Kompletno rešenje za upravljanje fizičkim, logičkim i servisnim mrežnim resursima

Osnažite svoju organizaciju znanjima o svojoj mreži do najsitnijih detalja. Povećajte produktivnost, podstičite operativne performanse i ubrzajte vreme dostupnosti proizvoda/usluge na tržištu.

Sa razvojem različitih vrsta usluga, tehnologija i platformi, mreže su postale izuzetno složene. Kao rezultat toga, ključna je potreba za inženjerskim sistemom planiranja koji može podržati bilo koju mrežu, bilo koju tehnologiju i bilo koju vrstu opreme do nivoa pojedinačne tačke. Taj sistem je ključ za poznavanje mesta gde se nalaze klijenti, njihovo povezivanje na mrežu i učinkovito upravljanje kvalitetom konvergentnih usluga.

Ensemble for Network Inventory

Naše rešenje sastoji se od pojedinačnih softverskih modula povezanih u zajedničku IT okolinu. Svaki modul pruža osnovne funkcionalnosti, postojanost podataka, i aplikacijsku logiku. Takva arhitektura osigurava mogućnost višestrukih scenarija implementacije, kao i mogućnost skaliranja od malih do velikih implementacija unutar organizacije.

Ensemble for Network Inventory omogućuje potpuno automatizovano pružanje usluga fiksne mreže. Integrisani modul za praćenje toka poslovnih procesa prati napredak svakog radnog zadatka i aktivnosti. Zajedno sa integrisanim modulom za upravljanje radnom snagom, omogućuje npr. upotrebu i odabir eksternih ugovarača i resursa na osnovu njihove geografske lokacije, sposobnosti i poslovnih procesa.

Moćne karakteristike vam pomažu da radite pametnije

Odabrani moduli uključuju:
 • Inventar za fizičke resurse – planirajte, dizajnirajte i upravljajte svim elementima fiksne mreže, bez obzira na tehnologiju.

 • Inventar logičkih resursa – planirajte i skladištite podatke o elementima logičke mreže.

 • Inventar usluga – skladištite sve detalje o uslugama kao i stablo kataloga usluga, u korelaciji sa podacima iz Fizičkog inventara.

 • Popis brojeva – upravljanje inventarom brojeva i adresa.

 • Unutar postrojenja – planirajte i skladištite sve informacije o elementima unutrašnje mreže postrojenja.

 • Visios/Mobile – intuitivni GIS web portal za distribuciju mrežnih podataka široj publici, uključujući marketing, prodaju, menadžment, usluge za korisnike i dr.

 • Menadžer lokacije – modul koji se koristi za upravljanje lokacijom, po specifikaciji TM Forum-a, uključujući i upravljanje adresama koje je povezano sa ESB (Enterprise Service Bus) ili bilo kojoj drugom BSS/OSS komponentom.

Ensemble for Network Inventory

Ključne koristi:
 • Harmonizacija – kompleksnih fiksnih mreža koje su zasnovane na više tehnologija i platformi.

 • Vidljivost, usaglašenost i kontrola mrežnih sredstava – otkrijte tačan status elemenata mreže, kao i vrednost mreže.

 • Optimizujte svoju mrežu – vizualizujte interne i eksterne podatke, kao što su demografski ili podaci o tržišnim trendovima i pravite pametnije odluke o kablovima, stubovima i pokrivenosti uslugama. Efikasno planirajte, gradite i optimizujte ekspanziju usluga.

 • Jača saradnja – Povežite kancelarijske sa terenskim radnicima, podelite informacije interno radi bržeg donošenja odluka.

 • Poslovna ekspanzija – Uporedite trenutne sa predloženim podacima o ekspanziji usluga i području pokrivenosti, pomoću pametne strategije bazirane na lokaciji.

 • Unapredite iskustvo korisnika – Osnažite prvu liniju osoblja, koje radi u korisničkom servisu, sa pravim i tačnim informacijama. Izolujte problematične zone i upotrebite podatke kako biste zadovoljili korisnike.

Treba vam više informacija?

Pitajte nas o našem rešenju za inventar mreže
KONTAKTIRAJTE NAS

Podelite sa drugima

Podelite Ensemble for Network Inventory