Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Ensemble

Smart Portal
version 2019 | International
Arrow down

Platforma za kreiranje web GIS aplikacija.

GDi Ensemble Smart Portal aplikacija omogućava korisnicima da na jednostavan način kreiraju napredne aplikacije, bez ikakvog poznavanja programiranja.
Jedinstvene web GIS aplikacije mogu se napraviti za samo par minuta upotrebom jednostavnog i intuitivnog korisničkog okruženja i liste predefinisanih funkcionalnosti u formi alata. Mogu se napraviti i aplikacije sa naprednim mogućnostima, poput editovanja podataka i analiza geometrijskih mreža.
Aplikacija se, nakon kreiranja, može naknadno izmeniti ili prebrisati. Sve konfigurabilne izmene u aplikaciji se primenjuju u realnom vremenu.
Naša aplikacija je u potpunosti usaglašena sa Open Geospatial Consortium (OGC) standardima.

Vizualizujte vaše geografske podatke na jednostavan način.

Pomoću Ensemble Smart Portal aplikacije s lakoćom možete prikupljati, skladištiti, analizirati, upravljati i prikazivati vaše prostorne podatke.
Dođite do značajnih uvida upotrebom informacije o lokaciji, kako biste prepoznali probleme i našli rešenja za njih.
Smart Portal desktop tablet

Komponente osnovnog proizvoda

Osnovne Ensemble Smart Portal komponente za kreiranje naprednih web GIS aplikacija.
Smart Portal Configurator

Konfigurator

Web aplikacija za konfigurisanje GIS preglednika – Visios aplikacija.

Smart Portal

Administracija korisnika

Upravljajte rolama, privilegijama i korisnicima Smart Portal aplikacije i instancama web GIS aplikacija.

Smart Portal Visios

Visios

Web GIS aplikacija za prezentovanje, kreiranje i upravljanje geoprostornim sadržajem.

Smart Portal Visios

Field Tools

Prikupljajte podatke i upravljajte njima na terenu pomoću mobilnih uređaja.

Smart Portal Configurator

Konfigurator

Web aplikacija za konfigurisanje GIS preglednika – Visios aplikacija.

Smart Portal

Administracija korisnika

Upravljajte rolama, privilegijama i korisnicima Smart Portal aplikacije i instancama web GIS aplikacija.

Smart Portal Visios

Visios

Web GIS aplikacija za prezentovanje, kreiranje i upravljanje geoprostornim sadržajem.

Smart Portal Visios

Field Tools

Prikupljajte podatke i upravljajte njima na terenu pomoću mobilnih uređaja.

Ključne funkcionalnosti

Omogućava korisnicima da brzo i jednostavno postave web GIS u svojoj organizaciji, koristeći sopstvenu infrastrukturu ili GDi cloud.

Visios aplikacije rade na svim tipovima uređaja – desktop i laptop kompjuterima, tabletima i pametnim telefonima.

Intuitivno i jednostavno korisničko okruženje.
Napravite web GIS aplikacije koje s lakoćom mogu podržavati od nekoliko do više hiljada korisnika velikih organizacija ili kompanija.
Značajno povećajte i poboljšajte saradnju kompanije, razmenu informacija i ažuriranje GIS sadržaja.

Privilegije za pregled i izmenu na nivou pojedinačnih slojeva.
Atributni filteri na nivou pojedinačnog korisnika.
Prostorni filteri na nivou pojedinačnog korisnika.

Kreirano na Esri ArcGIS platformi

Esri logo

Ključne funkcionalnosti

Omogućava korisnicima da brzo i jednostavno postave web GIS u svojoj organizaciji, koristeći sopstvenu infrastrukturu ili GDi cloud.

Visios aplikacije rade na svim tipovima uređaja – desktop i laptop kompjuterima, tabletima i pametnim telefonima.

Intuitivno i jednostavno korisničko okruženje.
Napravite web GIS aplikacije koje s lakoćom mogu podržavati od nekoliko do više hiljada korisnika velikih organizacija ili kompanija.
Značajno povećajte i poboljšajte saradnju kompanije, razmenu informacija i ažuriranje GIS sadržaja.

Privilegije za pregled i izmenu na nivou pojedinačnih slojeva.
Atributni filteri na nivou pojedinačnog korisnika.
Prostorni filteri na nivou pojedinačnog korisnika.

Kreirano na Esri ArcGIS platformi

Esri logo

Konfigurator

Web komponenta za konfigurisanje Visios aplikacija.
Jednostavan interfejs

Izaberite predefinisane alate i unesite odgovarajuće parametre. Alati su organizovati u formi widget-a. Trenutno je dostupno više od 30 widget-a.

Optimizujte funkcije i njihov raspored

Na jednostavan način možete testirati funkcionalnosti i raspored alata u Visios aplikaciji, pre ispostavljanja krajnjim korisnicima.

Field Tools mobilna Android aplikacija

Mobilna Android GIS aplikacija, namenjena za prikupljanje podataka na terenu, automatski se kreira pri konfiguraciji Visios web GIS aplikacije.

Ugrađena sigurnost

Konfigurator komponenti je moguće pristupiti samo kroz aplikaciju Administracija korisnika, tako da Visios aplikacije može konfigurisati samo autorizovani korisnik, odnosno GDi Smart Portal administrator.

Jednostavan interfejs

Izaberite predefinisane alate i unesite odgovarajuće parametre. Alati su organizovati u formi widget-a. Trenutno je dostupno više od 30 widget-a.

Optimizujte funkcije i njihov raspored

Na jednostavan način možete testirati funkcionalnosti i raspored alata u Visios aplikaciji, pre ispostavljanja krajnjim korisnicima.

Field Tools mobilna Android aplikacija

Mobilna Android GIS aplikacija, namenjena za prikupljanje podataka na terenu, automatski se kreira pri konfiguraciji Visios web GIS aplikacije.

Ugrađena sigurnost

Konfigurator komponenti je moguće pristupiti samo kroz aplikaciju Administracija korisnika, tako da Visios aplikacije može konfigurisati samo autorizovani korisnik, odnosno GDi Smart Portal administrator.

Administracija korisnika

Web komponenta za administraciju Smart Portal aplikacija.
Jednostavno administrirajte i pregledajte kartice:
  • Klijenti – nivoi licenciranja i broj mogućih Visios aplikacija.
  • Visios aplikacije – osnovne informacije o Visios aplikacijama.
  • Korisnici – osnovne informacije o korisnicima i njihovim rolama.
  • Privilegije – informacije o dozvoljenim operacijama nad podacima.
  • Role – grupe privilegija dodeljene na nivou pojedinačnih Visios aplikacija.
  • Filteri podataka – filtrirani podaci na osnovu atributnih vrednosti i prostornih svojstava za pojedinačne korisnike.
  • Logovi i statistika korišćenja – pregledajte sve korisničke aktivnosti (pristupanje u Visios aplikacije, odjavljivanje, dodavanje i izmena podataka, brisanje podataka…). Mogućnost generisanja kompletnih izveštaja.
Administracija korisnika takođe podržava mogućnost integracije sa GDi Identity Provider aplikacijom, koja omogućava prijavu u Smart Portal preko korisničkih naloga iz npr. Microsoft Active Directory.
Smart Portal UM

Visios

Pristupite GIS podacima bilo kada i bilo gde, preko bilo kog internet pretraživača.
Visios je web aplikacija u kojoj je moguće pretraživati, menjati, analizirati i prezentovati GIS podatke i njihov sadržaj. Sve funkcionalnosti u pretraživaču se definišu kroz jednostavnu konfiguraciju u Konfigurator aplikaciji. Pored osnovnih opcija za pretragu i identifikaciju geoobjekata, Visios nudi i napredne opcije poput:
Dodavanja i izmene geometrije i atributa geoobjekata.
Prostorne selekcije.
Izvoza grafičkih i alfanumeričkih izveštaja.
Korišćenja eksternih servisa sa podacima – MapService, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) i dr.
Statističke analize.
Linearnog referenciranja.
Korišćenja predefinisanih pozadinskih mapa (Esri, OpenStreetMap, Bing Maps i sl.) ili onih koje je korisnik kreirao.

Field Tools

Upravljajte i prikupljajte podatke na terenu upotrebom mobilnih uređaja.
Ensemble Field Tools aplikacija vam omogućava prikupljanje prostornih događaja i pojava u realnom vremenu direktno na terenu. Za svaku pojavu i objekat na terenu, beleži se prostorna lokacija u datom momentu, što omogućuje donošenje pravovremenih i pouzdanih odluka.
Nativno Android aplikacija, iOS verzija moguća.
Van-mrežni režim, proširena stvarnost (AR) i IOS verzija su dostupni kao odvojeni moduli.
U potpunosti podržan relacioni model prostorne baze podataka.
Kompletna sveobuhvatna pretraga.
Identifikacija, merenja, podela ekrana za mapu i atribute i dr.
Izmena podataka, dodavanje fotografija, dinamički prikaz relacionog modela podataka u strukturi stabla.
Konfigurisanjem Smart Portal aplikacije, automatski se konfiguriše i Field Tools for Android aplikacija.

Visios

Pristupite GIS podacima bilo kada i bilo gde, preko bilo kog internet pretraživača.
Visios je web aplikacija u kojoj je moguće pretraživati, menjati, analizirati i prezentovati GIS podatke i njihov sadržaj. Sve funkcionalnosti u pretraživaču se definišu kroz jednostavnu konfiguraciju u Konfigurator aplikaciji. Pored osnovnih opcija za pretragu i identifikaciju geoobjekata, Visios nudi i napredne opcije poput:
Dodavanja i izmene geometrije i atributa geoobjekata.
Prostorne selekcije.
Izvoza grafičkih i alfanumeričkih izveštaja.
Korišćenja eksternih servisa sa podacima – MapService, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) i dr.
Statističke analize.
Linearnog referenciranja.
Korišćenja predefinisanih pozadinskih mapa (Esri, OpenStreetMap, Bing Maps i sl.) ili onih koje je korisnik kreirao.

Smart Portal

Field Tools

Upravljajte i prikupljajte podatke na terenu upotrebom mobilnih uređaja.
Ensemble Field Tools aplikacija vam omogućava prikupljanje prostornih događaja i pojava u realnom vremenu direktno na terenu. Za svaku pojavu i objekat na terenu, beleži se prostorna lokacija u datom momentu, što omogućuje donošenje pravovremenih i pouzdanih odluka.
Nativno Android aplikacija, iOS verzija moguća.
Van-mrežni režim, proširena stvarnost (AR) i IOS verzija su dostupni kao odvojeni moduli.
U potpunosti podržan relacioni model prostorne baze podataka.
Kompletna sveobuhvatna pretraga.
Identifikacija, merenja, podela ekrana za mapu i atribute i dr.
Izmena podataka, dodavanje fotografija, dinamički prikaz relacionog modela podataka u strukturi stabla.
Konfigurisanjem Smart Portal aplikacije, automatski se konfiguriše i Field Tools for Android aplikacija.

Opcije instalacije

Kontakt

Kontaktirajte nas i recite nam o potrebama vašeg poslovanja ili organizacije.

Podelite

Podelite sa drugima informacije o našim proizvodima.