Strategijom iskoristite priliku

Ključni faktor pri razvoju tržišta je utvrđivanje demografskih podataka i geografske lokacije novog ciljanog tržišta. Uspešna strategija podrazumeva proširenje potencijalnog tržišta na osnovu novih korisnika u trenutno ciljanim segmentima i na osnovu novih kupaca u novim segmentima.

GDi alati i platforme omogućavaju vašoj organizaciji stratešku prednost na osnovu informacija i demografskih analiza, koje se mogu koristiti za razumevanje nacionalne i regionalne ekonomije i populacije, a pored toga daju vam bolje poznavanje karakteristika korisnika. Naša rešenja vam omogućavaju da razumete sve odnose između kompanije, korisnika i konkurencije.

Zbog toga je obezbeđena veća inteligencija za razvoj tržišta i poslovne odluke – rezultat je smanjenje neizvesnosti, povećanje profitabilnosti i poboljšanje poslovanja.

market development-map layers

Ciljajte korisnike na osnovu inteligentnih rešenja

Naši alati za razvijanje tržišta i strateško planiranje omogućavaju i podstiču:

 • Vizualizaciju postojećeg tržišnog položaja i budućeg potencijala dodavanjem karakteristika kupca (ponašanje, vrednosti, stilovi života) povrh socijalnih i lokacijskih podataka područja.
 • Strateško planiranje i analize za prodajne aktivnosti, planiranje POS mreža, planiranje medija, određivanje tržišnog udela.
 • Kontrolu performansi (KPI praćenje, vrednost po POS/regiji).
 • Ciljanje/usmeravanje prodaje – optimizacija rutiranja prodaje.
 • Snimanje tačaka interesa (POI) i online sadržaja po regionima pomoću GDi Atlas i GDi Ensemble Smart Search proizvoda.

market development multi device

Ključne prednosti:
 • Optimizujte distribucionu mrežu samouverenim planiranjem novih lokacija, kako biste optimizovali pokrivenost svog poslovanja.
 • Povećajte vrednost poslovanja dopiranjem do novih klijenata i nađite nove prilike za povećanje prodaje.
 • Napravite segmentaciju prodaje – konstruišite tipologiju za krojenje strategija prodaje i marketinga – identifikujte oblasti sa velikim potencijalom.
 • Unapredite odnos sa kupcima pomoću ciljane komunikacije i geo-trgovine. Upotrebite relevantne i profitabilne marketinške aktivnosti.
 • Povećajte efikasnost prodaje uz bolje ciljane kampanje sa nižim troškovima nabavke i zadržavanja.
 • Balansirajte teritorije prodaje sa efikasnom organizacijom, boljom odzivnošću tima i optimizacijom troškova.
 • Razvijajte efikasne i profitabilne strategije i pregledajte rezultate na informacionoj tabli i mapama.
 • Izvedite detaljno pretraživanje geografskih podataka, prediktivne analize i pregledanje.

Naglasak na

Ensemble Smart Search

Moćni alat za prikupljanje i vizualizaciju podataka. Donesite efikasne poslovne odluke pomoću dodatne prostorne dimenzije pri pretraživanju na webu. Rezultati se prikazuju u formatu lako pregledne mape, prilagođene za različite subsekventne potrebe.

Više informacija >

Ensemble Smart Search

Pogledajte dodatno

GDi Atlas

GDi Atlas

Portfolio proizvoda i servisa koji sadrže podatke i koji su dizajnirani da omoguće interpretaciju, analize i optimizaciju pomoću alata i aplikacija sa geografskom komponentom. Omogućava pravovremene i pouzdane informacije, koje su neophodne organizacijama u procesima donošenja mnogobrojnih odluka.

Više informacija >

GDi Cloud

GDi Cloud

Okruženje, zasnovano na cloud tehnologiji, dizajnirano je da omogući GDi proizvode i servise našim korisnicima sa najbržim putem do tržišta i uz najmanje rizike. Ovo okruženje obezbeđuje brzo stvaranje prihoda sa povećanom efikasnošću za sva poslovanja i organizacije.

Više informacija >

Možemo optimizovati vaše poslovne procese

Recite nam o svojim procesima i pitajte šta god vas zanima.

Podelite sa drugima

Podelite na koji način činimo razliku u oblasti razvoja tržišta