dpo@gdi.net ili na telefon: +385-1-366-7666

Obrazac zahteva za pristup subjektu

553kb – PDF